عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این مقاله جهت آشنا کردن افراد بافرهنگ ، در استفاده از زبان فارسی و ایجاد نظم، در فرامین فرهنگستان فراهم شده است . از نواقص کار، اظهار لحیه این و آن و تضاد را ارائه راه‌حلهای مناسب است . سخنرانی "هرمز میلانیان" در خرداد سال 1352 بیان می‌کند که توافقی میان غلطگیران و اصلاحگران وجود ندارد و مشکل وجود جمعیت کثیر اهل ادب با آرای تشتشت است . شورای عالی ویرایش در آزمونی به نام "راهنمای آزمون" تجربه ناموفقی در زمینه اصلاح لغات بعمل آورد، زیرا قواعدی که بعنوان مطالب صحیح نام ...

اخیراً در مباحث نقد ادبی از جریانی به نام "شعر گفتار" یاد می شود. پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به این سوال است که آیا اصولاً می توان به چنین جریانی در شعر معاصر، قائل شد؟ اگر جواب مثبت است، پیشینه این شعر چیست و ویژگی های ادبی آن کدام است؟ می دانیم که انقلاب مشروطیت مقطع مهمی در تاریخ شعر معاصر ایران به شمار می رود و در طول یک قرنی که از وقوع آن گذشته، تحولات شعر معاصر فارسی، تحت تأثیر آن بوده است. در آغاز مشروطه، شعر نیز مانند سایر عرصه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، دچار تحولاتی ...