عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 75

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به منظور بررسی تاثیر مقدار و زمان مصرف نیتروژن در مراحل مختلف رشد بر عملکرد دانه، برخی خصوصیات زراعی و كارآيي مصرف نيتروژن، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 1388 اجرا شد. كود نیتروژن با چهار سطح (صفر، 75، 150 و 225 کیلوگرم در هکتار) در کرت‌های اصلی، زمان مصرف کود نیتروژن در سه سطح (1/3 زمان کاشت + 1/3 8تا10 برگی + 1/3 ظهور گل تاجی، 1/2 زمان کاشت + 1/2 ظهور گل تاجی و 1/2 ...

مدیریت ارزش کسب شده، مشهورترین سیستم مدیریت است که سه مولفه اصلی مدیریت پروژه یعنی مدیریت زمان، مدیریت هزینه و عملکرد فنی را با هم یکپارچه میکند . این روش مقادیر واریانس زمان و هزینه پروژه را محاسبه نموده و با محاسبه شاخص های عملکردی، زمان بندی و هزینه نهایی پروژه را در سطوح مختلف پروژه محاسبه می نماید . در این تحقیق، علاوه بر روش مشهور ارزش کسب شده از روش زمان کسب شده نیز در برآورد زمان اتمام پروژه استفاده می شود . از آنجاییکه روشهای زیادی در زمینه برآورد زمان و هزینه پروژه ...

«زمان» یکی از بحث انگیزترین مسایل در حوزه ی هستی شناسی است که غموض ابعاد آن موجبات ارائه‌ی اقوال گوناگون و در برخی موارد متعارض را سبب شده است. از جمله موضوعاتی که قرآن کریم متعرض آن شده، موضوع «زمان» است. افزون بر عنایت قرآن به این مسأله و نیز سوگند های مکرر قرآن به آن که حاکی از عظمت و اهمیت این موضوع میباشد، لازم است دیدگاه قرآن در خصوص این مهم، به تحقیق گذاشته شود. تفسیر موضوعی که از بهترین شیوه های تفسیر قرآن در جهت دستیابی به درک بهتر و جامع‌تر نسبت ب ه نگرش قرآن در خ ...

اهميت و ضرورت موضوع مورد مطالعه: زمان طي شده (زمان حدوث) و يا به عبارتي عمر ناشي از جذب كبوديها در مصدومين ناشي از نزاع و تصادفات رانندگي و ساير موارد ارجاعي به پزشكي قانوني بسيار مهم مي باشد و روزانه در موارد متعدد پزشكان قانوني فقط با بررسي ظاهر ضايعات زمان حدوث آنها را تعيين مي نمايند. هر چند عوامل متعددي در تغيير ظاهري ضايعات نقش دارند ليكن پزشكان قانوني بايد بتوانند زمان طي شده از حدوث ضايعات را تعيين نمايند. 3- اهداف تحقيق: تعيين زمان طي شده از حدوث كبوديها با ارزيابي ب ...
نمایه ها:
زمان | 
زمان | 
کبودی | 

در این تحقیق تاثیر ولتاژ و زمان انجام فرآیند آندایزینگ روی قطر نانو حفرات همچنین ضخامت و سختی لایه آندی تشکیل شده روی سطح آلومینیوم گروه هوایی (7075) بررسی شده است در ابتدا انواع مختلفی از پوشش آندی در ولتاژهای مختلف (10و20و30 ولت ) در االکترولیک اسید اگزالیک با غلظت 5/. مول بر لیتر در زمان های 30و60و90و120 دقیقه ایجاد شد سپس سختی و ضخامت پوشش ایجاد شده محاسبه شد نتایج نشان داد که با افزایش ولتاژ آندایزینگ سختی پوشش کاهش می یابد همچنین مشخص شد که حداکثر سختی درمدت زمان خاصی ب ...

مقدمه و اهمیت موضوع: حلالیت و پایداری عناصر سنگین در خاک نقش مهمی در نقل و انتقال آن به آبهای زیر زمینی و گیاهان داشته و می تواند تهدیدی جدی برای سلامت انسان باشد. این تحقیق به منظور بررسی شدّت رهاسازی کادمیم در خاکهای آلوده به فلزات سنگین تحت تاثیر انرژی حرارتی و آهک در بُعد زمان انجام شد.مواد و روشها: برای این منظور خاک مورد نظر از بخش آلوده معادن مس منطقه ... انتخاب و پس از آماده سازی اولیه آزمایشات روتین با روش استاندارد انجام شد. سپس به منظور بررسی تثبیت کادمیم، محلول آه ...
نمایه ها:
آهک | 
تثبیت | 
زمان | 

در زبان‌شناسی شناختی که خود بخشی از علوم شناختی محسوب می‌شود، کاربرد زبان می‌تواند اطلاعات بدیعی در مورد چگونکی کارکرد ذهن به دست دهد. مفهوم محوری علوم شناختی مقوله‌بندی است. مقوله‌بندی تنها زمانی ممکن است که مقولات به نوعی در نظام شناختی حضور داشته باشند. در این پژوهش تلاش می‌شود حدود کفایت خوانش شیء/مکان‌بنیان از مقوله زمان سنجیده شود. همچنین به دلیل آنکه از منظر علوم شناختی مطالعه درزمانی مسأله نیز ضروری‌ست، نتایج حاصل از مطالعه همزمانی به محک مطالعه درزمانی نیز زده خواهند ...

هدف پژوهش حاضر بررسي زمان دستوري در گونه پاپوني گويش کوهمره‌اي است. در اين راستا ما به بررسي انواع زمان دستوري (شامل گذشته و غير گذشته) در اين گونه مي‌پردازيم و تفاوت ميان زمان دستوري و زمان واقعي را در اين گونه بررسي مي‌کنيم و کاربرد‌ها و معاني مختلف انواع زمان دستوري را بررسي و شباهت‌ها و تفاوت‌هاي آنها را با فارسي معيار مطالعه مي‌کنيم. براي انجام اين پژوهش داده‌هاي زباني از روستاي پاپون و با مصاحبه با افراد بيسواد جمع آوري شدند و سپس اين داده‌هاي زباني مورد تجزيه و تحليل ق ...

مسألۀ زمان یکی از بغرنج‌ترین مسائلی است که از آغاز پیدایش اندیشۀ بشری، در اذهان آدمیان جلوه‌گری کرده است. بی‌گمان، تفکر فلسفی در باب «زمان»، در زمرۀ تفکرات اصیل و ناب انسانی است. سهم ارسطو، به عنوان فیلسوفی از عالم یونان، و ملاصدرا، به عنوان اندیشمندی فلسفی از عالم اسلام، در این زمینه، همواره شایان توجه است. لذا، مناسب دیدیم که مقایسۀ نگرش این دو فیلسوف نسبت به زمان را به عنوان موضوع پایان‌نامه، بر عهده بگیریم. در این پایان‌نامه، آرای ارسطو و ملاصدرا در باب زمان را بررسی کرد ...