عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 46

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تحقيق حاضر كه در حوزه آموزش زبان فرانسه تحقق يافته، به بررسي و مقايسه توليدات گفتاري و نوشتاري زبان آموزان ايراني پرداخته است. بدين منظور، از يك سو به بررسي و مقايسه توليد گفتاري و نوشتاري در زبان فرانسه از ديدگاه زبانشناسي و آموزشي پرداختيم و از سوي ديگر، به تحليل و بررسي نتايج به دست آمده از مطالعات ميداني اقدام نموديم. براي انجام مطالعات ميداني، ابتدا از 20 زبان آموز مشغول به تحصيل در كانون زبان ايران، آزمون هايي در 5 مرحله به عمل آمد؛ سپس نتايج به دست آمده از اين آزم ...

پایان نامه حاضر با عنوان «بررسی کاربرد واژههای فارسی در زبان محاورهای جوانان و نوجوانان ارمنی ایرانی»، سعی در بررسی واژههای فارسی در گفتار محاورهای جوانان و نوجوانان ارمنی ساکن شهر تهران دارد، که علی‌رغم وجود معادل برای آنها، کاربردشان به صورت فارسی جاافتادهتر و مصطلحتر است. به منظور جمعآوری دادهها، پرسشنامهای برگرفته از فهرست موریس سوادش، متشکل از 560 واژه از 29 مقوله مختلف در اختیار 50 گویشور از سه مقطع تحصیلی راهنمایی، دبیرستان و کارشناسی و از هر دو جنس زن و مرد به طور مسا ...

بسیاری از متخصصین و پژوهشگران حوزه فراگیر زبان دوم بر این باورند که آموزش مبتنی بر ساختار یادگیری زبان دوم را تسهیل می‌کند . از این رو آموزش مبتنی بر ساختار برای بزرگسالان در بافت خارجی ضروری به نظر می رسد . هدف اصلی این رساله بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر ساختار از نوع فشرده و گسترده بر روی کنش نوشتاری و گفتاری فراگیران زبـان انگلیسی از نظـر روانی ، درستی و پیچیدگی می باشد. به همین منظور جمعیت آماری متشکل از 60 نفر با سطح مهارت زمانی متوسط بر اساس عملکردآنها درآزمون مهارت آکسفو ...

اضطراب زبان خارجی می‌تواند روند تقویت روانی گفتاری را کند و یا حتی متوقف کند، چرا که ممکن است زبان آموزان از ارتباطات درون کلاسی که جزء لاینفک کلاس‌های زبان خارجی است دوری کنند. هدف این تحقیق بررسی 1) عوامل ریشه‌ای اضطراب با نگاهی خاص بر اضطراب گفتاری در کلاس‌های زبان خارجی ایران و 2) میزان برانگیختگی اضطراب فعالیت‌های مختلف و شناسایی فعالیت‌هایی که بیشترین اضطراب را ایجاد می‌کنند بوده است. 216 زبان آموز از میان موسسات مختلف آموزش زبان تهران (پایتخت ایران) انتخاب شدند. ابزا ...

شناسایی خودکار زبان گفتاری به تشخیص زبان از روی سیگنال گفتار گفته می‌شود. این سیستم‌ها اغلب با مقایسه امتیاز تعلق سیگنال گفتار به زبان‌های مختلف تصمیم‌گیری می‌کنند. در این تحقیق برای اصلاح روش GMM-UBM که از روش‌های به روز بازشناسی زبان است، روشی جدید مبتنی بر بردارهای ویژگی منتخب مطرح شد که در آن تنها تعدادی از بردارهای ویژگی گفتار که به صورت هم پوشان در تمامی زبان ها وجود دارد و موجب ایجاد خطا می‌گردد، حذف گردد. در این روش با بکارگیری بردارهای ویژگی منتخب شیفت یافته کپسترال ...

پايان نامه حاضر به بررسي مسئله آداب معاشرت در زبان روسي و فارسي به هنگام "عذرخواهي" و "خواهش" می پردازد. آداب معاشرت يکي از مهارت هاي ضروري زباني است که تسلط بر آن براي هر فردي الزامی است. اهميت آن بويژه هنگامی نمايان می شود که افرادی بخواهند با زبان مادريشان با کسانی که زبان متفاوتی دارند ارتباط برقرار کنند. امروزه نظريه آداب معاشرت و عمل گفتار از حوزه های مهم زبان شناسي است.هدف پايان نامه حاضر ارائه روش هاي طبقه بندی شده مناسب برای بيان "عذرخواهي" و "خواهش" در زبان روسی با ...

واژه های ترکیبی یکی از موارد بسیار مشکل در یادگیری زبان خارجی می باشند، چنین تصور میشود که یادگیری این واژه ها اختیاری و طا قت فرسا و همچنین یک مانع غیر قابل عبور در رسیدن به لهجه ی بومی مانند خواهد بود، و مطالعاتی که در طول سالهای گذشته در زمینه ی یادگیری واژه های زبان خارجی صورت گرفته، به اهمیت واژه های ترکیبی در یادگیری زبان اشاره کرده اند. بسیاری از یافته ها نشان داده اند که دانش عمومی واژه های ترکیبی دانش آموزان زبان خارجی کافی نیست و این وا ژه ها برای یادگیری زبان خارج ...

این پژوهش به‌منظور بررسی تأثیر فعالیت‌های زبان‌آموزی بر رشد زبان گفتاری کودکان 6-5 ساله در مراکز پیش‌دبستان‌های خصوصی شهرستان لنگرود انجام‌شده است. روش پژوهش، شبه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون _ پس‌آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه کودکان 6 - 5 ساله دوره پیش از دبستان مراکز پیش‌دبستانی شهرستان لنگرود است که از بین آن‌ها 60 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی چندمرحله‌ای، در دو گروه کنترل و آزمایش جای گرفتند. فعالیت‌های زبان‌آموزی به مدت 18 جلسه 1 ساعته، توسط محقق به گر ...

امروزه یادگیری زبان های خارجی به عنوان اولین وسیله برقراری ارتباط میان انسان هایی که در کشورهای مختلف زندگی می کنند، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هر زبان شامل چهار مهارت است که بیان گفتاری و نوشتاری دو مهارت از این مهارت ها می باشد. بررسی مشکلات زبانشناختی مربوط به این دو مهارت در نزد فراگیران زبان فرانسه دانشگاه اصفهان هدف اصلی این تحقیق می باشد. برخی از این مشکلات مانند عدم شناخت واژگان مناسب، استفاده از جملات ساده و مرکب، تطابق اسم با صفت و حرف تعریف آن و غیره، در هر دو ...