عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 608

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

زبان مهم ترین ابزار عمل است. عمده بودن نقش زبان را در اعتلای بشر پذیرفته ایم . نقش منفی زبان نیز در بعضی دوره ها بررسی و پذیرفته شده است. هر زبان بسته به موقعیت زمانی و مکانی در یک یا چند رشته از فعالیتهای بشری کارآمد شده و در نهایت حتی نام خود را به آن فعالیت می دهد. بطور مثال می گوییم ؛ریاضی زبان علم است؛ ، آلمانی زبان فلسفه است؛ . هر زبان علمی دوره های تکامل خاص خود را دارد و در بعضی از مراحل تکامل خود، فاجعه ساز می شود. به طور مثال زبان علمی منطق ارستویی در سده های میانه ...
نمایه ها:
زبان | 
تکامل | 
پژوهش | 

هدف از این پژوهش بررسی زبان و گفتار از یک سو و دال و مدلول از سوی دیگر است . این بررسی مقایسه‌ای و براساس نظر چهار تن از زبانشناسان به نامهای سوسور، مارتینه، یلمسلف و بلومفیلد است . سوسور گفتار را جریانی از زبان می‌داند که افراد برای بیان اندیشه‌هایشان به کار می‌برند و چون گفتار فردی است خصوصیات آن در افراد گوناگون متفاوت است . ولی افراد هیچگاه نمی‌توانند زبانی را که به آن تکلم می‌کنند دگرگون ساخته و تغییر دهند. یلمسلف مانند سوسور میان زبان و گفتار تمایز قائل بود. وی گفتار را ...
نمایه ها:
مدلول | 
سوسور | 
زبان | 
گفتار | 
دال | 

هدف اصلی طرح بررسی پی آمدهای زبانی مهاجرت است . این پی آمدها بویژه در خصوص نسل دوم مهاجران با تکیه بر مهاجران ایرانی مورد مطالعه قرار می گیرد و حالات گوناگونی که نسل مهاجران از نظر زبانی ( و فرهنگی ) پیدا می کنند ( از قبیل دو زبانه شدن، تغییر زبان دادن، حفظ کردن زبان مادری) ارزیابی و تحلیل می گردد. ...

هدف از این تحقیق بررسی اهمیت و نقش بازی‌های زبان انگلیسی در بالا بردن کیفیت آموزش زبان انگلیسی، بعنوان بخشی از برنامه درسی بوده است . در این تحقیق بیست بازی مورد استفاده قرار گرفتند. دو گروه یکی آزمایشی و دیگری کنترل در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند. هر گروه شامل سی دانش‌آموز دبیرستانی از دو نقطه از استان فارس می‌شدند که براساس آزمون بسندگی از بین صد نفر دانش‌آموز به نحوی که میانگین معلومات دو گروه مساوی باشد انتخاب شدند. برنامه آموزشی هر دو گروه همانند بود بجز اینکه در کل ...

لابراتور زبان با سیستم کنترل میکروپروسسوری و صفحه نمایش LCD-LED جهت نشان دادن موقعیت دانشجویان و فعل و عمل استاد یا مربی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این سیستم استاد قادر است با استفاده از یک Keyboard کلیه فرامین را به سیستم اعمال و اطلاعات مورد نیاز خود را روی صفحات نمایش مشاهده کند. جهت طولانی شدن عمر دستگاه کلیه سوئیچهای استفاده شده در سیستم از نوع آنالوگ سوئیچ می‌باشد. با توجه به سیستم میکروپروسسوری کنترل کننده دستگاه می‌توان با تغییر نرم‌افزار قابلیتهای کاری دستگاه را ب ...
نمایه ها:
زبان | 

زبان در ایجاد و تقویت قوه شناخت کودک دارای نقش است . ...
نمایه ها:
زبان | 
کودک | 

.زبان در اجتماعات انسانی و در متن زندگی گروهی و روابط اجتماعی، به واسطه نیاز انسانها و ارتباط با یکدیگر پدید آمد و در یک روند تحولی طولانی چند هزار ساله اشکال گوناگونی به خود گرفت . از این جهت است که زبان را رفتاری اجتماعی دانسته‌اند که به اعتقاد برخی از زبان‌شناسان مهمترین نقش آن ایجاد ارتباط است . و تحول اجتماعات بشری و پیچیده‌تر شدن سازمانها و روابط اجتماعی، زبان نیز به عنوان یک نظام ارتباطی در جهت برآوردن نیازهای ارتباطی جامعه‌های گوناگون انسانی، دچار تحول گردید و رفته رف ...
نمایه ها:
زبان | 
جنسیت | 

در فصل 1 فراگیری زبان، مراحل رشد گفتار کودک و کشف و کاربرد قواعد دستوری بحث شده و اطلاعات متنوعی بویژه در قسمت مراحل رشد زبانی بتفصیل آمده است . در این قسمت ضمن معرفی فرضیات محققان عربی، نمونه‌هایی از گفتار کودکان فارسی زبان آورده شده است . سپس چگونگی کشف و کاربرد قواعد دستوری به توسط کودک در قالب ساختن جمله‌های سئوالی و منفی تشریح شده و سرانجام به جمله‌های پیچیده‌تر در گفتار کودک اشاره گردیده است . در فصل 2، فعل مرکب معرفی شده و تعریف و منشاء آن آورده شده است . سپس برای آن ک ...

هدف این ‌پژوهش‌ شناخت ‌‌توصیفی‌‌ واج‌‌شناسی ‌تالشی ‌‌شمالی‌(‌گونه‌ی‌عنبرانی‌) ‌و بررسی تغییرات واجی ‌آن‌ از ایرانی باستان ‌‌و مقایسه ‌با ‌فارسی ‌نو است. ‌آشکار‌ترین ‌فرآیند‌ زبانی، ‌‌تغییر ‌واج‌ها‌ یا ‌واحد‌های ‌آوایی ‌زبان ‌است‌. برخی واج‌ها‌ در ‌طول‌ زمان ‌به‌ واج‌های ‌دیگر ‌بدل‌ می‌شوند‌ و ‌در نتیجه‌ صورت ‌لفظی ‌تکواژها ‌و ‌واژه‌ها ‌نیز ‌تغییر ‌می‌یابد. بنابراین ‌بررسی‌خصوصیات ‌آوایی ‌‌‌و‌ واجی‌ از‌جمله دشوار‌ترین ‌حوزه‌های ‌‌زبان‌‌شناسی ‌تاریخی ‌است. تالشی از خانواده‌ی زب ...