عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1397

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پیشینه زبان عربی و عرب زبانان در ایران بیش از دو هزار سال است . زبان عربی پیش از اسلام بنا به دلایلی در میان ایرانیان هواداری نداشت در حالیکه عربها از زبان پارسی و تمدن با شکوه ایرانی استفاده‌ها کردند و به اشکال مختلف متاثر گشتند لغات زیادی از زبان پارسی در زبان عربی راه یافت و حتی برخی از آن لغات در قرآن کریم نیز آمده است پس از اسلام نفوذ ملت عرب و زبان عربی در پرتو دین اسلام و قرآن کریم در میان ایرانیان بیشتر شد. تا جایی که زبان پارسی دری، جای زبان پهلوی را گرفت و پارسی نوی ...
نمایه ها:
اسلام | 
شعر | 
شاعر | 
ایران | 

با پیدایش آموزش زبان ارتباطی ، مطالعات بسیاری به بررسی مشارکت گفتاری درکلاس زبان پرداخته اند. با وجود اینکه مشارکت گفتاری کلاس موضوعی بسیار مهم است، برخی زبان آموزان کم گو هستند و تمایلی به شرکت در فعالیتهای گفتاری ندارند. بررسی ادبیات مربوط به کم گویی زبان آموزان، کم گویی را به عنوان یکی از عوامل مانع یادگیری زبان آموزان معرفی می کند. ازاینرو، مطالعه حاضر با هدف بررسی کم گویی در دانشجویان ایرانی زبان خارجی، به یافتن رابطه احتمالی بین کم گویی زبان آموزان، دانش واژگانی، و اضط ...

عنوان پایان‌نامه "تولید و درک گفتار با توجه به واژه‌های زبان فارسی" می‌باشد. در این پژوهش مراحل درک (ادراک) گفتار بر پایه روان‌شناسی زبان و بر اساس نظریه گشتاری بررسی گردیده است . همچنین چگونگی فرآیند تولید گفتار نیز مورد توجه قرار گرفته شده است . در ابتدا مسائل مربوط دانش زبانی، ویژگیهای زبانی، ذهن و حافظه در ارتباط با تولید و ادراک گفتار بررسی شده، و سپس در بخشهای جداکانه به تفصیل مراحل تولید و درک گفتار و مسائل عصب‌شناسی زبان مورد توجه قرار گرفته است . تحلیل فرایند گفتار و ...

سوالهای تحقیقاتی این طرح عبارتند از:(1) آیا تفسیر و فهم منظور ضمنی گفتار ...

گفتار پیوسته به آن گونه کاربرد زبان اطلاق می‌شود که در آن بجای استفاده از واژه‌های جداافتاده، از توالی پیوسته واحدهای بزرگ بهره گرفته می‌شود. گفتار پیوسته برای سخن گفتن همانند انگلیسی زبانان اصلی و رساندن منظور به آنها اهمیت بسیار دارد و لازمه آن تسلط بر ویژگیهای زبرزنجیری به موازات ویژگیهای زنجیری گفتار است . این تحقیق گفته‌های دانشجویان ایرانی را از دیدگاه گفتار پیوسته مورد بررسی قرار می‌دهد. بدین منظور 66 دانشجوی زبان و ادبیات انگلیسی انتخاب شدند و از آنها مصاحبه بعمل آمد ...

رساله حاضر به بررسی خطا‌های دستوری بیماران زبان پریش بروکا (دستورپریش) در تولید مقولات دستوری فعل (وجه، مطابقه، زمان، نمود و گذرایی) و مقولات دستوری اسم (شمار، معرفگی و حالت) می پردازد. به این منظور از آزمون گفتار خودانگیخته استفاده شده است. در این آزمون از بیماران خواسته شد تا در مورد کارهای روزمره، سفر، ترافیک و خاطراتشان صحبت کنند. داده‌های این پژوهش بصورت گفتاری جمع آوری شده اند و نمونه گفتار بیماران بصورت نوشتاری بازنویسی شده اند. از میان 100 بیمار دارای سکته مغزی مراجعه ...

زبانها ازنظر دستوری واژگان واصوات باهم متفاوتند امایادگیری زبان خارجی بازبان دوم تنها یادگیری قواعد تلفظ دستور وحفظ واژگان ان زبان نیست برای اینکه زبان آموز بخوبی با سخنگوی بومی زبان خارجی ارتباط برقرار کند باید باقواعد جامعه شناختی وکاربردی کنش های گفتار نیز اشنا باشد. مردمی که دارای سابقه فرهنگی اجتماعی مختلف هستند معیارهای ارزشی متفاوتی نیزدارند بعضی ازاین ارزشها درگفتار آشکار می شودافراد درهنگام برقرای ارتباط سخن یکدیگر رابرطبق نظامهای ارزشی خویش برداشت وارزیابی می کنند ف ...

رساله حاضر ترجمه فصل‌های (10-13) از کتاب "درآمدی بر زبان" می‌باشد. در این بررسی پیرامون گوناگونی زبان، الفبای زبان و ماده خاکستری زبان مباحثی مطرح شده و پیرامون گوناگونی زبان چنین آمده است که لهجه فردی در هر شخص منعکس‌کننده مختصه‌های تمایزدهنده ویژه گفتار او می‌باشد. هر زبان، جدا از نمایش اختلافات زبانی فردی می‌تواند نمایانگر اختلافات نظام‌یافته‌ای نیز باشد. این اختلافات موجب بروز "لهجه" می‌گردند. لهجه بعلت تغییرات زبانی تقویت شده و گسترش می‌یابد. در غالب کشورها یک لهجه نقش " ...

چکیده : بر اساس تقسیم بندی گویش ها ، گویش لری ازنا ( روستای مرزیان ) جزء گویش های غرب ایران و جنوب غربی ایران می باشد ، زبان اهالی ازنا ( روستای مرزیان ) فارسی رایج است که بیشتر مردم این شهرستان مهاجر می باشند و و دارای زبان های مختلف من جمله : فارسی – ترکی - لری – گاپله ای و غیره ولی مردم بومی این شهرستان به گویش لری محلی صحبت می کنند تا حدودی به زبان لری خرم آباد ولی با لهجه ی متفاوتی است. و ازگویش های قدیم می باشد و تا این زمان در سراسر شهرها و روستاها و بخش های لرستان ( و ...