عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 83

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

زیر بخش زراعت به‌عنوان یکی از مهم‌ترین زیربخش‌های کشاورزی می‌باشد. یکی از عواملی که می‌توان مدنظر قرار داد، بهره‌وری عوامل تولید در آن بخش می‌باشد، از این رو در این تحقیق سعی شده است با توجه به اهمیت اندازه گیری بهره‌وری اهداف زیر مد نظر باشد: الف: اندازه‌گیری تغییرات بهره‌وری کل عوامل تولید در زیر بخش زراعت در طی دوره زمانی مورد بررسی. ب: تعیین روند تغییرات بهره‌وری کل نهاده‌ها. ج: اندازه‌گیری تغییرات تکنولوژیکی و تغییرات کارایی. د: تعیین سهم تغییرات تکنولوژیکی در بهره‌و ...

تحقیق حاضر درصدد بررسی و تحلیل تأثیر کاهش منابع آب بر وضعیت کشاورزی (زراعت و باغداری) در شهرستان لنجان است که مشخص کند کاهش منابع آب تا چه حد بر وضعیت کشاورزی شهرستان تأثیر دارد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی، به لحاظ نوع، توصیفی- تحلیلی و به لحاظ روش جمع‌آوری اطلاعات و داده‌ها، اسنادی است. برای جمع‌آوری اطلاعات و ارزیابی وضعیت منابع آب و کشاورزی شهرستان لنجان، داده‌های کمّی بارش روزانه و سالانه، متوسط دبی روزانه و سالانه آب رودخانه، متوسط سطح آب چاه‌ها و مقدار تخلیه سالانه ...

با توجه به این که یارانه‌‌های تولیدی به عنوان یک ابزار اقتصادی در جهت اهداف خاص به کار گرفته می‌شوند و از طرف دیگر بار هزینه‌ای زیادی بر دوش دولت می‌گذارند و همچنین با ایجاد اخلال در قیمت‌ها باعث استفاده غیر بهینه از نهاده‌ها می‌شوند لذا مطالعه حاضر به صورت موردی به بررسی اثرات هدفمند‌سازی یارانه حامل‌های انرژی بر روی الگوی کشت، مصرف نهاده‌های مورد هدف (گازوییل، برق و کودهای شیمیایی) و بازده محصولات زراعی کشاورزی در شهرستان گنبد کاووس می‌پردازد. اطلاعات لازم از طریق تکمیل پرس ...

بر اساس اعلام کارشناسان هواشناسی طی سال‌های 90-86 یک خشکسالی 4 ساله بر ایران حکمفرما بوده است، که در این تحقیق خشکسالی سال 86 بررسی شده است، که بر اساس آمار بدست آمده از وزارت جهاد کشاورزی کاهش عرضه تولیدناشی از خشکسالی سال 86 برای بخش زراعت 26/1 درصد و برای بخش باغداری 17/1 درصد بوده است، لذا به علت وجود پیوندهای متقابل تولید، درآمد و مصرف در ساختار اقتصاد، کاهش تولید در این بخش نه فقط منجر به کاهش تولید سایر بخش‌ها و کل اقتصاد می‌گردد، بلکه همچنین موجب کاهش درآمد عوامل تولی ...

قسمت قابل توجهی از ملت ایران را ساکنین روستاها تشکیل می دهند که اکثریت ایشان به زراعت اشتغال داشته در حالی که بسیاری از آنها مالک اراضی تحت تصرف و زراعت خود نمی باشند چه آن که شکی نیست که وضع کشور ما در قرون متوالی در چنگال نظام فئودالیسم بوده و گروهی بعنوان صاحبان زمین که رابطه مالکیت برخی از آنها با آن زمینها درست روشن نیست ، بیشترین اراضی را به نام خود اختصاص داده وبهره اصلی را در رابطه با زارعین می برده اند. اگر چه ممکن است تصور شود که وضعیت امروزی زارعین تغییر یافته و ...

افزایش تولید کمی و کیفی محصولات کشاورزی، از جمله مهم‌ترین شاخص‌های توسعه اقتصادی به شمار می‌آید. زراعت، بزرگترین زیر بخش کشاورزی کشور می‌باشد که 56 درصد از ارزش‌افزوده، 60 درصد از اشتغال و 82 درصد از تولیدات این بخش را به خود اختصاص داده است. هدف اصلی مطالعه بررسی منابع رشد تولیدات زراعی کشور می‌باشد؛ که برای این منظور از رهیافت تابع تولید مرزی فان (1991) که شامل افزایش نهاده‌های فیزیکی، تغییر فنی و تغییر نهادی است، استفاده گردید. در ضمن جهت آزمون فرضیه نوآوری القایی از رهیاف ...

نیشکر یکی از مهم‌ترین گیاهان صنعتی در ایران و جهان می‌باشد و سطحی بیش از 100000 هکتار از اراضی استان خوزستان را به خود اختصاص داده است. از آنجاییکه تولید بیشتر نیازمند تکیه بر نهاده‌هایی همچون ماشین‌ها در امر تولید محصول است، زراعت نیشکر نیز از این قاعده مستثنی نبوده و برای افزایش سطح زیر کشت، انجام عملیات مزرعه‌ای از قبیل: تهیه و آماده سازی زمین، کاشت، داشت و برداشت نیشکر استفاده از ماشین‌های کشاورزی امری ضروری است. هدف از این مطالعه توجه به کمیت و کیفیت عوامل فنی در ماشین‌ه ...

به طور معمول توسعه بخش کشاورزی زیربنای توسعه اقتصادی هرجامعه ای است. در استان خراسان رضوی نیز کشاورزی به عنوان یکی از عمده ترین بخش های اقتصادی محسوب می شود . با وجود نیاز شدید به فعالیت‌های بخش کشاورزی همواره این نگرانی وجود داشته است که آیا این بخش قادر خواهد بود نقش کلیدی و حیاتی خود را در فرایند بوسعه اقتصادی کشور ایفا کند. یکی از ویژگی های عمده بخش کشاورزی آن است که تا حدود بسیار زیادی متکی به منابع خدادادی موجود از قبیل آب، زمین، و شرایط اقلیمی است . برخی از این منابع ...

به منظور بررسی اثر مدیریت بقایای گیاهی گندم و مقادیر مختلف کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ، آزمایشی به صورت کرتهای خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار اجرا گردید.آزمایش در سال زراعی 1386 در مزرعه آزمایشی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز انجام گرفت. تیمار مدیریت بقایای گیاهی به عنوان فاکتور اصلی در چهار سطح شامل1=R اضافه کردن 5 تن کاه در هکتار به عنوان تیمار کاه کامل، 2=R اضافه کردن 3 تن کاه در هکتار به عنوان تیمار ک ...