عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 196

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هم معنایی وتفاوتهای آن، زاده ‌ی عصر ما نیست بلکه این مسأله عمری دیرینه داشته وهمواره مورد توجّه بوده است. از نظر زبان شناسان، دلایل پیدایش واژگان هم‌معنا عبارتند از:اختلاف گویش‌ها ،آمیزش زبان عربی با سایر زبان ها، مجاز گویی، تداخل زبان ها ،وام گیری این زبان از زبان های دیگ، قاموس نویسی واعتبارات گوناگون واژگان و دگر گونی هایی که بر واژگان عارض می شود البته نباید از نظر دورداشت آنها علل به کار گیری هم معنایی را نیز تنوّع در عبارت، پیشگیرى از ملال آور بودن سخن و پرهیز از تکر ...

پیشینه زبان عربی و عرب زبانان در ایران بیش از دو هزار سال است . زبان عربی پیش از اسلام بنا به دلایلی در میان ایرانیان هواداری نداشت در حالیکه عربها از زبان پارسی و تمدن با شکوه ایرانی استفاده‌ها کردند و به اشکال مختلف متاثر گشتند لغات زیادی از زبان پارسی در زبان عربی راه یافت و حتی برخی از آن لغات در قرآن کریم نیز آمده است پس از اسلام نفوذ ملت عرب و زبان عربی در پرتو دین اسلام و قرآن کریم در میان ایرانیان بیشتر شد. تا جایی که زبان پارسی دری، جای زبان پهلوی را گرفت و پارسی نوی ...
نمایه ها:
اسلام | 
شعر | 
شاعر | 
ایران | 

نگارنده این رساله برآنست که تا حد وسع و توانائی علمی خویش و با راهنمائی اساتید محترم مباحثی موجز پیرامون زبان عربی در ایران، بخصوص در ایران معاصر شامل : 1 - گسترش و رواج زبان عربی در ایران . 2 - برجسته‌ترین و معروفترین دانشمندان ایرانی که دست توانائی در زبان و ادبیات عربی داشته و تالیفاتی به این زبان در زمینه‌های مختلف داشته‌اند. 3 - زبان فارسی و تاثیر عربی در آن . 4 - احادیث و امثال و اشعار عرب در نظم فارسی . 5 - برخورد خصمانه برخی از ایرانیان متعصب با زبان عربی . 6 - برخی ا ...

درصدد هستیم که تنوع در ترتیب واژگذانی در زبان های فارسی، عربی، و انگلیسی را در چارچوب نظریه حاکمیت و مرجع گزینی تبیین نماییم و نشان دهیم که این تنوع (1) در دورن یک زبان و (2) میان زبان ها چگونه توجیه می شود؟ برخی از تنوعات در درون یک زبان حاصل فرآنیدهای کلامی مانند مبتداسازی و وارونگی در انگلیسی و قلب نحوی در فارسی و عربی است و بنابراین تنوع در ترتیب واژگانی در دورن یک زبان حاصل عوامل کلامی است. آنگاه برای تبیین تنوع میان زبان ها براساس نظریه زیر مجموعه برویک چنین فرض کرده ای ...

زبان عربی، زبان قرآن کریم و زبان دین ماست و یکی از زبانهای زنده و پر گوینده گیتی است و به عنوان کاملترین زبان در بر گیرنده مضامین و معانی بلند قرآنی است. آموزش این زبان هم از لحاظ قانونی اساسی کشورمان و هم به جهت فهم متون دینی و عمل به احکام الهی ضرورتی است اجتناب ناپذیر، از طرفی فهم صحیح یک زبان و قرائت و نگارش آن منوط به دانستن و به کار بستن دستور آن زبان است و با توجه به رویکردهای جدید در ارائه دروس به صورت مجازی و نیز پویایی و تحول زبانهای می طلبد که روشهای تدریس نوین با ...

هر زبان علاوه بر واژگانی که دارای معنای مشخص است، ساخت‌های زبانی دیگری دارد که در بیشتر موارد ترجمه لفظی آن‌ها وافی به مقصود نیست. تعبیرهای اصطلاحی نیز چون مثل‌ها و اصطلاحات از آن جمله بوده و همواره یکی از دشواری‌های ترجمه به شمار می‌رود. رساله حاضر با ترجمه قسمت «باء، تاء، ...، زاء» از کتاب «معجم التعبیر الاصطلاحی فی العربیه المعاصره» تألیف دکتر محمد محمد داود که در سال 2003 منتشر گردیده است، و با معادل‌یابی تعبیرهای آن، سعی دارد گامی هرچند کوچک در جهت کاستن از دشواری‌های تر ...

در بخش اول، که بحثی در تطور بلاغت عربی تا قرن هشتم هجری است سعی شده به علت تخصصی بودن بحث ، مطالب به طور مستند باشد و روش تحقیق و تقسیم فصول از سه کتاب زیر گرفته شده است : کتاب اول: "در قلمرو بلاغت " تالیف استاد ارجمند جناب آقای دکتر علوی‌مقدم، که مجموعه مقالات ارزشمند ایشان درباره بلاغت و مباحث دیگر است . کتاب دوم: "البلاغه تطور و تاریخ" نوشته دکتر شوقی ضیف کتاب سوم: "الموجز فی تاریخ البلاغه" از دکتر مازن المبارک ، که ترجمه آن در پایان همین رساله آورده شده است . لازم به ذکر ...

رساله حاضر اشکالات فارسی را در یادگیری زبان عربی از نظر آوایی و پاره‌ای از مقولات ساختی یا ترکیبی بررسی نموده است . مقایسه نظام آوایی دو زبان عربی و فارسی نشان می‌دهد که درجه بازی تنها مشخصه تمایزدهنده واکه‌های سه گانه در عربی است در حالیکه زبان فارسی با داشتن 6 واکه دارای مشخصات تمایزدهنده پیشین ˆ پسین و بازی ˆ بستگی ˆ نیم بازی است . در میان همخوانها تلفظ بعضی از همخوانهای عربی با نشانه‌های نوشتاری "ح"، "ع"، "ق"، "ث "، "ذ"، "ص "، "ض "، "ط" و "ظ" برای فارسی زبانان مشکل است . ...

بسیاری فرهنگهای فارسی به عربی منتشر شده و مورد استفاده چندان شناخته شده نیستند و اغلب استادان و محققان ادبیات و زبان فارسی تطبیقی و نیز آموزش زبان فارسی به عرب زبانها با پاره ای از آنها آشنایی کافی ندارند، افزون بر این حجم تالیف فرهنگهای فارسی به عربی هنوز ضعیف بوده و عملا پاسخگوی نیازهایی آموزشی و فرهنگی نیست. روش و مضمون این فرهنگها هم دچار نقصهای گوناگون است که عموما نتیجه عدم تسلط و احاطه کافی نویسندگان فارسی زبان بر زبان عربی و نویسندگان عرب زبان بر زبان فارسی است. حجم ت ...
نمایه ها:
توصیف |