عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 69

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

موضوع‌ این ‌پایان‌نامه ‌تهیه ‌و تدوین‌ مواد درسی ‌جهت ‌آموزش ‌برخی ‌مفاهیم ‌پرکاربرد زبان فارسی به فارسی‌آموزان‌ خارجی‌ بزرگسال سطح ‌متوسط ‌براساس ‌رویکرد همزمان ‌چهارمهارت که رویکردی جدید در مکتب ‌ارتباطی است‌، می‌باشد. همزمان سازی ‌مهارت‌ها به ‌معنی برقراری‌ یک ‌ارتباط‌ واقعی‌ است و فقط ‌به ‌یک سطح مانند واژگان ‌و یا دستور محدود نمی‌شود بلکه‌ سطحی فراتر از عبارات و جملات ‌را در برمی‌گیرد. آموزش چه به ‌صورت ‌نوشتاری ‌و چه به صورت گفتاری‌ در سطح ‌گفتمان ‌صورت‌ می‌گیرد وفراگیر ...

تحقیق حاضر پژوهشی بر تاثیر تکنیکهای تفکر انتقادی، یادگیری سازنده گرا و ترکیبی از تکنیکهای تفکر انتقادی و یادگیری سازنده گرا بر مهارت نوشتاری زبان آموزان ایرانی میباشد. بدین منظور پس از برگزاری آزمون PET در ابتدای مطالعه به منظور همسان سازی از میان 120 نفر زبان آموز مشغول به تحصیل در سطح متوسطه در موسسه زبان ایرانمهر در تهران، 90 نفر(45 نفر مونث و 45 نفر مذکر) برای تحقیق انتخاب شدند. سپس زبان آموزان به 3 گروه آزمایشی تقسیم شدند و درهر گروه مهارت نوشتاری از طریق یکی از تکنیکها ...

مطالعات توسعه ای کاربرد شناسی زبان به تازگی توجه محققین را به خود جلب نموده و در میان تعداد محدود کارهای انجام شده در این زمینه پژوهشهای مبتنی بر دیدگاه اجتماعی- فرهنگی کاملا نادر می باشند. به همین جهت نقش مفاهیمی چون « همیاری» و « حیطه تحول تدریجی» در توسعه کاربرد شناسی زبان از جمله زمینه های بسیار در خور توجه است . به عنوان تلاشی در راستای ارزیابی قابلیت کاربرد نظریه اجتماعی- فرهنگی برای مقاصد آموزش زبان به طور عام و آموزش کاربردشناسی زبان به طور خاص ، مطالعه حاضر به بررسی ...

پژوهش حاضر بر آن است تا ساختار روایت را در روایت‌های شخصی نوشتاری که در دو موضوع ترس و شجاعت توسط زبان‌آموزان ایرانی سطح پیشرفتۀ زبان انگلیسی، گویش‌وران زبان فارسی، و گویش‌وران زبان انگلیسی آمریکایی نوشته‌شده‌اند را با استفاده از ساختار روایی لباف (1972) و مقوله‌های ارزیابی شیرو (2003) بررسی کند. اهداف این پژوهش آن است که (1) تحقق طبقه‌بندی‌های لباف و شیرو را مورد بررسی قرار دهد و تفاوت‌ها و شباهت‌ها را در آرایش روایت شخصی در دو زبان بیابد؛ (2) تفاوت‌ها و شباهت‌های یافت شده ر ...

پساساختارگرایان در زمینه یادگیری زبان دوم کوشیده اند تا دریابند هویت چیست، چه ارتباطی با جامعه بزرگتردارد، و ا ز همه مهمتر هویت چه تاثیری بر روند آموزش زبان می تواند داشته باشد. استدلال مک اینتایر و همکارانش در سال 1998 این بود که هدف نهایی از آموزش زبان دوم یا زبان خارجی "ایجاد تمایل در دانش آموزان در راستای جستجوی موقعیت های ارتباطی ودر حقیقت تمایل به برقراری ارتباط در آن موقعیت هاست "(ص.547). هدف اصلی این مطالعه بررسی تاثیر احتمالی حاصل ازهویت زبان آموزی دانش آموزان بر تم ...

اخیرا استفاده از زبان مادری , رمزگردانی , در کنار زبان انگلیسی در کلاسهای زبان ایگلیسی به عنوان زبان دوم توجه قابل توجه ای را دریافت کرده است. این تحقیق سعی کرده است تا به جنبه های متعددی از رمزگردانی تمرکز کند. برای این منظور پنجاه ساعت از تدریس در چهار کلاس درس بازدید , ضبط ,و تجزیه تجلیل شد تا به سوالات مفروض پاسخ داده شود. نتایج این تحقیق نشان داد که که انجام تمرینات زمانی از کلاس بود که معلمان و زبان آموزان بیشترین استفاده از رمزگردانی را داشتند. همچنین مشخص شد که ا ...

فراکلام بخشی لاینفک از زبانی است که آن را در مکالمات روزمره به کار برده و یا در مطالعات روزمره با آن سرو کار داریم. کریزمور (1983) فراکلام را به عنوان کلیدوازه هایی تعریف کرده که به درک خوانندگان از متن و برقراری ارتباط با نویسنده کمک میکند. هدف از این مطالعه آن است که تاثیر آموزش فراکلام را بر درک مطلب زبان آموزان بررسی کرده و همچنین تاثیر آموزش دو زیرمجموعه فراکلام (متنی و بین شخصی) را بر درک مطلب زبان آموزان مقایسه کند. بدین منظور 78 زبان آموز سطح متوسط بالا از دو شعبه ...

در این تحقیق تلاش بر این است که تأثیر تدریس مستقیم و غیر مستقیم در رشد خود ارزیابی ، آگاهی و کاربرد تعارف و پاسخ تعارف نوشتاری فراگیران ایرانی زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی ، پیگیری شود . 75 شرکت کننده دراین تحقیق که در موسسه کیش ایر تهران کتاب Inside Out میخواندند به سه گروه 25 نفری تقسیم شدند : 1- گروه کنترل 2- گروه آزمایشی مستقیم 3- گروه آزمایشی غیر مستقیم . گروه کنترل هیچ نوع آموزشی در زمینه تعارف و پاسخ دریافت نکرده و هم چنان سیستم سنتی موسسه را دنبال کرده یعنی به ب ...

توانایی خواندن متون در حیطه علوم مختلف برای فرگیران زبان انگلیسی با اهداف ویژه از اهمیت بالایی برخوردار است و تمامی آنان نیازمند مطالعه کتاب ها و مقالات متعددی به زبان انگلیسی می باشند . از اینرو تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش مهارت خواندن از طریق شیوه های آموزشی فعالیت محور ، محتوی محور و توانش محور بر فراگیران زبان انگلیسی با اهداف ویژه به منظور ارتقای سطح آموزش مهارت خواندن طرح ریزی شده است. محقق با توجه به یافته های اخیر پژوهشگران در حیطه آموزش زبان انگلیسی بر این ب ...