عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2298

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

باتوجه به این امر که ایران سرزمین زلزله‌خیز بوده و احتمال وقوع زلزله با شدت زیاد مشابه زلزله منجیل بسیار می‌باشد برای کاهش خسارات مالی و جانی نیاز به یک برنامه‌ریزی صحیح در جهت بررسی مکانیزم زلزله ، احتمال وقوع آن با شدت‌های مختلف ، شناخت از عملکرد واقعی ، طراحی و اجرای صحیح سازه‌ها در جهت مقاوم شدن آنها در برابر این گونه وقایع داریم . لوله‌های مدفون شده یکی از سازه‌ها می‌باشد و به کلیه سازه‌های طویل زیرزمینی از قبیل لوله‌های انتقال آب ، گاز ، نفت فاضلاب ، کانالهای تاسیسات مش ...

انرژی‌های آزادشده از زلزله‌های به شعاع چهل کیلومتر اطراف سد سفیدرود از آوریل 1967 تا آخر فوریه 1969 محابه و به صورت یک سری زمانی به مدت بیست و سه ماه جهت مدلسازی بکار رفته است . زلزله‌های رخ داده در این مدت ، از نظر بزرگی کمتر از چهار بوده لذا مدت سری زمانی از لحاظ دورهء بازگشت زلزله‌ها مناسب است . انرژی آزادشده ماهانه از روی میانگین‌گیری انرژی کل آزاد شده در ماه بدست آمده و مدل مورد استفاده، مدل آماری خودبازگشتی-میانگین متحرک می‌باشد. برای تعیین روند زلزله‌خیزی در آینده، مدل ...

نحوه تعیین و محاسبه زلزله‌های مورد نیاز طراحی، تعریف فلسفه و معیارهای طراحی، تقسیم‌بندی سیستمها، ساختمانها، سازه و تجهیزات از نقطه نظر روش محاسبات سازه‌ای و معیارهای کنترل هر یک ، تعیین روشهای محاسباتی مربوط به نیروی زلزله، ترکیبات بارگذاری و سطح نقشهای بخار، مطالعات کلر در طراحی مقاوم در برابر زلزله و رعایت جزئیات اجرائی و مشخص نمودن یا تهیه وسایل دقیق جهت ثبت ارتعاشات زلزله در نیروگاه مقایسه فنی مناسبترین محل. ...
نمایه ها:
سازه | 
طراحی | 
زلزله | 

اثر همزمان دو مولفه افقی-انتقالی زلزله بر روی ساختمانها، بخشی است که در چند سال اخیر در بیشتر آیین‌نامه‌های لرزه‌ای مطرح شده، و روشهای ترکیبی مختلفی برای در نظر گرفتن اثر این دو مولفه پیشنهاد شده است . در ویرایش دوم آیین‌نامه 2800 ایران نیز یک بند جدید برای این منظور در نظر گرفته شده است . بنابراین در این تحقیق سعی شده است که اثر همزمان این دو مولفه بر روی ساختمانها و افزایش پاسخ سازه نسبت به حالتی که فقط یک مولفه در نظر گرفه می‌شود، بررسی شود. همچنین روشهای پیشنهادی آیین‌نام ...

زل زله از جمله پدیده ها ی طبیعی و مخرب ی است که ه ر سال ه وقوع آن در نقاط مختلف جهان باعث ایجاد خسارات مستقیم و غیرمستقیم م ی گردد. ایران از نظر جغرافیایی بر روی کمربند زلزله قرار دارد و از این حیث جزءنقاط زلزله خیز جهان محسوب م یشود.در این مقاله با توجه به بررسی ز لزل ههای روی داده در صد سال اخیر، برآوردی از کمیت انتظاری تعداد سازه های تخریب شده (مسکونی و غیرمسکونی ) و خسارات وارده بر سازه ها ، تلفات انسانی انتظاری ناشی از وقوع زلزله احتمالی ونهایتًا میزان تقریبی کاهش رشد اق ...

سازه‌های بتنی موجود براساس آئین‌نامه‌های قدیمی طراحی و اجرا شده‌اند. در بعضی از این سازه‌ها به دلایلی نظارت دقیق نیز انجام نگرفته است . تجربیات زلزله‌های اخیر نشان داده است که آئین‌نامه‌های مزبور جوابگوی سلامت سازه‌ها نبوده‌اند. بررسی اغلب سازه‌های موجود براساس آئین‌نامه‌های جدید نشانگر ضعف آنها در مقابل زلزله‌های نسبتا شدید می‌باشد. با توجه به هزینهء گزاف جایگزینی ساختمانها، راه‌حل بهتر آن است که این گونه ساختمانها از نظر رفتار لرزه‌ای بررسی شده و در مقابل زلزله بهسازی شوند. ...
نمایه ها:
بتون | 
زلزله | 
رفتار | 

اغلب ساختمانهای بنایی موجود قبل از طرح آخرین معیارهای طراحی لرزه ای و ساختمان سازی موجود در کشور ساخته شده اند . ساختمانهای بنایی اکثرا دارای ضعف در مقاومت برشی داخل صفحه و کمانش خارج از صفحه می باشند و همچنین دارای شکل پذیری مطلوب نمی باشند. از اینرو در برابرنیروهای جانبی به شدت آسیب پذیر می باشند و زندگی ساکنین آنرا به خطر انداخته و زیانهای مالی و جانی فراوانی پدید می آورند. بنابراین از هر جهت اهمیت مقاوم سازی اینگونه ساختمانها بشدت احساس می شود.از طرفی قبل از تعیین روش بهس ...

زلزله‌های شدید هر سال موجب خسارتهای مالی و جانی بسیار می‌شوند. در سالهای اخیر مطالعات زیادی در مورد این مساله انجام شده تا بتوان جلوی خرابی و مرگ و میر ناشی از زلزله را گرفت . در حال حاضر با توجه به سطح دانش و تکنولوژی موجود، ایمن‌سازی ساختمانها با صرف هزینهء نسبتا کم قابل حصول است . صرف این هزینه‌ها در مقایسه با اهمیت حفظ جان انسانها در هنگام وقوع زلزله‌های شدید، بسیار ناچیز بنظر می‌رسد و عدم توجه کافی نسبت به این مساله به هیچ وجه قابل توجیه نیست . از طرفی هرگونه اقدام عملی ...

حداکثر حرکات زمین، مدت دوام حرکات شدید و محتوای فرکانسی از مهم ترین خصوصیات زمین لرزه ها هستند که در مقابله با زلزله تأثیر بسزایی دارند. در مطالعه مدت دوام حرکات شدید زلزله با مروری بر تعریف های مختلف مدت دوام، تعریفی که در مطالعات اخیر مورد استفاده قرار گرفته و مبتنی بر میزان انرژی ورودی به سازه است، انتخاب گردید که بر این اساس مدت دوام 46 شتابنگاشت ثبت شده در زلزله چنگوره آوج به دست آمده است. سپس اثر پارامترهای مختلف زمین لرزه یعنی فاصله تا مرکز زلزله، حداکثر شتاب زمین و مد ...
نمایه ها:
زلزله |