عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 381

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به تازگی، بازخورد همتایان به عنوان فرم جایگزین بازخورد از بازخورد معلم سنتی در نظر گرفته شده است. بازخورد همتایان شکلی از ورودی از یک یادگیرنده به یادگیرنده ی دیگری است و اشاره دارد به یک فرایند پویای نقد متون همتایان و بحث در مورد متن یکدیگر در کلاس درس نگارش(برگ، 1999؛ رابینسن، 2005). بازخورد مبهم و بی کیفیت یکی از دلایل اصلیست که چرا اکثر نظرات همتایان در طول بازبینی نویسندگان رد می شود (مین، 2005). مطالعه ی حاضر با به کارگیری عمل بازبین محور به عبارت دیگر بازخورد مشترک هم ...

پایان نامه ی حاضر با هدف بررسی عدالت آزمون سرنوشت ساز زبان های خارجی در مقطع کارشناسی انجام شد. این آزمون توسط سازمان سنجش آموزش کشور برای فارغ التحصیلان دبیرستان که مایل به تحصیل در رشته های زبان های خارجی در دانشگاه می باشند، طراحی و اجرا می شود. علیرغم مجموعه ی گسترده ی تحقیقات درمورد عدالت آزمون ها، شمار نسبتا معدودی از مطالعات، عدالت آزمون های سرنوشت ساز زبان که در ایران برگزار می شوند علی الخصوص آزمون زبان های خارجی را خطاب قرار داده اند. عدالت آزمون مورد نظر بر حسب بسن ...

دنیای امروز به یک زبان مشترک جهت انجام کارهای تجاری، اقتصادی، سیاسی، تحصیلی نیاز دارد. زبان انگلیسی بعنوان زبان مشترک جهت انجام این امور برگزیده شده است و جایگاه خود را بعنوان زبان واسطه در جهان بیدا کرده است. بنابراین زبان انگلیسی دیگر بعنوان زبان مردمان انگلستان و آمریکا محسوب نمی‌شود بلکه یک زبان جهانی بشمار می‌رود. هدف از این تحقیق بررسی نقطه نظر افراد تحصیل کرده ایرانی در مورد جهانی بودن و مشترک بودن زبان انگلیسی است. این تحقیق نگرش ۷۰ نفر شرکت‌کننده رشته زبان و ۵۴۷ شرک ...

دانش کاربردشناختی زبان انگلیسی به دانش فراگیران این زبان از نُرمهای زبان مقصد و شیوۀ به کارگیری این دانش در انجام کنش های گفتاری این زبان می پردازد. این مطالعه با هدف بررسی میزان دانش کاربردشناختی دانشجویان رشته زبان انگلیسی و وجود یا عدم تفاوت معنادار بین دانشجویان سالهای مختلف تحصیلی (سال اول، دوم و آخر) از این نظر انجام شد. به این منظور، آزمون چند گزینه ای تکمیل گفتمان (بیرجندی و رضایی، ۲۰۱۰) میان ۷۸ دانشجوی زبان انگلیسی دانشگاه گیلان (ایران- رشت) توزیع شد. نتایج نشان داد ...

طنز نوعی برقراری ارتباط است که موجب ایجاد احساسات و شناخت مثبت می‌شود. کاربرد تکنیکهای طنز در کلاس زبان می‌تواند راهی برای حل مشکلات یادگیری واژگان باشد که بخش مهمی از زبان محسوب می‌شود. بر همین اساس، هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر استفاده از تکنیکهای طنز بر یادگیری و به‌یادآوری لغات غیرفعال و فعال در زبان‌آموزان ایرانی است. برای نیل به این هدف، 90 زبان‌آموز زن در سطح زبانی متوسط از یک آموزشگاه زبان در تهران بر اساس روش نمونه‌گیری غیرتصادفی (دست‌نخورده) گزینش شدند و به دو گروه ش ...

تحقیق حاضر به بررسی مفهوم سازی اصالت در آموزش در رابطه با مدرسان و فراگیران ایرانی زبان انگلیسی و ارتباط آن به زندگی شخصی آنها از طریق پراکسیس عاطفی انتقادی پرداخته است. روش مطالعه، تلفیقی از نظریه ی داده بنیاد و پدیدارشناسی هرمنوتیک بود. مرحله اول مطالعه که شامل نظریه داده بنیاد بود، بررسی مفهوم سازی اصالت در آموزش را در رابطه با مدرسان و فراگیران ایرانی زبان انگلیسی مد نظر قرار داد. جامعه آماری مرحله اول از طریق نمونه گیری نظری انتخاب شدند که شامل ۲۵ نفر مدرس زبان انگلیسی ...

تحقیقات زیادی بر روی استفاده از کامپیوتر برای یادگیری تلفظ زبان انگلیسی در سال های اخیر انجام شده است و در این تحقیقات جنبه های مختلف تلفظ مورد بررسی قرار گرفته است. این تحقیق تاثیر نرم افزار Clear Pronunciation 2 را بر روی جنبه های عروضی تلفظ زبان انگلیسی مانند استرس، ریتم و لحن مورد بررسی قرار داده است. به طور مشخص این نرم افزار شامل پنج موضوع در رابطه با جنبه های عروضی است مانند: خوشه های صامت، استرس کلمه، گفتار پیوسته، استرس جمله و لحن. در این تحقیق 15 زبان آموز زبان انگ ...
نمایه ها:
تلفظ | 

هدف این پژوهش بررسی رابطه ی متقابل بین استراتژی های یادگیری واژگان و دامنه ی لغات در پنج رشته‌ی مختلف دانشگاهی از دانشگاه شهید با هنر کرمان است. بدین منظور،از پرسشنامه استزاتژی های یادگیری واژگان که توسط سودمندافشار و دیگران(2010)تهیه و مختص جامعه ایرانی است استفاده شد. این پرسشنامه براساس اکسفورد(1990); اشمیت و اشمیت (1993); وگو و جانسون(1996)تنظیم شده است.همچنین از تست دامنه لغات اشمیت (2001) استفاده شد.شرکت کنندگان، 190 دانشجوی دوره کارشناسی بودند که در رشته های مهندسی، پز ...

یکی از ‌چالش‌انگیز‌ترین موضوعات مورد‌بحث در تحقیقات زبان‌شناسی مربوط به بررسی یادگیری سیطره‌ی منفی ساز-ها و کّمی نماها در ساختارهای مبهم انگلیسی توسط فراگیران فارسی زبان است. جملاتی که دارای دو کّمی نما باشند، می‌تواند در زبان انگلیسی ابهام ایجاد کند که زمینه‌ی تحقیق بیشتر را فراهم می‌آورند. از این رو تحقیق فعلی به بررسی یادگیری جملات حاوی کّمی نماو منفی ساز مثل الینا یک تخم مرغ رنگ نکرد توسط زبان آموزان فارسی زبان سطح متوسط و پیشرفته، پرداخته است. در راستای این هدف، 60 نفر ز ...