عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 26

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در راستای حقیقت قابل پذیرشی که زبان نوشتاری و زبان گفتاری انگلیسی به عنوان زبان اول (بومی) با هم تفاوت دارند این تحقیق بر آن است که نشان دهد که آیا همین اختلاف در زبان نوشتار و گفتار انگلیسی به عنوان زبان خارجی هم وجود دارد یا خیر. بنابراین هدف اصلی این تحقیق مشخص نمودن اختلافات بین زبان گفتار و نوشتار ایرانیان انگلیسی زبان است که زبان انگلیسی را به صورت آکادمی می‌آموزند. علاوه بر آن حیطه‌های قابل مقایسه اختلافات بین گفتار و نوشتار انگلیسی به عنوان زبان دوم و انگلیس ...

توصیف کامل یک زبان بدون توجه به همه گونه‌های آن و بررسی آنها امکان‌پذیر نیست . یکی از مهمترین گونه‌های فارسی امروز گونه گفتاری عامیانه آن است که کمتر صورت مکتوب دارد، اما تاثیر آن بر گونه‌های دیگر فارسی غیر قابل‌انکار است ، هدف این طرح بررسی و توصیف فارسی محاوره‌ای عامیانه است که با گردآوری داده‌های زبانی از طریق ضبط گفتار پیوسته و کمک گرفتن از متنهای محاوره‌ای موجود و تجزیه و تحلیل این داده‌ها صورت می‌گیرد. ...

هدفازاجرای طرح،این بوده است که بامطالعه وبررسی لهجه های گوناگون زبان عربی معاصر وبادرنظرگرفتن زبان معیار(صحیح) شیوه مناسب برای آموزش مطالعه عربی به دانشجویان ایرانی یافته وبه مرحله اجرادرآورده شود.دراجرای این طرح،پژوهنده بابیش‌از صدنفرکه زبان گفتاری (بالهجه های مختلف ) عرب رامی دانستند،وتکلم میکردنددرایران وسوریه مصاحبه انجام داده است وپس‌ازبررسی مکالمان گوناگون مجموعه درسی مکالمه عربی فراهم شده وجهت تدریس درکلاسهای درسس عربی این دانشگاه مورداستفاده قرارگرفته است . ...

یکی از مشکلاتی که فارغ‌التحصیلات رشته‌های مختلف زبان انگلیسی با آن دست به گریبان هستند عدم توانایی در گفتار انگلیسی است . دانشجویان این گروه اغلب با این دیدگاه وارد رشته‌های زبان می‌شوند که پس از فراغت از تحصیل حداقل بتوانند به راحتی به این زبان تکلم نمایند و یا در صورت مسافرت و یا روبروشدن با انگلیسی زبانان مشکلی در گفتار نداشته باشند ولی در عمل چنین نیست . بسیاری از فارغ‌التحصیلان این گروه از سطوح پایین گرفته تا لیسانس و فوق‌لیسانس دچار نواقصی در گفتار هستند و مشکلاتی در ای ...

پ‍ژوهش حاضر با عنوان « تاثیر فعالیتهای زبان آموزی دوره‌ی پیش از دبستان بر رشد زبان گفتاری دانش آموزان پایه‌ی اول ابتدایی شهرستان شوش دانیال(ع)»است، که دوره‌ی پیش دبستانی را گذرانده اند و دانش آموزانی که این دوره را نگذرانده اند، در سال تحصیلی 89-1388 انجام شد. برای انجام این پژوهش از روش زمینه ای استفاده شد. تعداد جامعه آماری در این پژوهش 1879نفر(پسر و دختر) بودند که بر اساس پژوهش های مشابه انجام شده تعداد100 نفر بعنوان نمونه انتخاب شدند، که 50 نفر (25 نفر پسرو25 نفر دختر)دور ...

پ‍ژوهش حاضر با عنوان « تاثیر فعالیتهای زبان آموزی دوره‌ی پیش از دبستان بر رشد زبان گفتاری دانش آموزان پایه‌ی اول ابتدایی شهرستان شوش دانیال(ع)»است، که دوره‌ی پیش دبستانی را گذرانده اند و دانش آموزانی که این دوره را نگذرانده اند، در سال تحصیلی 89-1388 انجام شد. برای انجام این پژوهش از روش زمینه ای استفاده شد. تعداد جامعه آماری در این پژوهش 1879نفر(پسر و دختر) بودند که بر اساس پژوهش های مشابه انجام شده تعداد100 نفر بعنوان نمونه انتخاب شدند، که 50 نفر (25 نفر پسرو25 نفر دختر)دور ...

یکی از مباحث مطرح شده بر اساس فضای متون غربی در حوزه زبان قرآن توسط محققان مسلمان، بحث «گفتاری یا نوشتاری بودن زبان قرآن کریم» است. با توّجه به لزوم کنکاش در ویژگی های زبان قرآن کریم و تأثیر آن بر اصل فهم قرآن و روش مناسب آن و با توجّه به شبهات مهّمی که در این بحث وجود دارد، لازم است مطالعات منسجم، جامع و مستقلی در این زمینه صورت بپذیرد. این تحقیق به بررسی دقیق شاخصه‌های دو نوع زبان مذکور برای قرآن کریم پرداخته و به این مسئله می‌پردازد که آیا می‌توان صفت گفتاری یا نوشتاری بود ...

هدف : آموزش مهارتهای چهارگانه زبان فارسی معیار (گفتار، شنیدار، خواندن و نوشتن) به هموطنانی که زبان مادری آنان فارسی نیست ، تا بتوانند علاوه بر رفع نیازهای فردی، توانایی مشارکت فعالتر را در برنامه‌های توسعه میهن اسلامی کسب نمایند. ...

در این پایان نامه برآنم تا فهرستی بسامدی از واژه های زبان معیار فارسی، که در گفتگوهای غیر رسمی و غیر خودمانی بزرگسالان به کار می رود تهیه نمایم. فهرست بسامدی تحلیل شده ی حاضر ملاک و معیاری است برای پاسخ دادن به این سوال که آیا می توان واژه های موجود در زبان معیار فارسی را به 3 دسته ی پربسامد، میان بسامد، و کم بسامد تقسیم بندی نمود. برای انجام این تحقیق پیکره ای از نمونه ی معرف زبان گفتاری فارسی معیار تهیه خواهد شد و پس از ویرایش با استفاده از برنامه ی نرم افزاری که به این من ...