عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 35

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این پژوهش، به بررسی رده‌شناختی ساخت افعال دخیل در زبان‌های فارسی معیار، کردی سنندجی و ترکی آذری اختصاص دارد و آنرا بر اساس راه‌کارهای هولگ‌موس(2009) انجام داده‌ایم. در فصل اول این پژوهش، به بیان کلیات مربوط به تحقیق پرداخته‌ایم. فصل دوم، به پیشینه‌ی تحقیق و ذکر خلاصه‌ای از کارهای انجام شده تا زمان آغاز این کار، اختصاص دارد. در فصل سوم که مباحث نظری پژوهش می‌باشد، به موارد و نکات نظری که در کار پژوهش باید بر اساس آن عمل کرد، اشاره شده است. از جمله‌ی این موارد، راه‌کارهای اصلی ...

زبان کردی که در دسته زبان‌های هندواروپایی می‌باشد، توسط ساکنان مناطق وسیعی در کشورهای ایران، عراق، ترکیه و سوریه مورد تکلم قرار می‌گیرد. علی‌رغم جمعیت بالای متکلمان زبان کردی، این زبان در دسته زبان‌های کم منبع قرار دارد و چندان مورد توجه پژوهشگران حوزه پردازش زبان به ویژه بازیابی اطلاعات و پردازش زبان طبیعی قرار نگرفته است. بر همین اساس، با هدف ارائه راه‌حل و رفع مشکل تنک بودن منابع، اخیرا پروژه پردازش زبان کردی (KLPP) در دانشگاه کردستان شروع به کار کرده است. هدف اصلی پروژه ...

در این رساله تلاش بر آن شده تا مشکلات آوایی گویشوران کرد کرمانشاهی در یادگیری زبان فارسی رصد شوند. پس از بیان مقدمه و متذکر شدن ضرورت انجام این رساله، ویژگیهای جغرافیایی کرمانشاه و پیشینه زبان کردی به اختصار بیان شده است. در فصل اول بنیادهای نظری پژوهش که تحلیلی مقابله ای از دو نظام آوایی زبان فارسی و کردی است و برخی دیدگاهها و راه کارهای موجود خصوصا و جشناسی زایشی، مورد بحث قرار گرفته است. در فصل دوم نظام آوایی زبان کردی کرمانشاهی مورد توصیف قرار می گیرد. در این راه ابتدا، و ...

نتایج نشان می دهد که 1 - اگر چه هر دو زبان از تکرار بیشتر از دیگر ابزار پیوند واژگانی استفاده می کنند زبان کردی از این منظر منسجم تر می باشد. 2 - تفاوت مابین دیگر ابزارهای پیوند واژگانی از لحاظ آماری معنادار نبود. 3 - ترتیب قرار گرفتن ابزارهای پیوند واژگانی در زبان انگلیسی بصورت تکرار ، مترادف ، هم آیی ، اسم عام ، متضاد ، معناشمول جز به کل ، و معنا شمول خاص به عام و در زبان کردی بصورت تکرار ، مترادف ، هم آیی ، اسم عام ، معنا شمول خاص به عام ، متضاد و معنا شمول جز به کل می باش ...

این پژوهش با عنوان توصیف ساختواژی گویش سورانی زبان کردی به توصیف ساختواژی (صرف) و فرایندهای ساختواژ‌ی کردی سورانی می‌پردازد. در این پژوهش ساختار دو هزار و صد واژه از اجزای مختلف کلام را که به طور تصادفی از متون نوشتاری معاصر انتخاب شده‌‌اند بر اساس نظریه‌ی ساختگرایی مورد بررسی قرار گرفته‌اند. یافته‌ها نشان می‌دهد که ساختار واژگان کردی سورانی به طور کلّی در دو دسته‌ی ساده و ناساده قرار می‌گیرند. واژگان با مقولات دستوری اسم، فعل/مصدر، صفت، عدد، قید و نام‌آوا که جزء واژگان باز ه ...

اهمیت و ارزش زبان شناسی مقابله ای مدتهای مدیدی است که شناخته شده است. زبان شناسی مقابله ای به مقایسه و بررسی سیستمهای خاص زبانی مانند آواهای موجود در دو یا چند زبان تطبیق شده می پردازد. به عبارت دیگر، براساس پیش بینی های این شاخه انتظار می رود سیستمهای مشابه در یادگیری زبان دوم، به سادگی و سیستمهای متفاوت میان دوزبان مقایسه شده به سختی فرا گرفته شوند. به هر حال ، هدف این تحقیق بررسی و مقایسه سیستمهای آوایی به ویژه صامت های خوشه ای در زبانهای کردی و انگلیسی می باشد . محقق پس ا ...

این پایان‌نامه شامل یک پیش‌گفتار یک مقدمه و شش فصل است . پیکره آن از سه موضوع اصلی: توصیف واجی، توصیف دستوری و واژگان زبان هورامی تشکیل شده است . در پیش گفتار مسائلی پیرامون زبان هورامی، روش‌های تحقیق و دستاوردهای پژوهش و ... مورد بحث قرار گرفته است و در مقدمه اوضاع کلی جغرافیایی، فرهنگی و ... مورد بحث قرار گرفته است و در اوضاع کلی جغرافیایی، فرهنگی و ... منطقه گویشوران (پاوه) توضیح داده شده است . فصل نخست در بردارنده پاره‌یی اصطلاحات کلیدی به کار رفته در پایان‌نامه است ، که ...
نمایه ها:
پاوه | 
گویش | 

يكي از موضوعات بحث انگيزي كه توجه بسياري از محققان و كارشناسان را در دهه‌هاي اخير به خود جلب كرده است بحث دو زبانگي مي‌باشد. هدف از انجام اين تحقيق، اين مي‌باشد كه پي ببريم وضعيت موجود در استفاده از دو زبان فارسي و كردي در موقعيت‌هاي رسمي و غيررسمي در شهرستان شيروان چرداول به چه صورت مي‌باشد براي اين منظور 394 آزمودني از مناطق مختلف شهرستان به صورت تصادفي انتخاب شدند آزمودني‌ها براساس گروه‌هاي سني (زير 11 سال كودك 12 - 16 نوجوان 17 - 29 جوان 30 - 50 ميانسال و از 51 سال به با ...

پژوهش حاضر ، کوششی است در جهت بررسی نحوه تولید و کاربرد عملی آواهای زبان های کردی و انگلیسی و مقایسه آنها . در این رهگذر ، ابتدا نظام آوایی زبان کردی در دو سطح زنجیری و زبرزنجیری به طور کامل بررسی می شود. در مبحث مذکور به علت عدم وجود منابع مافی ، بیشتر اتکا بر صحت گویشوران و بررسی های شخصی است . در ارائه مثالها سعی بر این است که نمونه ها از زبان محاوره ای مردم و حتی الامکان از واژه های غیرقرضی زبان کردی انتخاب شوند. سپس نظام آوایی زبان انگلیسی به تفصیل بررسی می شود. تحقیق در ...