عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 18

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

آیین‌های پس از مرگ در دین زرتشتی از ایران باستان تا کنون، همواره هدف مشخصی را دنبال می‌کند و آن کمک به روان در گذر از پل چینود و آسایش آن در جهان اخروی است. با این حال این آیین‌ها تغییرات محسوسی را در دوره‌های زمانی مختلف داشته‌اند. در پژوهش پیش‌رو با جمع‌آوری متون اوستایی و پهلوی و شواهد باستان شناسی به جا مانده از ایران باستان و بررسی پژوهش‌های انجام شده در این زمینه و مصاحبه با زرتشتیان کنونی شهر‌های یزد، کرمان و شیراز، تا حد زیادی به تغییرات این آیین‌ها در گذر زمان دست پی ...

سندروم متابوليك مجموعه اي از عوامل خطرساز بيماريهاي قلبي- عروقي و ديابت نوع 2 است شيوع جهاني سندروم متابوليك در حال افزايش است و درگروه‌هاي نژادي مختلف اين شيوع متفاوت است. اطلاعات محدودي در مورد شيوع اين سندروم دراقليت‌ها وجود دارد. اين مطالعه با هدف تعيين شيوع سندروم متابوليك در جمعيت زرتشتي با استفاده از دو معيار برنامه ملی آموزش کلسترول،پانل 3 درمان بزرگسالان بازنگري شده (NCEP-ATP III)(r) و بيانيه مشترك علمي(JIS) طراحي شده است. اين مطالعه ي مقطعي با حجم نمونه 403 نفر(15 ...

در این مطالعه به بررسی ادوات تکریم عام و تابو پرداخته شده و هم‌چنین مختصات آوایی، طبقه‌بندی و سلسله مراتب ادوات تکریم در متون دینی زرتشتی مشخص شده‌است؛ این کار به صورت مقایسه‌ای با ادوات تکریم اسلامی صورت گرفته‌است. داده‌های زبانی این پژوهش از میان متون دینی مکتوب و شفاهی جمع‌آوری شده‌اند. این پژوهش از نوع پژوهش‌های کتابخانه‌ای، کیفی و مقایسه-ای می‌باشد. از طریق بررسی و تحلیل داده‌های این پژوهش نتایج زیر حاصل شد: مختصات آوایی(کشش واکه-ای) ادوات تکریم اسلامی از فراوانی بیشتری ...

هدف : آشنایی با تطور اندیشه‌ها در صوفیان. خلاصه: شناخت جلوه‌هایی از تاثیر زرتشتیان بر ساختار فکری، اجتماعی فرق مختلف صوفی. ...
نمایه ها:
عرفان | 

چکیده ندارد.
نمایه ها:
ایران | 
ارمنی | 

آن چه که در مورد جایگاه زن در ادیان ایران باستان ملاحظه می شود به طور کلی از دو دیدگاه قابل بررسی است: جایگاه زن در ادیان الهی و جایگاه زن در ادیان غیر الهی . آیین زرتشت به عنوان دین الهی ایران باستان متناسب با ادیان الهی دیگر به زن به عنوان مخلوقی هم پایه با مرد نظر دارد. این ادعا از خلال متون دین زرتشتی و قوانین عرفی و اجتماعی آن و همچنین جایگاه زن در عرصه های مختلف اجتماعی و سیاسی و مذهبی و... نمایان می شود. در مقابل، ادیان غیرالهی باستان (زروانی، مهر، مانوی، مزدکی)، زن نس ...

هدف این تحقیق، یافتن رابطهء جهت‌گیری دینی درونی و برونی با سلامت روان است و بر مبنای پژوهش آلپورت (1966، نقل از هیلی و زیگلر، 1981) بنا گردید. روش تحقیق مورد استفاده در این مطالعه، روش همبستگی بود. به این منظور از دو پرسشنامه استفاده شده است : الف) AROS (مقیاس جهت‌گیری دینی آلپورت) که جهت‌گیری دینی درونی شده و برونی شده را بعنوان متغیر پیش‌بین (مستقل) می‌سنجد. ب) SCL 90-R (فهرست نشانهء بیماری تجدیدنظر شدهء سال 1990) که سلامت روان را بعنوان متغیر ملاک (وابسته) در سطح کلی می‌سن ...