عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش موجود برآن است تا در چارچوب نظریه عمومی سیستمها (System Theory General) ، آنگونه که توسط برتالنفی (1968) ارائه شده است ، نظریه‌های موجود در زبانشناسی را ارزیابی و هماهنگ کند و بدین ترتیب راهگشای یک نظریه جامع زبان (Comprehensive Theory of Lnaguage) گردد. بدین منظور، چهار مکتب مهم و مطرح در زبانشناسی معاصر عبارتند از زبانشناسی سوسور، مکتب پراگ ، زبانشناسی ساختگرای آمریکائی و دستور زایشی - گشتاری بطور نمونه مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این مطالعه، مفاهیم و روشهای طبقه‌بندی ...