عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1417

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

فصل نخست به تاریخچه دائره‌المعارف نگاری در جهان، جهان اسلام و ایران و تاریخچه دائره‌المعارف نگاری بر کودکان ایرانی اختصاص یافت ، چرا که در هیچکدام از این زمینه‌ها بجز چند مقدمه چیزی وجود نداشت . واژه‌های فرهنگ ، فرهنگنامه، دانشنامه دائره‌المعارف غالبا در نزد عامه مردم مفهوم واحدی دارند، لذا در فصل دوم به تعاریف این واژه‌ها، بررسی تعاریف فرهنگ و فرهنگنامه، طبقه‌بندی رده‌شناختی فرهنگها و فرهنگنامه‌ها پرداخته شد. از آنجا که زبانشناسی را مطالعه علمی پدیده زبان تعریف کرده‌اند و دا ...
نمایه ها:
کودک | 
نگارش | 

اصطلاحات از جمله مقولات پرکاربرد در زبان روزمره هستند و نقش بسیار مهمی در تسهیل و تسریع فرایند ارتباط دارند. معمولاً اصطلاحات را عباراتی توصیف می‌کنند که معنای آنها برابر با مجموع معنای اجزای تشکیل‌دهنده‌ی آن نیست. دیدگاه‌های مختلفی نسبت به اصطلاحات وجود دارد. در دیدگاه سنتی، اصطلاحات مقولاتی کاملاً بخش‌ناپذیر و مبهم به ‌شمار می‌روند که معنایشان قراردادی است و هیچ ارتباطی با اجزای آنها ندارد. اما از منظر دیدگاه‌های جدید، معنای بسیاری از اصطلاحات را می‌توان تا حدی، از معنای کل ...

عنوان پایان نامه حاضر بررسی ویژگی های آوایی ، صرف و نحوی گویش نجی بلده ای است که در آن به جنبه های مختلف زبانشناسی گویش فوق می پردازد . نج یکی از روستاهای بخش بلده از توابع شهرستان نور در استان مازندران می باشد و با توجه به اینکه دارای گویشور می باشد ، برای مطالعه زبانشناسی انتخاب شده است . جامعه آماری این تحقیق 50 نفر از جمعیت تقریبا 500 نفری این روستا و ترجیحا از بین افراد مسن بالای 60 سال است . جمع آوری داده ها با استفاده از ابزار پرسشنامه و به روش میدانی بوده و اطلاعات مر ...

تحقیق حاضر،در مورد بررسی نامگذاری رسمی و غیر رسمی،از دیدگاه زبانشناسی اجتماعی در شهرستان ارومیه می باشد.این تحقیق شامل هفده فرضیه،بیست و یک سوال ،یک هدف کلی وچهار هدف جزئی می باشد. هدف کلی پژوهش مورد نظر،پاسخ به این سوال است که نامهای رسمی و غیر رسمی در شهرستان ارومیه تا چه میزان متفاوت هستند؟و اهداف جزئی آن به این شرح می باشند:1.بررسی نامگذاری در حوزه مشاغل در شهرستان ارومیه با توجه به متغیرهای هویت،زمان مشاهیر و جنسیت. 2. بررسی نامگذاری در حوزه معابر در شهرستان ارومیه با تو ...

نامها همواره مفاهیم ساده و روانی جهت برقراری ارتباط و مشخص شدن هویت هستند .نام گذاری کالاهای مصرفی که موضوع این پژوهش است تابع سلیقه شخصی ، جنس ، طبقه اجتماعی و فرهنگ در چارچوب نظام فرهنگی در جامعه مورد نظر می باشد ، در واقع نام گذار نام کالاها را اغلب بر اساس بن فکری ، فرهنگی-اجتماعی خود انتخاب می کند. بررسی نام شناختی کالاها از این نظر دارای اهمیت می باشد که می تواند زمینه ای برای مطالعات در حوزه زبان و فرهنگ باشد.در بررسي نام‏ها از منظر زبانشناسي اجتماعي هدف اصلي اين است ك ...

پژوهش موجود برآن است تا در چارچوب نظریه عمومی سیستمها (System Theory General) ، آنگونه که توسط برتالنفی (1968) ارائه شده است ، نظریه‌های موجود در زبانشناسی را ارزیابی و هماهنگ کند و بدین ترتیب راهگشای یک نظریه جامع زبان (Comprehensive Theory of Lnaguage) گردد. بدین منظور، چهار مکتب مهم و مطرح در زبانشناسی معاصر عبارتند از زبانشناسی سوسور، مکتب پراگ ، زبانشناسی ساختگرای آمریکائی و دستور زایشی - گشتاری بطور نمونه مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این مطالعه، مفاهیم و روشهای طبقه‌بندی ...

فلسفه علم :تهیه منابع دست اول برای درس فلسفه علم دردانشگاهها(رشته های فیزیک و فلسفه ) به انضمام تقویت درس تاریخ علم .فلسفه ریاضی :تهیه منابع دست اول برای درس فلسفه ریاضی دردانشگاهها(رشته های ریاضی و کامپیوتر) به انضمام تقویت درس تاریخ علم .فلسفه تکنولوژی :دیدگاههای فلسفی مختلف درباب تکنولوژی (فلسفه آنالیتیک ، فلسفه پدیدارشناسی (فنولوژی )،مکتب فرانکفورت )به انضمام تقویت تاریخ تکنولوژی زبانشناسی :ارائه نظریه های جدید زبانشناختی ازدیدگاه نظریه زایشی - گشتاری . هوش مصنوعی :کاربرد ...

رومن یاکوبسن (متولد 1896) یکی از نوابغ زبانشناسی مکتب پراگ است او به کمک یار همیشگی خود نیکولای تروبتسکوی (1890-1938) در تعیین خط مشی نهضت ساختگرایی اروپای شرق از همه موثرتر بودند. مهمترین تحقیقات این دو زبان‌شناسی در دهه قبل از جنگ جهانی دوم انجام گرفت . در زمان جنگ ، بواسطه اشغال چکسلواکی توسط آلمانها، پژوهش این اساتید متوقف گردید. یا کوبسن پس از جنگ کار خود را دنبال کرد و در زمینه واج‌شناسی به موفقیت‌های عظیمی دست یافت . به همین جهت از این مکتب بعنوان حوزه واج‌شناسی یاد می ...
نمایه ها:

موضوع پژوهش حاضر در حوزه زبانشناسی حقوقی و اجتماعی است. زبانشناسی حقوقی به عنوان یکی از زیرشاخه های زبانشناسی کاربردی از جمله علوم میان رشته ای است که در ایران تا حدود زیادی ناشناخته مانده است. در زبانشناسی حقوقی از قواعد حاکم بر علم زبانشناسی در حل مسائل حقوقی استفاده می شود. این پژوهش درصدد معرفی پرسش های هدایتگر زبان فارسی و انواع آن است. در این پژوهش انواع پرسش های هدایتگر زبان فارسی که رییس دادگاه و بازپرس دادگاه دکتر محمد مصدق از ایشان کرده اند مورد بررسی و تحلیل قرار ...