عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 36

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اخیرا "فعالیت"، به عنوان واحد پایه ای در سیلاب درسی، توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. مسئله بحث برانگیز این است که چه چیزی می تواند بهترین معیار برای به ترتیب قرار دادن فعالیت های کلاسی باشد. این تحقیق، پیچیدگی ذهنی را به عنوان معیار قرار داده است. در مورد تاثیر استفاده از فعالیت سخت تر (از لحاظ پیچیدگی ذهنی) بر جنبه های مختلف عملکرد که همان صحت کلام، پیچیدگی لغوی، و پیچیدگی نحوی (همگی مربوط به ساختار) و روانی کلام (مربوط به معنا) می باشند، دو دیدگاه متفاوت وجود دارد:1) مد ...

هدف این تحقیق این بودتا بررسی کند که آیا زبان آموزان ایرانی که در رشته ی زبان انگلیسی تحصیل می کنند، دانش فرازبان شناختی از فرایندهای نوشتاری را که ازطریق آموزش زبان انگلیسی فراگرفته اند رابه تکلیف نوشتاری فارسی خود می توانند انتقال دهند. همچنین این تحقیق سعی بر آن داشت تا ارتباط بین انتقال فرایندهای نوشتاری را از زبان دوم به زبان اول و سطح تبحر زبان آموزان ایرانی بررسی کند. علاوه براین، جنبه ی دیگر که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته بود این است که آیا انتقال آموزش نوشتاری ...

این تحقیق راهبردهای استفاده شده توسط آزمون دهندگان زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی در آزمون آیلتس آکادامیک رو مورد بررسی قرار داده است. همچنین راهبرد های استفاده شده توسط آزمون دهندگان موفق و ناموفق با همدیگر مقایسه شدند. شرکت کنندگان در این تحقیق شامل چهل دانش آموز ،هفت نفر مذکر و سی و سه نفر مونث، در سطح پیشرفته بودند که انتظار شرکت در آزمون آیلتس را داشتند. دامنه سنی شرکت کنندگان از سن 17 تا 30 بوده است. اطلاعات بدست آمده در این تحقیق از چندین منبع شامل پروتوکل فکر با ...

داده زبانی بعنوان ضروری ترین جزء در یادگیری زبان خارجی تلقی شده و بسیاری ازپژوهش ‌های علمی بر روی این مسئله متمرکز گردیده است. خواندن بعنوان نوعی از داده ‌های زبانی در نظر گرفته شده و از سویی دیگر در میان مهارت ‌های یادگیری و آموزش زبان نیز بعنوان مهمترین عنصر تلقی می‌شود. بر همین اساس، تغییر داده که از طریق خواندن متون و با هدف افزایش درک مطلب زبان آموزان صورت می‌پذیرد، هم برای زبان آموزان و هم برای اساتید و پژوهشگران این حوزه بسیار حائز اهمیت است. هدف از انجام این پژوهش، ...

داشتن تلفظ صحیح در صحبت کردن زبان فرانسه از اهمیت و جایگاه ویژ ه ای برخوردار است.چرا که زیبائی زبان فرانسه در وحله اول در همان بیان شفاهی این زبان بوده ودارای قوانین ویژه ای میباشد چرا که در زبان فرانسه تلفظ مونث و مذکر بسیاری از لغات متمایز از یکدیگرند و همچنین دارای پدیده ادغام است که همه موارد مذکور به زیباتر جلوه کردن این زبان در بعد شفاهیش می افزاید.یکی از مواردی که تلفظ زبان فرانسه و مخصوصا" فرانسه قرن حاضر را نزد زبان آموزان بزرگسال ایرانی دشوار ساخته اختلاف در واکه ها ...

با مقایسه و بررسی زبان فارسی معیار و گونه ی خودمانی، مشخص می شود که تفاوت های صرفی، واجی ، نحوی، معنایی و کاربردشناختی میان این دو گونه ی زبانی وجود دارد که بر پایه ی داده های شفاهی و نهادینه شده در حافظه ی گویشور زبان فارسی و نیز جمله های مکتوب در متون متعلق به ژانر ادبیات -عامیانه می باشد. وجود تفاوت های آشکار میان دو گونه و نیز، علاقه و تمایل شخصی به بازشناسی و طبقه بندی شان، نگارنده را ترغیب به انتخاب چنین موضوعی به عنوان پایان نامه ی مقطع کارشناسی ارشد نمود تا ...

زبان اصلي ترين ابزار رسانه است و صدا وسيما نيز رسانه اي است كه بنابرماهيتش به صورت گسترده ازگونه هاي مختلف زبان استفاده مي كند . اما ،گاهي به علت ناآشنايي با زبان معيار و دستور زبان فارسي اشكالات اساسي به زبان رسانه های گروهی راه مي يابد زبان معيار، گونه اي معتبر اززبان است كه بيشتر تحصيلكردگان آن را به كار مي برند ، براي گويندگان خود اعتبارمي آورد ،‌ نقش مرجعيت دارد و غالباً در حكم زبان رسمي درآموزش و رسانه هاي گروهي و نوشتار و ...استفاده مي شود .زبان معيار خودگونه هايي دار ...

بسیاری از متخصصین و پژوهشگران حوزه فراگیر زبان دوم بر این باورند که آموزش مبتنی بر ساختار یادگیری زبان دوم را تسهیل می‌کند . از این رو آموزش مبتنی بر ساختار برای بزرگسالان در بافت خارجی ضروری به نظر می رسد . هدف اصلی این رساله بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر ساختار از نوع فشرده و گسترده بر روی کنش نوشتاری و گفتاری فراگیران زبـان انگلیسی از نظـر روانی ، درستی و پیچیدگی می باشد. به همین منظور جمعیت آماری متشکل از 60 نفر با سطح مهارت زمانی متوسط بر اساس عملکردآنها درآزمون مهارت آکسفو ...

هدف از مطالعه پیش رو بررسی تاثیر انگیختگی شنیداری و نوشتاری تحت شرایط متفاوت برنامه ریزی همزمان، همراه با ساخت طرحواره ذهنی، بر توانایی نوشتن زبان آموزان در شرایط آزمون با معیارهای پیچیدگی، صحت و روانی است. از این رو تاثیر انگیختگی شفاهی و نوشتاری، از طریق دو روش برنامه ریزی همزمان ( تحت فشار بدون ساختن طرحواره ذهنی و آزاد همراه با ساخت طرحواره ذهنی)، بر صحت، روانی و پیچیدگی متون نوشته شده توسط دانشجویان زبان انگلیسی در شرایط آزمون مورد بررسی قرار گرفت. چهل دانشجوی زبان انگل ...