عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1344

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

فرآیندهای یادگیری، آموزش و آزمون به یک دیگر وابسته اند؛ با استفاده از آزمونهای مختلف معلمها قادرند نقاط قوت و ضعف یادگیری، پیشرفت و موفقیتهای آینده‏ی دانش آموزان را پیش بینی نمایند. اگرچه بیشتر معلمها نمی‏پذیرند که تدریسشان در راستای آزمون است، واقعیت این است که همه‏ی آنها می‏خواهند دانش آموزان موفقی داشته باشند؛ و دانش آموزان نیز خود خواهان موفقیت در آزمون هستند. بنابراین آزمونها نه تنها بر آموزش که بر یادگیری نیز تاثیر دارد. تاثیر آزمون بر آموزش و یادگیری را عموما بازشویی م ...

هدف از پژوهش حاضر بررسی ترجمه ی واژه های تخصصی حوزه ی ادبیات به منظور کاوش در زمینه ی ترجمه پذیری آنها و نیز راهکار های به کار رفته توسط سه مترجم فارسی زبان :سیامک بابایی(1386)، سیما داد(1378)،و سعید سبزیان(1384) است. هدف دیگر این مطالعه تحقیق در مورد روش های واژه سازی به کار رفته در ارائه معادل های فارسی واژه های ادبی می باشد. در راستای این اهداف،چارچوب نظری این پژوهش راهکارهای ترجمه ارائه شده توسط وینی و داربلنه (1958)و شیوه های واژه سازی مطرح شده توسط پیچت و دراسکو (1985) ...

نگرش مرسومی درمورد تدریس زبان انگلیسی بعنوان زبان خارجی وجود دارد مبنی بر اینکه سیاستهای آموزشی غالبا بدلیل ناکارآمدی معلمان زبان انگلیسی , به دستاوردهای مناسب نایل نمی شود. اگر چه , برای نیل به تدریس موفق با استاندارد و بازدهی بسیار بالا عوامل دیگری مانند برنامه های آموزش به معلمان , تجربیات پیشین در تدریس , جنسیت , مدرک تحصیلی , انتظارات و حمایتهای از سوی موسسه/مدرسه و دیدگاهها و اعتقادات معلمان نیز به نظر مرسد که نقش مهمی در این خصوص ایفا کنند. در نتیجه، بنا بر اهمیت عوامل ...

در مطالعات پیشین که توسط محققانی چون براک (1986) , بلهیا (2011) , شوموسی(2004) و چندی دیگر انجام گرفت مشخص شد که پرسمان معلم های زبان انگلیسی در کلاس نقش مهمی در به وجود آمدن مکالمه و بحث بین معلم و دانش آموزان دارد. به عبارت دیگر یکی از راه های اصلی در ایجاد بحث بین دانش آموزان و معلم زبان انگلیسی در کلاس، انجام پرسمان توسط معلم ها می باشد. یکی از متداول ترین سوال هائی که توسط اکثر معلم های زبان انگلیسی استفاده می شود، سوال هائی هستند که برای آزمودن میزان درک و فهم دانش آمو ...

مطا لعه حاضر در صدد مقایسه ی عناصر فراگفتمان در مقالات تحقیقی رشته ی زبان شناسی کاربردی، نوشته شده توسط نویسندگان دانشگاهی ایرانی و بومی انگلیسی زبان است تا شباهت ها و تفاوت ها یی را که ممکن است بین دو گروه از نویسندگان از لحاظ استفاده از این عناصر مهم بلاغی وجود داشته باشد و دلایل ممکن این تفاوت وشباهت ها را مشخص سازد . بر این اساس قسمت های نتیجه گیری 120 مقاله ی تحقیقی ( 60مقاله ی ایرانی و60 مقاله ی بومی انگلیسی زبان) به صورت تصادفی از بین شماره های مختلف مجلات چاپ شده ی ...

این پژوهش به بررسی تاثیر ارجاعات داخل متن و پایان متن برروی درک مطلب و سرعت خواندن میان فراگیران ایرانی زبان انگلیسی پرداخته است. به این منظور و بر اساس نتایج آزمون درک مطلب تافل? شصت دانشجوی مقطع ارشد آموزش زبان انگلیسی در این پژوهش شرکت کردند. این دانشجویان از دانشگاه های تهران و مازندران و بر اساس قابل دسترس بودنشان برای محقق انتخاب شدند. برای دستیابی به اهداف این پژوهش? دانشجویان به دو گروه سی تایی ارجاع داخل متن و ارجاع خارج از متن تقسیم شدند. برای پاسخگویی به سولات تحق ...

امروزه مطالعه ی زبان گردشگری در بین پژوهشگران حوزه ی تحلیل متن رواج گسترده ای یافته است. تاکنون مطالعات فراوانی در زمینه ی زبان آگهی های گردشگری انجام گرفته است. با این حال، هیچ یک از این مطالعات متن این گونه آگهی ها را از دیدگاه "نظریه ی ارزیابی" بررسی نکرده است. این مطالعه برآن‌ است تا این شکاف موجود را پوشش دهد. کاربرد "راهبردهای ارزیابی"، که به عنوان شاخه ای از زبان شناسی کاربردی سیستمیک شناخته شده اند، در متون حوزه گردشگری و نیز منابع زبانی به کار رفته جهت اجرای این راه ...

تحقیق حاضر پژوهشی بر تاثیر تکنیکهای تفکر انتقادی، یادگیری سازنده گرا و ترکیبی از تکنیکهای تفکر انتقادی و یادگیری سازنده گرا بر مهارت نوشتاری زبان آموزان ایرانی میباشد. بدین منظور پس از برگزاری آزمون PET در ابتدای مطالعه به منظور همسان سازی از میان 120 نفر زبان آموز مشغول به تحصیل در سطح متوسطه در موسسه زبان ایرانمهر در تهران، 90 نفر(45 نفر مونث و 45 نفر مذکر) برای تحقیق انتخاب شدند. سپس زبان آموزان به 3 گروه آزمایشی تقسیم شدند و درهر گروه مهارت نوشتاری از طریق یکی از تکنیکها ...

هدف این تحقیق بررسی تفاوت‌های ساختاری و کیفیت نوشته‌های توصیفی ـ توضیحی دانشجویان ایرانی رشته زبان انگلیسی است که برای مخاطبان فرضی بومی و غیربومی این زبان با به کارگیری فرایند بلند فکر کردن مقالاتی را نوشته‌اند. 80 دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم که در رشته ادبیات زبان انگلیسی مشغول به تحصیل می‌باشند، مقالاتی با موضوعات توصیفی ـ توضیحی یکسان به دو زبان فارسی و انگلیسی نگاشته‌اند. آن‌ها ابتدا مقالات خود را به فارسی نوشته و هیچ‌گونه آگاهی از این که یک ماه بعد می‌بایست مقال ...