عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 232

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده ندارد.

فصل نخست به تاریخچه دائره‌المعارف نگاری در جهان، جهان اسلام و ایران و تاریخچه دائره‌المعارف نگاری بر کودکان ایرانی اختصاص یافت ، چرا که در هیچکدام از این زمینه‌ها بجز چند مقدمه چیزی وجود نداشت . واژه‌های فرهنگ ، فرهنگنامه، دانشنامه دائره‌المعارف غالبا در نزد عامه مردم مفهوم واحدی دارند، لذا در فصل دوم به تعاریف این واژه‌ها، بررسی تعاریف فرهنگ و فرهنگنامه، طبقه‌بندی رده‌شناختی فرهنگها و فرهنگنامه‌ها پرداخته شد. از آنجا که زبانشناسی را مطالعه علمی پدیده زبان تعریف کرده‌اند و دا ...
نمایه ها:
کودک | 
نگارش | 

فلسفه علم :تهیه منابع دست اول برای درس فلسفه علم دردانشگاهها(رشته های فیزیک و فلسفه ) به انضمام تقویت درس تاریخ علم .فلسفه ریاضی :تهیه منابع دست اول برای درس فلسفه ریاضی دردانشگاهها(رشته های ریاضی و کامپیوتر) به انضمام تقویت درس تاریخ علم .فلسفه تکنولوژی :دیدگاههای فلسفی مختلف درباب تکنولوژی (فلسفه آنالیتیک ، فلسفه پدیدارشناسی (فنولوژی )،مکتب فرانکفورت )به انضمام تقویت تاریخ تکنولوژی زبانشناسی :ارائه نظریه های جدید زبانشناختی ازدیدگاه نظریه زایشی - گشتاری . هوش مصنوعی :کاربرد ...

رومن یاکوبسن (متولد 1896) یکی از نوابغ زبانشناسی مکتب پراگ است او به کمک یار همیشگی خود نیکولای تروبتسکوی (1890-1938) در تعیین خط مشی نهضت ساختگرایی اروپای شرق از همه موثرتر بودند. مهمترین تحقیقات این دو زبان‌شناسی در دهه قبل از جنگ جهانی دوم انجام گرفت . در زمان جنگ ، بواسطه اشغال چکسلواکی توسط آلمانها، پژوهش این اساتید متوقف گردید. یا کوبسن پس از جنگ کار خود را دنبال کرد و در زمینه واج‌شناسی به موفقیت‌های عظیمی دست یافت . به همین جهت از این مکتب بعنوان حوزه واج‌شناسی یاد می ...
نمایه ها:

عنوان این رساله "سهم دانشمندانی ایرانی و مسلمان در تدوین زبانشناسی" است . هدف این مجموعه، معرفی شماری از زبانشناسان ایران و مسلمان و بررسی آرا و دیدگاهها و سهم آنان در این علم می‌باشد. ابتدا به سابقه فرهنگی و تمدن ایرانی در دوره قبل از اسلام اشاره می‌شود. با ظهوذ اسلام و تشویق و ترغیب مسلمانان به کسب علم، که لزوم فراگیری و تسلط بر زبان عربی را ایجاب می‌کرد، دوره دیگری رقم خورد، که دوره اسلامی شهرت دارد. محوریت کلام وحی و تعالیم عالیه اسلام، اساس کار پژوهشگرانی شد که از گوشه و ...
نمایه ها:
اسلام | 

رساله حاضر ترجمه دو بخش از کتاب "زبانشناسی چیست " اثر دیوید کریستال می‌باشد. بخش اول به برخی از یادداشتهای نادرست متداول در مورد زبانشناسی پرداخته و سعی نموده مطالعه نوین زبان را با پاره‌ای از روشهای قدیمی‌تر مربوط گرداند. بخش دوم مفهوم اصطلاح "علم زبان" را بررسی نموده و مواردی چند از پیچیدگیهای صورت و نقش زبان را مورد مطالعه قرار داده است . ...
نمایه ها:

در این پایان‌نامه تلاش است که سه واژه مورد نظر را از دیدگاههای ادبی، تفسیری و زبانشناسی بررسی نمائیم. در دیدگاه اول : از آنجا که در این دیدگاه مبنای کار مراجعه به کتب لغت مرسوم بوده ضمن رعایت این سیره حسنه، روش جدید در بررسی اتخاذ شده است . انعکاس واژههای مستعمل در قرآن و کتب لغت در جداول طراحی شده. بررسی کمی و آماری واژه‌ها در قرآن و کتب لغت ، تقسیم و بررسی کتب لغت بر مبنای مدارس و سبک‌های نگارش و توصیف و تحلیل داده‌های جدول از جمله ویژگیهای بازر این روش می‌باشند. و اما در د ...

پژوهش حاضر تلاشی است با هدف بررسی و مطالعه شوونیسم زبانی در یاگیری زبان ملّی. افزون بر این، در بر گیرنده یک بررسی موردی پیرامون آموزش زبان فارسی در شهر تبریز می باشد. اگر چه عنوان شوونیسم زبانی از پتانسیل مناسبی برای اینکه موضوع حوزه های گوناگون قرار گیرد، برخوردار است، با وجود این تا کنون هیچ تحقیق علمی در خصوص عنوان مذکور در ایران صورت نگرفته است؛ همچنین مطالعاتی پراکنده و غیر مستقیم هم که درباره شوونیسم زبانی انجام گرفته محدود به بیان و نگارش اندیشه های افراطی و منحصر به ف ...

این فرهنگ موجزشامل مقدمه ،حدود 80 واژه یااصطلاح زبانشناسی و واژه نامه پایانی است که به ترتیب حروف الفباتنظیم شده است معادل فرانسوی مفاهیم دربرابر اصطلاح رایج یا مقبول آنهادرزبان فارسی ذکرشده است این فرهنگ برای راهنمایی وآشنایی دانشجویان باواژگان پایه زبانشناسی نوشته شده است درمقدمه بسیارکوتاه این فرهنگ ،نگارنده کوشیده است توجه خواننده رابه چندنکته حائزاهمیت جلب کندکه عبارتندازاهمیت وفوریت تدوین فرهنگ تخصصی زبانشناسی ،لزوم شناساندن ومعرفی دامنه های مختلف زبانشناسی وتوجه کمتربه ...