عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 180

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

زمان‌بندی گرافهای جریان داده، از مسائل مهمی است که در سنتز سطح بالای مدارهای دیجیتال وجود دارد و در این پایان‌نامه روشی بر مبنای الگوریتمهای ژنتیکی برای آن ارائه شده است . الگوریتم ژنتیکی روشی است که از رفتار طبیعی ژنها و وراثت الهام گرفته شده است . گراف جریان داده نیز، گرافی جهتدار و دارای یک گره شروع و پایان می‌باشد که از آن به عنوان یک مدل میانی برای توصیف رفتاری یک مدار استفاده می‌گردد. هدف زمانبندی بطور خلاصه عبارت است از اختصاص زمان اجرا به هر یک از گروه‌های گراف ، بطور ...

زمان‌بندی یک مساله تصمیم‌گیری می‌باشد که در محیط‌های تولیدی و خدماتی به کار برده می‌شود و عبارت است از تخصیص تعدادی منابع محدود به مجموعه‌ای محدود از کارها در طول زمان با هدف بهینه کردن یک یا چند هدف. در دنیای رقابتی امروز برای بقا باید با زمان حرکت کرد. برای این منظور باید کلیه فعالیت‌ها برای رسیدن به موقع به هدف نهایی زمان‌بندی و ترتیب‌دهی شوند. توالی عملیات نقش بسیار مهمی در مسائل امروزی شرکت‌ها دارد. بنابراین بررسی توالی عملیات در محیط‌های مختلف و با معیارهای مختلف یک گام ...

با گسترش روزافزون صنايع و افزايش حجم توليدات صنعتي مسئله‌ي بهينه‌سازي اهميت بيشتري پيدا كرده است. افزايش حجم توليدات مستلزم برنامه‌ريزي دقيق براي بهره‌وري هرچه بيشتر از منابع است. در اين ميان بحثي با عنوان زمان‌بندي مطرح گرديده است كه با در نظر گرفتن آن بهينه‌سازي بهتر صورت مي‌گيرد. زمان‌بندي در زمينه‌هاي گسترده از برنامه‌ي حمل و نقل مسافران خطوط هوايي گرفته تا مرتب‌سازي كارهاي كارگاهي كاربرد دارد. مسئله‌ي JSP يا زمان‌بندي كار كارگاهي يكي از مباحث مورد بحث است كه محققان بسي ...

هدف از حل مسأله زمان‌بندی تک‌ماشین، ارائه برنامه زمانی برای ترتیب انجام کارها است. در سال 1990، دیو و همکاران [22] ثابت کردند که مسأله زمان‌بندی تک‌ماشین با هدف می‌نیمم کردن مجموع دیرکردها (TT)، یک مسأله NP- سخت است. در مسائل واقعی، زمان آماده‌سازی ماشین به "کار تازه تکمیل شده" و "کار در دست انجام" بستگی دارد. با اضافه شدن شرط "زمان‌های آماده‌سازی وابسته به توالی" به مسأله TT، ابعاد مسأله بشدت افزایش می‌یابد، به همین علت محققین کمتر تمایل به بررسی اینگونه مسائل دارند. در سال ...

در این مقاله مساله زمان بندی ‏‎n‎‏ کار مستقل بر روی ‏‎m‎‏ ماشین در محیط کارگاه گردش کاری ترتیبی با زمان های پردازش و موعد تحویل دلخواه برای کارها بررسی و یک مدل با هدف کمینه کردن مجموع دیرکردها و زودکردها‏‎(....E/T)‎‏ بااستفاده از تکنیک الگوریتم های ژنتیک ارایه می شود . مساله مفروض از نوع ایستا بوده و به جز محدودیت ماشین آلات ( به عنوان منابع ) محدودیت دیگری بر مساله حاکم نیست . همچنین مساله مورد نظر از نقطه نظر اطلاعات در دسترس ، معین می باشد . مدل ارایه برای مساله مفروض به ...

مسئله تعیین اندازه دسته و زمان بندی دو چالش مهم در انواع سیستم های برنامه ریزی تولید هستند که صنایع مختلف با آن روبرو هستند. به دلیل اهمیت این موضوع در سال های اخیر پژوهش های زیادی در این زمینه صورت گرفته است. از طرف دیگر به دلیل ضرورت تولید به هنگام و هزینه هایی که تاخیر یا تعجیل در تحویل سفارش به سیستم ها تحمیل می کند درنظرگرفتن هزینه های دیرکرد و زودکرد از اهمیت زیادی برخوردار گشته است. در سیستم های صنعتی انواع محیط های تولیدی به چشم می خورد. یکی از این محیط ها که علاو ...

این پژوهش در زمینه زمان بندی تولید دسته ای در محیط جریان کارگاهی انجام شده است. ابتدا در مورد ضرورت انجام پژوهش و اهداف آن صحبت می‎کنیم. سپس با ارجاع به پژوهش های پیشین انجام شده در زمینه زمان‎بندی تولید دسته‎ای به مرور ادبیات موضوع می‎پردازیم. در ادامه، مدلی برای حالت n کار و m ماشین با در نظر گرفتن زمان آماده بودن کارها و داشتن اندازه کار برای هر یک با تابع هدف مینیم کردن زمان تکمیل آخرین کار، ارائه می شود و سپس از آنجا که مسئله دارای پیچیدگی محاسباتی سخت است، نوعی الگوریتم ...

قطعات ریخته گری بعد از نفت و فولاد بیشترین سهم را در تجارت بین المللی دارند و صنعت ریخته گری یکی از بزرگترین صنایع در قرن بیست و یکم است. ایجاد یک برنامه ی تولید مناسب که بتواند علاوه بر پاسخگویی مناسب به نیاز مشتریان، هزینه های تولید را در ریخته گری ها کاهش دهد، موضوع قابل توجهی است. در این پایان نامه، مسئله ی تعیین همزمان اندازه ی دسته و زمان بندی تولید در ریخته گری های کوچک مورد بررسی قرار می گیرد. از ویژگی های این ریخته گری های کوچک می توان به مواردی هم چون، وجود یک کوره ...

در این پایان‌نامه یک مدل ریاضی جهت حل مسئله زمان بندی کارگاهی انعطاف پذیر ارائه شده است که اهداف مدل ارائه شده ، کمینه کردن بیشینه زمان تکمیل کارها و هزینه تولید می باشد. جهت اعتبارسنجی به مدل چند هدفه ارائه شده مسائلی در ابعاد مختلف معرفی و با استفاده از نرم افزار حل دقیق GAMS حل شده است نتایج به دست آمده صحت و اعتبار مدل مذکور را نشان می دهد. از آن‌جا که مسأله مورد نظر یک مسأله NP-hard است برای حل آن در ابعاد بزرگ از الگوریتم فرا ابتکاری ژنتیک استفاده شده که در این الگوریت ...