عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 675

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

زمان از پیچیده‌ترین مسائل فلسفی است به‌گونه‌ای که فیلسوفان، هرکدام تعریفی متفاوت از آن ارائه کرده‌اند. در این نوشتار سعی شده است «زمان» از دیدگاه سه فیلسوف بزرگ مشاء ارسطو، ابن‌سینا و خواجه‌نصیرالدین طوسی تبیین و بین نظریه‌های ایشان مقایسه شود. به رغم این‌که گروهی از معاصران ارسطو منکر وجود زمان بوده‌اند، وی زمان را به‌عنوان یک امر حقیقی، عینی، دارای ارتباط ناگسستنی با حرکت و درعین‌حال متمایز از حرکت پذیرفته است. معلم اول زمان را مربوط به امور طبیعی و مادی می‌داند؛ و امور نام ...

عفونت دستگاه ادراری یکی از بیماری های شایع اطفال می باشد. با تشخیص به موقع و درمان آن می توان از عوارض بیماری جلوگیری کرد. یکی از روش های غربالگری عفونت دستگاه ادراری مثبت شدن نیتریت در ادرار است. در این پژوهش ما به بررسی یکی از عوامل احتمالی موثر بر مثبت شدن نیتریت در ادرار که گذشت زمان باشد می پردازیم و رابطه نیتریت مثبت ادرار را با کشت ادرار بررسی می کنیم. جمعیت آماری شامل کلیه اطفال مراجعه کننده به بخش اطفال بیمارستان امام سجاد (ع) شهر یاسوج می باشند. 30 نفر از این اطفال ...

عنصر مولیبدن یکی از عناصر اصلی در صنعت آلیاژسازی فولادها م یباشد که با توجه به اهمیت صنعت فولاد در کشور، ضرورت تهیه این عنصر روشن م یگردد. لذا هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر عوامل موثر بر تهیه پودر فلز مولیبدن خالص از اکسید مولیبدن حاصله از کنسانتره مولیبدنیت از مجتمع مس سرچشمه، بخصوص دو عامل زمان و دمای عملیات، تحت احیا هیدروژنی م یباشد. برای این منظور اکسید مولیبدن خالص، اکسید مولیبدن حاصل از تشویه کنسانتره مولیبدنیت و اکسید مولیبدن حاصل از تشویه کنسانتره مولیبدنیت و سپس تخل ...

با توجه به اینکه احکام اسلامی کلی و جهان‌شمول است و از طرفی قانونگذاری در اسلام خاتمه پیدا کرده است ، فقهای هر عصر باید طبق شرائط و تحولات جوامع، احکام را از منابع آن استنباط کنند و کلیات احکام را بر جزئیات آن تطبیق داده و احکام حوادث وقایع را بیان کنند. در اینجه مسلم است که شرائط و تحولات جوامع در استنباط احکام تاثیر دارد. زمان و مکان دو ظرفی هستند که جوامع انسانی را فراگرفته‌اند و اوضاع خاص اجتماعی-سیاسی و اقتصادی هر جامعه و پیشرفت‌های علم و صنعت و سنتهای حاکم بر هر جامعه د ...
نمایه ها:
زمان | 

شناخت ابعاد مختلف زمان، مبحثی است که در طول زمان، ذهن بسیاری از نظریه‌پردازان را در جوامع مختلف به خود مشغول کرده و به گونه های متفاوت بازتاب داشته است. اما آنچه که در این میان قابل بررسی است پژوهش در دو حیطه‌ی زمان بیرونی (عینی) و زمان درونی (ذهنی) است که سایر نظریه ها را می توان در این دو دسته گنجاند.پژوهش حاضر با بررسی تطبیقی شعر شاملو و آدونیس به چگونگی بازتاب زمان به عنوان تجربه‌ای مشترک در شعر دو شاعر از دو ملیّت متفاوت می پردازد. پس در آغاز، تعریف لغوی و اصطلاحی زمان و ...

ملاصدرا مبدع حکمت متعالیه در فلسفه اسلامی است . او معتقد به اصالت وجود است و وجود را مشکک می داند . او بر خلاف پیشینیان از جمله ارسطو و ابن سینا ، حرکت را نه فقط در اعراض بلکه در جوهر نیز می داند . از نظر او وقتی اصالت جوهر را به جای اصالت ماهیت انتخاب کنیم مشکل حرکت جوهری حل می شود او معتقد است زمان وابسته به حرکت است و امری پیوسته می باشد و برای اثبات زمان از دو دلیل طبیعی و الهی استفاده می کند . در فلسفه ملاصدرا حرکت جوهری و زمان رابطه نزدیکی با هم دارند . بدون حرکت جوهری ...

زمان گرچه از اموری است که با آن مالوف و دست به گریبانیم و واقعیتی است که مقارن با تجاربی که در طی حیات به دست می‌آوریم بدان پی می‌بریم مع ذلک همین که در باب آن به تفکر بپردازیم و بخواهیم تعریفی محصل از آن بدست دهیم آشکار می‌گردد که تفهم و تفهیم آن تا چه اندازه گرانبار و مشکل و مستلزم طرح چه مسائل جدل‌الطرفینی (aporia) است . طبیعی است که حکما این مساله را جزء مسائل عویصه حکمی بشمار آوردند. به جرات می‌توان گفت کمتر فرهنگی است که در آن (زمان) بنحوی از انحناء از قدر و ارج خاصی بر ...
نمایه ها:
زمان | 
فلسفه | 
ارسطو | 

در این پژوهش زمان مهلت اشتعال برای سوخت گاز طبیعی (متان) در یک کوره استوانه ای با تقارن محوری پیش بینی شده و سپس مدل احتراق اعمال و اثر آن روی زمان مهلت اشتعال مورد بررسی قرار گرفته است. یک واکنش یک مرحله ای استوکیومتریک برای شبیه سازی احتراق در نظر گرفته شده و توزیع کمیتهای مختلف درمحفظه به دست آمده است. معادلات بقای جرم، ممنتوم، انرژی، گونه های شیمیایی و تشعشع با استفاده از روش احجام محدود و طرح توانی‏‎Power law‎‏ منفصل شده است. اثر دمای ورودی روی زمان مهلت اشتعال و تغییرات ...

از آنجائی که در کشورهای پیشرفته از جمله آمریکا اکثریت عملهای جراحی چشم به صورت سرپایی انجام می‌شود و کمترین زمان بستری در بیمارستان صورت می‌گیرد. به طوری که بیماران بعد از 3 تا 5 ساعت بعد از جراحی از بیمارستان مرخص می شوند و تاکنون تحقیق کافی در رابطه با زمان بستری بیماران و مشکلات راجع به زمان بستری در کشورمان صورت نگرفته است. لذا بر آن شدیم که با طرح این مسئله و مقایسه آن با استانداردهای جهانی و نتایج حاصله از این بررسی و تحقیق بتوانیم راهکارهایی جهت نزدیک شدن به این استاند ...