عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 8

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این پایان نامه فراگیری نشانه های آوایی صرفی گذشته با قاعده ، s سوم شخص و جمع با قاعده توسط فراگیران انگلیسی فارسی زبان رامورد بررسی قرارداد. هدف از اجرای این تحقیق بررسی این نکته بود که اشتباه در یادگیری و تلفظ نشانه های آوایی فوق ذکر میان فراگیران به خاطر نبود مشخصه های ذکر شده در زبان مادری نیست بلکه طبق فرضیه انتقال وزن بنیاد Prosodic Transfer Hypotheses (PTH) این امر به واسطه انتقال دانش واجشناسی از زبان مادری به زبان دوم آنهاست یعنی اینکه آنها نحو نشانه های صرفی ر ...

پژوهش حاضر به بررسی و توصیف نظام صرفی گویش ترکی قشقایی اختصاص دارد که از دسته‌ی گویش‌های جنوب غربی ایران است. برای این منظور، شماری از گویشوران از میان ایل‌نشینان قشقایی انتخاب شدند. این گویشوران همگی سالخورده و بی‌سواد بودند و تقریباً تمامی عمر خود را در زندگی ایلی گذرانده بودند. از آن‌جا که نگارنده خود نیز گویشور ترکی قشقایی می‌باشد، از شم زبانی خود نیز در انجام این پژوهش بهره گرفته ‌است. این تحقیق با گردآوری تعداد زیادی واژه، عبارت و جمله از گویش ترکی قشقایی انجام شد که ت ...

تحقیق حاضر دارای دو مطالعه است: درمرحله نخست با جستجوی کتابخانه ایی، به بررسی مقایسه مقوله صفت در زبان‌های فارسی و آلمانی‌ پرداختیم. ابتدا صفت را به صورت کاملا اجمالی در زبان فارسی و آلمانی مطالعه کردیم و سپس تفاوتها و شباهتها ی آن را در این دو زبان شناسایی نمودیم. در مرحله ی دوم در قالب ارائه ی تمارین صرف صفت، سطح تسلط صرف صفت در زبان آلمانی‌ و فارسی درمیان بزرگسالان بررسی کردیم تا دریابیم که میزان یادگیری صفت در میان دانشجویان مقطع کارشناسی رشته ی مترجمی زبان آلمانی دانش ...

این تحقیق درمورد تغییرات واجی و صرفی وام واژه ها در زبان ترکی می باشد. سخن گویان هر زبانی برای استفاده از وام واژه ها ، آنها را در دستگاه صرفی و واجی بومی خود تغییر می دهند. به این دلیل ابتدا، کلماتی که از زبانهای مختلف وارد این زبان شده مشخص گردیده سپس به بررسی تغییرات واجی وتغییرات صرفی پرداخته شده است. تمامی لغات قرضی با استفاده از فرهنگ لغت بهزادی و داشقین مشخص شده وبررسیهای لازم صورت گرفته است. در این پژوهش از از روش توصیفی و از منابع دست اول کتاب، مقاله، رساله استفاده ش ...

عنوان این پژوهش ویژگی های صرفی کشف الاسرار و عدّه الابرار است . این رساله دارای یک چکیده ، فهرست مطالب ، پیشگفتار ، شش فصل ، پی نوشت ها ، کتابنامه و چکیده به زبان فارسی است . در پیشگفتار نکاتی را در علم تفسیر ، پیشینه علم تفسیر در ایران و جهان اسلام ، ویژگی های تفاسیر عرفانی ، معرفی کتاب کشف الاسرار و عدّه الابرار و مولّف آن ، دستور زبان فارسی به ویژه علم صرف ، برخی ویژگی های ساختاری این کتاب در انواع کلمات – اسم ، حرف ، شبه جمله ، صفت ، فعل و قید – و روش تحقیق بیان می کند ...

کتاب کنزالاسرار مازندرانی شامل مجموعه داستان‌های عامیانه مازندرانی و نیز ترجمه چند داستان از گلستان سعدی است. این کتاب به زبان مازندرانی نوشته شده است. این کتاب را برنهارد دورن -شرق‌شناس آلمانی‌تبار روسی- با کمک میرزا محمد شفیع مازندرانی جمع آوری کرده است. در این رساله، به بررسی صرفی متن منثور این کتاب پرداخته‌ایم. «صرف» یکی از شاخه های عمده زبانشناسی است که به مطالعه و بررسی ساختار درونی واژه ها می پردازد. با بررسی صرفی زبان، کلیه امکانات واژه سازی، تغییرات صوری در سطح واژ ...

کلمه یا واژه، سنگ بنای ساخت زبانی است؛ بنایی فکری که از جلوه‌های آگاهی آدمی و برتری بر دیگر موجودات می‌باشد. برای زیباشناسی به ابزاری به نام واژه نیازمندیم. زبان عربی به توانمندی شگرفی در کنار اشتقاق‌های صرفی متمایز است و این امتیاز، آن را به داشتن واژگان بسیار توانمند ساخته است. منظور از زیباشناسی واژگان قرآن، درک زیبایی رابطه‌ی واژه با موضوع، یعنی رابطه‌ی دال با مدلول و همینطور درک تأثیر واژه در انتقال مفاهیم موردنظر آیه به ذهن است. زیباشناسی قرآن، شناسایی جمال و هنر کلام ...

با مقایسه و بررسی زبان فارسی معیار و گونه ی خودمانی، مشخص می شود که تفاوت های صرفی، واجی ، نحوی، معنایی و کاربردشناختی میان این دو گونه ی زبانی وجود دارد که بر پایه ی داده های شفاهی و نهادینه شده در حافظه ی گویشور زبان فارسی و نیز جمله های مکتوب در متون متعلق به ژانر ادبیات -عامیانه می باشد. وجود تفاوت های آشکار میان دو گونه و نیز، علاقه و تمایل شخصی به بازشناسی و طبقه بندی شان، نگارنده را ترغیب به انتخاب چنین موضوعی به عنوان پایان نامه ی مقطع کارشناسی ارشد نمود تا ...