عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 235

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

کشاورزی از دیرباز نقش مهمی در توسعه‌ اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی و زیست‌محیطی روستایی داشته و امرار معاش بسیاری از روستاییان وابسته به این نوع فعالیت بوده است. ‌ایجاد تحول اقتصادی، اعتلای فرهنگی و اجتماعی جامعه روستایی و دستیابی به جایگاه واقعی کرامت انسانی از اهداف توسعه روستایی است. برای دستیابی به چنین اهدافی، کشاورزی و فعالیت‌های وابسته به آن از اهمیت قابل توجهی برخوردار است‌. زیرا توسعه آن در روستا سبب فعال شدن محیط اقتصادی روستا، افزایش تولید، درآمد، بهبود استانداردهای زند ...

تنشهای دمایی شامل یخ زدگی سرمازدگی، تنش دمای پایین وتنش گرما روی هم رفته از مهمترین تنشهای محدود کننده تولید گیاهان زراعی به شمار می‌آیند. هدف از این مطالعه کمی‌سازی احتمال وقوع تنشهای مختلف دمایی در مراحل مختلف رشد گندم، پنبه وسویا تحت شرایط محیطی گرگان بود. بدین منظور ابتدا با استفاده از مطالعات انجام شده قبلی درجه روز رشد مورد نیاز هرگیاه برای طی کردن مراحل اصلی نمو محاسبه شدند. سپس با استفاده از آمار هواشناسی 40 ساله گرگان ویک برنامه کامپیوتری که به همین منظور تهیه شده بو ...
نمایه ها:
زراعت | 
گندم | 
پنبه | 
سویا | 

تعداد 250 نفر از کلیه فارغ التحصیلان رشته کشاورزی گرایش زراعت و اصلاح نباتات واحد اراک تا قبل از سال تحصیلی 78-77 به عنوان مطالعه مرجع یا جامعه تحقیق مد نظر این طرح پژوهشی بود و از روش های موجود در رابطه کوکران حجم نمونه نیز تخمین زده خواهد شد . اما در این تحقیق سعی گردیده است به دلیل محدودیت جامعه رفرنس تقریبا از تمام 150 نفر جامعه مرجع اطلاعاتی کسب شود . ابزار ویژه شامل 2 نوع فرم می باشد یکی فرم ویژه فارغ التحصیلان و یکی ویژه کارفرما نتایج از طریق ‏‎test - retest‎‏ پایانی ی ...

پژوهش حاضر که به بررسی عوامل تاثیر گذار در بهره‌وری کشاورزی در زیر بخش زارعت بوده، به منظور شناخت میزان تاثیرات مولفه‌هایی مانند آموزش کشاورزی، تحقیقات کشاورزی، نیروی انسانی، و سرمایه‌گذاری بر روی ارزش افزوده گروه زراعت به مثابه شاخص بهره‌وری صورت گرفته است . برای دستیابی به این مهم یک مقطع زمانی برای این بررسی در نظر گرفته شد که سری‌های زمانی بین سالهای 1360 تا 1375 می‌باشد. برای برآورد میزان تاثیرات از ضرایب "همبستگی" و "تحلیل علیت " برای توجیه کنش‌های تاثیراتی و همچنین میز ...
نمایه ها:
1360-1375 | 
آموزش | 
زراعت | 

دراین تحقیق مشکلات و چگونگی محاسبه ارزش افزوده بخش زراعت به روال کنونی بررسی گردیده است .برای بررسی و چگونگی محاسبه ارزش افزوده بخش زراعت در سال 1370، به عنوان نمونه تحلیل و با سیستم (S.N.A) راهنمای حسابهای ملی سازمان ملل مقایسه شده است .در بررسی مشکلات و نارسائیهای محاسبه ارزش افزوده بخش زراعت درسال 1370، مشخص شده است که در برآورد ارزش تولید، تمام محصولات زراعی تحت پوشش محاسباتی قرار نگرفته، و دربعضی از محصولات از قیمت سرخرمن مرکز آمار ایران استفاده نشده و بسیاری از محصولات ...

تحقیق حاضر درصدد بررسی و تحلیل تأثیر کاهش منابع آب بر وضعیت کشاورزی (زراعت و باغداری) در شهرستان لنجان است که مشخص کند کاهش منابع آب تا چه حد بر وضعیت کشاورزی شهرستان تأثیر دارد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی، به لحاظ نوع، توصیفی- تحلیلی و به لحاظ روش جمع‌آوری اطلاعات و داده‌ها، اسنادی است. برای جمع‌آوری اطلاعات و ارزیابی وضعیت منابع آب و کشاورزی شهرستان لنجان، داده‌های کمّی بارش روزانه و سالانه، متوسط دبی روزانه و سالانه آب رودخانه، متوسط سطح آب چاه‌ها و مقدار تخلیه سالانه ...

هدف از این بررسی معرفی زراعت ذرت بعنوان یک محصول نوشناس جهت تولید علوفه و تامین خوراک دام کشور و ازدیاد فرآورده‌های دامی از قبیل گوشت ، شیر، تخم‌مرغ، و مواد لبنی و غیره بگونه‌ای که مورد توجه کشاورزان، دامداران، شرکت‌های تعاونی تولید روستایی، و شرکتهای سهامی زراعی قرار گرفته و تا آنجا که ممکن است احتیاجات کشور از نظر علوفه و نتیجتا" تولید فرآورده‌های دامی خصوصا گوشت و مواد لبنی در داخل کشور برآورده شده و از ورود آنها از منابع خارجی جلوگیری گردد. ...
نمایه ها:
زراعت | 
ذرت | 
قیمت | 
سیلو | 
علوفه | 

چکیده ندارد.

تحقیق حاضر به منظور تعیین کارایی سیر انرژی در زراعت کلزا دریکی از مزارع شهرستان سرخس در سال زراعی 80-1379 اجرا شد. کلیه انرژی های ورودی توسط انسان و نهاده های مصرفی اندازه گیری و ثبت شده با توجه به انرژی تولیدی ، بازده انرژی تولیدی به مصرفی برابر 7/1 به دست آمد. یعنی به ازای وارد کردن هریک کیلوگرم انرژی برابر 7/1 کیلو کالری انرژی برداشت شد. و بیشترین انرژی مصرفی در این زراعت نیز مربوط به کودهای شیمیایی بود که نشانگر کود پذیر بودن این زراعت است. با توجه به نیاز کشور به روغن ن ...