عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 15

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از مطالعه حاضر بررسی انتقال بررسی انتقال پذیری استراتژیهای نوشتن از زبان اول به زبان دوم با در نظر گرفتن سطح مهارت زبان دوم فراگیران است . دراین مطالعه 145 نفر از دانشجویان دانشگاه کردستان و دانشگاه رازی کرمانشاه بعنوان افراد مورد مطالعه انتخاب شدند . دانشجویان بطور تصادفی به دو گروه تجربی و گروه کنترل تقسیم شدند. برای اطمینان از همگن بودن دانشجویان از نظر سطح مهارت زبان انگلیسی تست تافل بر روی آنها انجام گرفت . نتایج نشان داد که از نظر سطح مهارت زبان عمومی همگن بودند. اس ...

همواره این تردید وجود داشته است که آیا اول یاد گیرندگان می تواند روند یادگیری زبان خارجی را تسهیل کند یا نه؟از آنجایی که نوشتن به زبان خارجی پدیده ای پیچیده است ، به نظر می رسد نقش اول یادگیرندگان و تاثیر آن در نوشتن به زبان خارجی از اهمیت ویژه ای در این زمینه برخوردار باشد. تحقیق حاضر در نظر داشته است که نقش اول ( ترکی ) و زبان دوم ( فارسی) ترک زبان آموزان انگلیسی در چگونگی نگارش آنها به زبان خارجی ( انگلیسی ) را مورد مطالعه قرار دهد. برای تحقیق اهداف این تحقیق، 30 نفر از ا ...

چکیده یادگیری گرامر یکی از مهمترین مهارت های فرعی در یادگیری و آموزش زبان است. از این رو بررسی تأثیر مقایسه ای زبان اول و دوم در آموزش گرامر برای زبان آموزانی که زبان انگلیسی را به عنوان زبان خارجی فرا می گیرند می‌تواند راهی برای مطالعه و بکارگیری روش‌های بهتر برای آموزش و یادگیری زبان باشد. بنابر این پژوهش، محققین به مطالعه ی نقش زبان اول در یادگیری (فراگرفتن) گرامر در زبان‌آموزان ایرانی پرداخته است. در این مطالعه (پژوهش) 60 زبان آموز مقطع ابتدایی که بین 15-11 ساله بودند از ...

کسانی که از یک زبان به زبان دیگر ترجمه می کنند باید هر دو زبان را به خوبی بدانند. به گفته گروسژان (2001) در هر لحظه یکی از دو زبان فعال تر است. تحقیق حاضر قصد دارد نقشی که فعال کردن زبان اول و دوم در ترجمه از انگلیسی به فارسی داردرا نشان دهد. به همین منظور زبان اول شرکت کنندگان فعال شد سپس از آنها یک امتحان ترجمه گرفته شد. در جلسه بعد زبان دوم آنها فعال شد و سپس یک امتحان ترجمه از آنها گرفته شد. داده های بدست آمده از این تحقیق نشان داد فعال کردن زبان دوم در مقایسه با زبان اول ...

استفاده از زبان اول در کلاس های آموزش زبان خارجی سال ها مورد بحث بوده است. در اواخر قرن نوزدهم با افول متد گرامر-ترجمه(GTM) و ظهور روش تدریس مستقیمDM) ) زبان اول دانش آموزان از کلاس های آموزش زبان خارجی بیرون رانده شد. اکثر متد های آموزش و یادگیری زبان هر گونه استفاده از زبان اول را رد کرده اند. اما اخیرا بسیاری از محققان در این زمینه این اصل پذیرفته شده را مورد انتقاد قرار داده اند و اذعان داشته اند استفاده محدود و روشمند از زبان اول برای اهداف از پیش تعیین شده برای دانش آم ...
نمایه ها:

زبان اول به عنوان نشانه ای برجسته در دسته بندی های قومی و پشتیبانی کامل از هویت یک فرد و فرهنگ قومی، یادگیری زبان دوم را تائید می نماید؛ چراکه تصور می شود تسلط بر مفاهیم در یک سطح خاص در زبان شناخته شده – زبان اول- ضرورتی برای پیشرفت در یادگیری زبان دوم/خارجی می باشد. علاوه براین، یادگیری زبان دوم ترکیبی از ویژگی های ذهنی همراه با عاطفی، و حرکت عضلانی در اثر عمل فکری (برای مثال، نگرش) می باشد. به این معنی که نگرش مثبت نسبت به خود و زبان اول، یادگیری در زبان دوم و در نتیجه نگر ...

خواندن فرایندی است که نیازمند تلاش فرد برای فهم متن می باشد.عمده توجه پژوهش های پیشین مربوط به شناخت استراتژی هایی است که به فهم و درک مطلب منجر می شود. محقق در این پژوهش به بررسی و شناخت شباهت ها و تفاوت های استراتژی های خواندن متون فارسی( زبان اول) و انگلیسی (زبان خارجی) توسط بزرگسالان و کودکان می پردازد. بدین منظور30 کودک زبان آموز از موسسه ی کانون زبان ایران و 30 دانشجوی سال دوم از دانشگاه شهید بهشتی انتخاب شده و به هر کدام یک متن انگلیسی و یک متن فارسی داده شد.از هر دو ...

برای آموزندگان زبان انگلیسی , به عنوان زبان دوم و یا زبان خارجه, مهارت خواندن انگلیسی یکی از مهارت های ضروری است. علاوه بر این توانایی خواندن انگلیسی یکی از مهمترین ابزارها برای اهداف آکادمیک است. بنا براین لازم است که دانش آموزان به وسیله ی ابزارهای ارزیابی که به آن ها کمک می کند تا ضعف های خود را در درک مطلب پیدا کنند برای این امر آماده شوند، تابتوانند این ضعف ها را بهبود بخشند. این ارزیابی باید به درستی توانایی خواندن آموزندگان را اندازه گیری کند. نمره های ارزشیابی مربوط ...
نمایه ها:

تحقیق حاضر که از نوع مطالعه ی موردی است به بررسی نگرش دانشجویان و اساتید ایرانی نسبت به استفاده ی موثر از زبان اول (فارسی) و زبان دوم (انگلیسی) در کلاس های زبان انگلیسی عمومی در سطح دانشگاه می پردازد. دو گونه پرسشنامه به انضمام 10مصاحبه با اساتید که به صورت تصادفی از جامعه ی اماری انتخاب شده بودند در این مطالعه به کار گرفته شده است.شرکت کنندگان در این تحقیق 345 دانشجو و 25 استاد از دانشگاه گیلان می باشند.نتایج نشان می دهند که دانشجویان ایرانی به موثر بودن زبان اول معتقدند. تو ...