عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 5

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف پژوهش حاضر معماری دستور صوری احتمالی برای زبان فارسی است. این پژوهش احتمالات را به عنوان راه‌کاری در جهت تطبیق هر چه بیشتر عملکرد مدل‌های زبانی با داده‌های زبانی پیشنهاد می‌دهد. سطح پیچیدگی زبان مذکور، تحت نظریه‌ی رایانش‌پذیری مورد سنجش و بررسی قرار می‌گیرد، تا بتوان ابزار تقطیع نحوی متناسب با نیاز محاسباتی این زبان تدوین کرد. مطالعه‌ی حاضر سطح رایانش‌پذیری زبان فارسی را هم‌سطح زبان‌های صوری بافت‌آزاد طبقه‌بندی می‌نماید. در نتیجه، این پژوهش دستور بافت‌آزاد احتمالی را برای ...

پژوهش حاضر دارای دو هدف است: اولا تهیه و بررسی روایی سازه ای پرسشنامه ی نگرش انتقادی نسبت به گسترش جهانی زبان انگلیسی و بررسی کتب درسی زبان انگلیسی از دیدگاه نظریه ی انگلیسی به عنوان زبان بین المللی. در مرحله ی اول، پرسشنامه ای بر اساس مفاهیم امپریالیسم زبان انگلیسی، انگلیسی به عنوان زبان بین المللی و جهانی شدن طراحی شد. سپس این پرسشنامه به 425 شرکت کننده داده شد که عبارتند از مدرسان زبان انگلیسی، زبان آموزان موسسات زبان، والدینی که کودکانشان را به موسسات زبان می فرستند، دا ...

این پژوهش به منظور مقایسه تاثیر آموزش به زبان مادری،زبان رسمی و زبان ترکیبی درس علوم بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر سال اول ابتدایی مناطق دوزبانه اهواز انجام گردیده است و یک فرضیه برای آن تدوین گردید: تاثر آموزش به زبان مادری،زبان رسمی و آموزش به زبان ترکیبی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر متفاوت است. در این پژوهش که در یکی از مناطق دوزبانه اهواز انجام شده است جامعه آماری مورد مطالعه مشتمل بر کلیه دانش آموزان پسر کلاس اول ابتدایی منطقه 5 ناحیه 3 شهرستان اهواز است .بدین ...

با مقایسه و بررسی زبان فارسی معیار و گونه ی خودمانی، مشخص می شود که تفاوت های صرفی، واجی ، نحوی، معنایی و کاربردشناختی میان این دو گونه ی زبانی وجود دارد که بر پایه ی داده های شفاهی و نهادینه شده در حافظه ی گویشور زبان فارسی و نیز جمله های مکتوب در متون متعلق به ژانر ادبیات -عامیانه می باشد. وجود تفاوت های آشکار میان دو گونه و نیز، علاقه و تمایل شخصی به بازشناسی و طبقه بندی شان، نگارنده را ترغیب به انتخاب چنین موضوعی به عنوان پایان نامه ی مقطع کارشناسی ارشد نمود تا ...

گویش شناسی به عنوان یکی از شاخه های علم بررسی زبان به دنبال آن است که با شناسایی و گردآوری گویش ها و لهجه های مختلف به بررسی علمی آنها بپردازد. پژوهش حاضر در قالب «طرح ملی گویش شناسی ایران(شماره 9) »به بررسی مقایسه ای واژگان و جملات پایه در 40 روستا در استان ایلام می پردازد و شامل پنج فصل است. فصل اول: چارچوب تحقیق است که در حقیقت مقدمه ای بر پایان نامه می باشد و شامل مقدمه، بیان مسئله، هدف و اهمیت موضوع، سوالات تحقیق، فرضیه های تحقیق ، تعریف واژه های کلیدی و محدودیت های تحقی ...