عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 237

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

زمان از پیچیده‌ترین مسائل فلسفی است به‌گونه‌ای که فیلسوفان، هرکدام تعریفی متفاوت از آن ارائه کرده‌اند. در این نوشتار سعی شده است «زمان» از دیدگاه سه فیلسوف بزرگ مشاء ارسطو، ابن‌سینا و خواجه‌نصیرالدین طوسی تبیین و بین نظریه‌های ایشان مقایسه شود. به رغم این‌که گروهی از معاصران ارسطو منکر وجود زمان بوده‌اند، وی زمان را به‌عنوان یک امر حقیقی، عینی، دارای ارتباط ناگسستنی با حرکت و درعین‌حال متمایز از حرکت پذیرفته است. معلم اول زمان را مربوط به امور طبیعی و مادی می‌داند؛ و امور نام ...

با توجه به اینکه "ترتیب اجزای کلام" از اهمیت زیادی در ساخت جمله برخوردار است و نیز خود جمله ابزار مهم ارتباطی محسوب می‌شود، در کار حاضر اختلافات ظریف مفهومی که ممکن است در اثر جابه‌جایی ظرف مکان و زمان در جملات سادۀ خبری بوجود آید، مورد بررسی قرار می‌گیرند؛ چرا که ترتیب اجزای جمله در زبان‌های روسی و فارسی همیشه مطابق نیستند و این مسئله گاهی باعث بروز مشکل در ترجمه، خصوصاً در نوشتار می‌شود. به‌عنوان یک ابزار زبانی، "ترتیب اجزای کلام" کارکرد‌های مهمی در شکل گیری گفتار بویژه به ...

زمان از جمله موضوعاتی است که در زبان‌ها و فرهنگ‌های مختلف به صورت‌های متفاوت درک و بیان می‌شود. فلاسفه نیز تعریف خاصی از زمان دارند. کتاب‌های دستور زبان فارسی و نیز کتاب‌های آموزشی که برای زبان‌آموزان تهیه و تدوین شده، به ساخت دستوری زمان‌ توجه دارند. این کتاب‌ها به روش سنتی به آموزش زمان‌های فارسی پرداخته‌اند و میان زمان و نمود تمایز نمی‌گذارند. این مسئله موجب سردرگمی زبان‌آموزان می‌شود. هدف از انجام این پژوهش که از نوع کتابخانه‌ای است، آگاهی از میزان تسلط زبان‌آموزان بر زما ...

داده‌های پیشامدهای بازگشتی در مطالعات طولی که هر فرد ممکن است پیشامد مورد نظر را بیش از یک بار تجربه کند به کار می‌رود. به عنوان مثالی از این داده‌ها می‌توان به عودهای بازگشتی اسکیزوفرنیا اشاره کرد. در این حالت بین زمان وقوع پیشامدها برای هر فرد ممکن است همبستگی وجود داشته باشد. همبستگی ناشی از دو علت می‌باشد؛ 1- ناهمگنی بین افراد، در هر مطالعه‌ای در برخی از افراد به علت اثرهای ناشناخته یا غیر قابل اندازه‌گیری، نرخ وقوع پیشامد بالاتر یا پایین‌تر از افراد دیگر می‌باشد. 2- همبس ...

شناخت ابعاد مختلف زمان، مبحثی است که در طول زمان، ذهن بسیاری از نظریه‌پردازان را در جوامع مختلف به خود مشغول کرده و به گونه های متفاوت بازتاب داشته است. اما آنچه که در این میان قابل بررسی است پژوهش در دو حیطه‌ی زمان بیرونی (عینی) و زمان درونی (ذهنی) است که سایر نظریه ها را می توان در این دو دسته گنجاند.پژوهش حاضر با بررسی تطبیقی شعر شاملو و آدونیس به چگونگی بازتاب زمان به عنوان تجربه‌ای مشترک در شعر دو شاعر از دو ملیّت متفاوت می پردازد. پس در آغاز، تعریف لغوی و اصطلاحی زمان و ...

ملاصدرا مبدع حکمت متعالیه در فلسفه اسلامی است . او معتقد به اصالت وجود است و وجود را مشکک می داند . او بر خلاف پیشینیان از جمله ارسطو و ابن سینا ، حرکت را نه فقط در اعراض بلکه در جوهر نیز می داند . از نظر او وقتی اصالت جوهر را به جای اصالت ماهیت انتخاب کنیم مشکل حرکت جوهری حل می شود او معتقد است زمان وابسته به حرکت است و امری پیوسته می باشد و برای اثبات زمان از دو دلیل طبیعی و الهی استفاده می کند . در فلسفه ملاصدرا حرکت جوهری و زمان رابطه نزدیکی با هم دارند . بدون حرکت جوهری ...

یکی از پارامترهای مهم طراحی سازه های خاکی مسلح شده تعیین اندرکنش خاک- مسلح کننده می باشد که تحت تأثیر عوامل مختلف از جمله خواص مکانیکی و فیزیکی خاک و ژئوسینتتیک،نوع مکانیزم اندرکنش بین خاک- ژئوسینتتیک (برون کششی یا برش مستقیم) و غیره است. یکی دیگر از عوامل تأثیرگذارمی تواند اثر زمان یا کهولت ‌باشد که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. اثر زمان بر رفتار تنش-کرنش مصالح خاکی شامل 1) اثر کهولت در خواص تنش-کرنش ذاتی مصالح و 2) اثر نرخ بارگذاری ناشی از خواص ویسکوزیته مصالح می باشد. بن ...

درک اجتماعی از زمان که این اثر به آن پرداخته است، به چگونگی شناخت و آگاهی از پدیده زمان مربوط می شود. به طور کلی درک اجتماعی، همان آگاهی کنشگران راجع به پدیده هاست که افراد در آن با دیگران از طریق تجربه جهانی یکسان، که اجزای آن دارای معانی مشترکی است، به توافق بین الاذهانی دست می یابند. بنابراین، شکل گیری چنین ساخت معرفتی نسبت به جهان، برای کنشگران دارای ابعاد اجتماعی مهمی است. در این بررسی با استفاده از سنت نظریه مبنایی در تحقیق کیفی، مطالعه بر روی 26 نمونه از شهر تهران و چه ...

بی گمان، زمان، به نظر آشنا ترین مفهوم زندگی ماست. همه آن را می شناسیم و گذشت آن را درک می کنیم. تاریخچه تفکر در مفهوم زمان و توضیح و تفسیر آن به قدمت تاریخچه درک، شعور و منطق آدمی است. انسان از آن زمانی که محیط اطرافش را شناخت و در روابط میان پدیده های فیزیکی تفکر کرد، زمان را به عنوان پارامتر اصلی ناظر بر تمام پدیده ها درک نمود و سعی در شناخت دقیق آن داشت. در این مجموعه، ابتدا سعی شده تا تاریخچه ای در خصوص سیر تحول در مفهوم زمان ارائه گردد، سپس به بررسی آنتروپی، شرایط اولیه ...