عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 31

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از انجام اين پژوهش بررسي تاثير هشت هفته تمرينات منتخب يوگا بر زمان واکنش، ميزان استرس قاعدگي و فشار خون زنان قبل و بعد از وقوع قاعدگي بود. آزمودني ها شامل 41 زن سالم غير ورزشكار بودند (ميانگين سني: 1/6±22/46سال، وزن: 7/02±54/32كيلوگرم) . آزمودني ها به صورت تصادفي به دو گروه کنترل (15n=) و تجربي (26n=) تقسيم شدند. قبل از انجام آزمون اصلي، زمان وقوع قاعدگي كليه آزمودني ها با استفاده از فرم جمع آوري اطلاعات تعيين گرديد. گروه تجربي هشت هفته، هر هفته دو جلسه در تمرينات يوگا شر ...

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه هوش با عملکرد افراد در آزمون های زمان واکنش و حافظه کاری بود تا این نکته مشخص شود که آیا بالابودن هوش موجب تغییر عملکردکودکان در این آزمون ها می شود؟هدف دیگری که در این پژوهش مدنظر قرار داشت آزمودن تاثیر تفاوت های جنسی در عملکرد کودکان در تکالیف زمان واکنش و حافظه کاری در سطوح متفاوتی از پیچیدگی بود. آزمودنی های تحقیق حاضر کودکان 8 تا 9 ساله شامل دو گروه دختر و پسر بودند.سه آزمون مختلف از هر دو گروه گرفته شد. نمونه آماری تعداد 106 دانش آموز (54 پس ...
نمایه ها:
کودک | 
دختر | 
پسر | 

به منظور بررسی تأثیر شدت های مختلف اجرای یک تمرین فزاینده بر زمان واکنش( ساده و انتخابی) پسران ورزشکار و غیر ورزشکار20 دانشجوی پسر سالم 26-21 سال دانشگاه چمران انتخاب شدند. از این میان، 10 نفر در رشته های مختلف تحصیلی، که حداقل دو سال سابقه حضور در تیم‌های ورزشی دانشگاه را داشتند به عنوان گروه ورزشکار (سن 1/7±23/5سال، قد 4/1±180سانتی متر و وزن 5/8±75/5 کیلوگرم) و10 نفر که هیچگونه سابقه فعالیت منظم ورزشی نداشتند به عنوان گروه غیر ورزشکار (سن 1/4±21/6سال، قد 6/7±175 سان ...

هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر بازی های رایانه ای بر تبحر حرکتی و زمان واکنش دانش‌آموزان 9 تا11 سال بود. روش پژوهش، علی- مقایسه ای و جامعه آماری، متشکل از دانش آموزان پسر مدارس ناحیه 5 شهرستان مشهد در دامنه سنی (11-9 سال) بود. دو نمونه 25 نفری به صورت هدفدار انتخاب و در قالب دو گروه تجربی و کنترل سازماندهی شدند. ملاک انتخاب گروه تجربی، تجربه انجام بازی رایانه ای حداقل 8 ساعت در هفته، در شش ماه گذشته بود. گروه کنترل در مدت زمان مشابه هیچ گونه تجربه ای در این زمینه نداشتند، یا ت ...

زمینه و هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر، مقایسه زمان واکنش دست برتر افراد مبتلا به اسکولیوز c شکل با افراد سالم و در نهایت بررسی تأثیر تمرینات اصلاحی بر زمان واکنش دست برتر مبتلایان به اسکولیوز c شکل بود. مواد و روش کار: بخش اول پژوهش حاضر از نوع پس رویدادی و طرح آن علّی-مقایسه ای و بخش دوم (اصلی) پژوهش از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون-پس آزمون بود. جامعه ی آماری آن را کلیه دانشجویان پسر در حال تحصیل دانشگاه اراک (93-92) تشکیل دادند؛ در مرحله اول تعداد 30 نفر از افراد مبتلا ب ...

افتادن یا زمین خوردن حادثه‌ای چند عاملی است. همراه با افزایش سن، علاوه بر عوامل حرکتی مانند کاهش تعادل و قدرت عضلانی، عوامل شناختی مانند افزایش زمان واکنش و ترس از افتادن در بروز آن نقش دارد. ظهور این تغییرات رفتاری در دوران سالمندی می‌تواند عملکرد و قابلیت‌های حرکتی سالمندان را مختل کند. بهترین راهکار برای پیشگیری از این اتفاق، داشتن فعالیت‌بدنی است. در همین راستا هدف این پژوهش، بررسی و مقایسه تأثیر دو نوع برنامه تمرین تعادلی و مقاومتی بر تعادل، زمان واکنش و ترس از افتادن زن ...

اختلال هماهنگی رشدی برای توصیف کودکانی به کار می رود که در اجرای برخی از مهارتهای حرکتی با مشکل مواجه هستند و از شایستگی لازم جهت مقابله با نیازهای حرکتی روزمره خود رنج می برند. هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر تمرینات منتخب بر زمان واکنش و کنترل پاسچر پسران 7 تا 8 ساله شهر اهواز بود. از بین تمام دانش آموزان پایه اول و دوم دبستان یکی از مدارس شهر اهواز با استفاده از آزمون بروینینکس- اوزرتسکی و سیاهه اختلال هماهنگی رشدی 20 کودک دارای اختلال تشخیص داده شدند که به دوگروه آزمایش(10 ...

در این تحقیق به بررسی قطر دهانه ی حفره بر روی پارامتر های پاسخ حسگر رطوبتی آلومینای حفره دار پرداخته می شود. برای انجام این تحقیق ابتدا یک بستر آلومینای حفره دار به روش آندیزاسیون سخت در ولتاژ 137 ولت و با فاصله ی بین حفره ای 274 نانومتر وقطر دهانه ی حفره ی 55 نانومتر ساخته می شود سپس قطر حفره ها به روش سونش شیمیایی افزوده می شود. برای این کار نمونه های آندایز شده برای زمان های 5، 10، 15، 20،25، 30، 35 و40 دقیقه در محلول اسید فسفریک 5/0 مولار قرار داده می شوند به این ترتیب نم ...

آزمایش در ایستگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز واقع در کَرکَج در دو سال به صورت هیدروپونیک و با استفاده از یک رقم حساس (مصر557) و یک رقم مقاوم (ترکیه 506) به شوری گندم دوروم بهاره انجام گرفت. بخش اول پژوهش، در سال 1384 در مزرعه و قسمت دوم در سال 1385 در گلخانه به اجرا گذاشته شد. با توجه به ماهیت آزمایش که شامل اندازهگیری متغیرهای زراعی در مزرعه و متغیرهای فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و زراعی در گلخانه بود، طرح آماری در سال اول به صورت اسپلیت پلات (سطوح شوری شامل صفر، 50، ...