عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

آبیاری سطحی متداولترین روش برای تامین نیاز آبی گیاهان در سراسر دنیاست . به واسطه عدم نیاز سرمایه گذاری اولیه بالا ، استفاده از کارگران بدون تجربه و ساده بدون سیستم ، این روش در مقایسه با آبیاری بارانی و قطره ای از استقبال گسترده ای برخوردار است . یکی از نقاط ضعف روش آبیاری سطحی که مشکل اصلی برای هر محقق ، طراح و زارعی محسوب می شود. این است که سطح خاک انتقال دهنده و در عین حال نفوذ دهنده آب می باشد. به همین دلیل در حالیکه آب تازه به پایاب رسیده است ˆ آب فرصت برای نفوذ داشته اس ...