عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این پایان نامه به مطالعه ی زبان شناختی گفتمان براساس تحلیل منطق سوبژکتیو خواهیم پرداخت.این روش به ما اجازه می دهد تا به شناخت بهتری از گفته پرداز و هویت او در گفتمان پی ببریم. هر گفتمانی دارای زیر مجموعه های سوبژکتیو می باشد.این گفتمان ها از واژه های ساده و یاپیچیده تشکیل می شوند.واژه های ساده را می توان به دو گروهAوB تقسیم کرد: گروه A مفاهیمی همچون برون گرایی، تغییر، بی نظمی، آشفتگی و شکست ساختار های سنتی را در بر می گیرد و از صفت های ساده ایی همچون باز، انعطاف پذیر، گون ...
نمایه ها:

شخصیت‌ها و تیپ های اجتماعی در داستان‌های «صادق هدایت»، در عبور از پیچ و خم افکار و باورهای جامعه و به جا نهادن رد پایی بر رهگذر زمان، حامل تصاویر واقعی از رویدادهای و حوادثی هستند که ضمیر خودآگاه خالق اثر، در چهره عصر خود دیده و یا در انتظار ظهور آن، شخصیت‌ها و صحنه‌ و سایر عناصر داستانی را در قالب داستان چیده است. تاثیر و تأثر محیط و شخصیت، زاویه دید خاصی به هر داستان می بخشد و هر بار که داستان از نگاه دانای کل سنجیده می شود، دیدگاه فلسفی، روان‌شناختی، اجتماعی، فرهنگی و سی ...