عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 5476

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در یادگیری زبان های خارجی، فونتیک به ویژه در مهارت های گفتاری نقش مهمی بر عهده دارد. این نقش با تأکید روز افزون متدهای نوین آموزشی بر اهمیت ارتباط کلامی پررنگ تر جلوه می کند. در روند آموزش همواره عناصر آوایی زبان مادری و زبان خارجی اول مداخله کرده و بر کیفیت یادگیری تأثیر می گذارند. با توجه به این که امروزه در یادگیری زبان های خارجی عناصر کلامی بر دیگر عناصر زبانی پیشی گرفته اند تأثیر آوایی زبان مادری و زبان خارجی اول نیز پیشتر و چه بسا بیشتر از دیگر عناصر نمود پیدا می کند ...

در دهه ی اخیرمطالعات زیادی در حیطه ی فراگیری زبان سوم انجام شده است. زبان اول و زبان دوم نقش مهمی در انتقال ساختارها به زبان سوم ایفا می کنند( فلین 2004و لیونگ 2005). این تحقیق بر اساس سه نظریه برجسته انتقال در حیطه ی زبان سوم ?ساختارهای متفاوت گزاره ی ربطی را در سه زبان فارسی(زبان اول)? انگلیسی (زبان دوم) و فرانسه(زبان سوم) مورد بررسی قرار میدهد. اولین ساختار بدین صورت است که کلمه ی’que’ به عنوان ضمیر مفعولی مستقیم در فرانسوی و نیز " که" در فارسی نمی توانند حذف شوند. در ص ...

این پژوهش بخشی از مطالعات روزافزون مربوط به فراگیری توانش منظور شناختی زبان آموزان در کلاس‌های آموزشی زبان خارجی می‌باشد و در آن به موارد زیر پرداخته شده است: بررسی آموزش پذیری جنبه‌هایی از کنش‌های کلامی‌ که کمتر مورد توجه بوده است (مانند تشکر کردن)، تاکید بر تأثیرات نسبی فرضیه‌ی برون‌داد سوئین (Swain’s Output Hypothesis) در حوزه‌ای جدید (فراگیری منظور شناسی) و نهایتاً در اختیار گذاشتن گزینه‌ای دیگر پیش روی برنامه‌ریزان آموزشی برای طراحی درس‌هایی جهت آموزش منظور شناسی. در نتی ...

یکی از مسائل اساسی در امر اموزش یک زبان خارجی عبارت است از توجه به آموخته ها و یادگیری های قبلی زبان آموزان و تطابق آنها با یادگیری های جدید. آموخته های قبلی همان زبان مادری و معمولا یک یا دو زبان دیگر است که زبان آموز از قبل با آنها آشنایی دارد. عقیده ما بر این است که یکی از موثر ترین روش های آموزش زبان، روشی است که بر اساس توصیف علمی از زبان مادری زبان آموزان و مقایسه آن با زبان خارجی مورد آموزش تدوین شده باشد. مقایسه دو زبان در یک مورد خاص به ما امکان می دهد که با بررسی تح ...

گروه حرف اضافه‌ای در جملات زبان فارسی نقش‌های مختلفی را به عنوان سازه‌ای مستقل می‌پذیرد، علاوه برآن می‌تواند وابسته‌ی گروه‌های اسمی، صفتی و قیدی نیز باشد. زبان‌شناسان و دستور‌نویسان دیدگاه‌های متفاوتی درباره‌ی گروه‌های حرف اضافه‌ای زبان فارسی دارند که همین امر ضرورت پژوهش بیشتر را در این زمینه آشکار می‌سازد. دستور نقش و ارجاع که یکی از نظریه‌های نقش‌گرا می‌باشد، دسته‌بندی‌ای را از گروه‌های حرف‌اضافه‌ای ارائه نموده که می‌تواند برای بررسی این گروه‌ها در زبان فارسی مورد اس ...

پایان نامه حاضر به بررسی تسلّط نحوی و موارد مجاز نقض آن در یادگیری پرسشهای چند گانه ی زبان انگلیسی توسط زبان آموزان بزرگسال ایرانی می پردازد. بر اساس تسلّط نحوی، در زبان انگلیسی، یک پرسشواژه مجاز به عبور از یک پرسشواژه دیگر و حرکت به ابتدای جمله نیست (*What did who buy? ). اگر چه این قاعده در دو مورد نقض می شود: (1) در پرسشهای چندگانه گفتمان وابسته (مثل Which book did which student buy?) و (2) و در پرسشهای سه گانه (مثل What did who buy for whom?). به منظور بررسی امکان یادگیری ...

الف - فراگیران ایرانی زبان انگلیسی چگونه صرف و نحو زبان انگلیسی را فرا می‌گیرند -2 در مراحل اولیه یادگیری آیا ساختارهای دستوری زبان فارسی را در زبان دوم دخالت می‌دهند یا خیر؟ -3 توضیح اینکه چگونه و چرا این صرف و نحو را فرا می‌گیرند چیست ؟ ب - فرضیات : آیا فراگیران در مراحل ابتدائی فراگیری زبان کلیه موارد دستور زبان فارسی را به زبان دوم منتقل می‌کنند این فرضیه به فرضیه انتقال و دسترسی کامل Full transfer/full Access معروف است . -2 آیا از موارد دستوری تنها نحو واژگان اصلی به زبا ...
نمایه ها:
صرف | 
زبان | 
نحو | 

اين مطالعه با هدف بررسی قدرت چهار عامل توانایی صحبت کردن به زبان اول، بسندگی زبان دوم (انگلیسی)، استفاده از راهبردهای صحبت کردن و ویژگیهای شخصیتی برونگرایی و درونگرایی در پیشگویی توانایی صحبت کردن به زبان دوم (انگلیسی) انجام گرفت. به این منظور از ۴۷ دانشجوی (۱۳ پسر و ۳۴ دختر) سال اول زبان و ادبیات انگلیسی در دانشگاه شیراز مصاحبه ای در آزمایشگاه زبان به عمل آمد که در این مصاحبه از نمونه سؤالات آزمون بین المللی زبان انگلیسی برای سنجش توانایی ایشان در صحبت کردن به زبان دوم استفا ...

در راستای مطالعاتی که رابطه ی بین هوش هیجانی و توانایی تفکر انتقادی را با میزان تسلط بر زیان دوم را تایید کرده اند، این تحقیق کوششش کرد تا به بررسی رابطه ی بین هوش هیجانی، توانایی تفکر انتقادی با میزان دانش لغت زبان دوم و نیز استفاده از استراتژیهای یادگیری لغت زبان دوم در بین زبان آموزان سطح پیشرفته زبان انگلیسی در ایران بپردازد. بدین منظور، آزمون تعیین سطح لغت لوفر و نیشن در ابتدا بصورت غیر تصادفی به 86 زبان آموزان پسر و دختر سطح پیشرفته زبان انگلیسی در چهار موسسه ی زبان ها ...