عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 10

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با توجه به اهمیت همه جانبه شهر تهران و عنایت به واقعیت لرزه‌خیز بودن این شهر، مرکز مطالعات زلزله و زیست محیطی تهران بزرگ با همکاری آژانس همکاریهای بین‌المللی ژاپن (جایکا) از سال 1377 اقدام به اجرای طرحی در زمینه تهیه نقشه ریز پهنه‌بندی لرزه‌ای شهر تهران نموده است . ویژگی مهم این طرح این است که علاوه بر نتیجه نهایی آن همانا تهیه نقشه ریز پهنه‌بندی لرزه‌ای شهر تهران می‌باشد. امکان همکاری بیشتر و نزدیکتر بین بخش دانشگاهی و تحقیقاتی کشور با بخش اجرایی را فراهم می‌آورد که مهمترین ...

هدف از طرح حاضر، ارائه تصویر دقیق و جامع از ویژگیهای مناطق مختلف کشور در ارتباط با آسایش حرارتی انسان و سودمند انواع مختلف سیستم‌های ساختمانی و تاسیساتی به منظور مشخص ساختن میزان اهمیت توجه به ملاحظات اقلیمی در طرحهای محیطهای مسکونی و در نهایت ارائه راهنما یا دستورالعمل‌های جامع جهت طراحی فضاهای مسکونی است که بتواند چون ابزاری مفید در طراحی اینگونه فضاها مورد استفاده قرار گیرد. در طرح حاضر، با استفاده از مطالعات میدانی و منطقه‌ای اطلاعات آب و هوایی برای نقاط بیشتری در سطح ملی ...
نمایه ها:
مسکن | 
دما | 

به طور کلی براساس تجربیات بدست آمده از زلزله‌های گذشته و بررسی میزان و نحوه توزیع آسیبهای ناشی از آنها برای ایمنی در مقابل مخاطرات ناشی از زلزله، دو عامل اساسی ایمنی سازه و ایمنی ساختگاه یا محل احداث سازه در نظر گرفته می‌شود. ایمنی ساختگاه در هنگام زلزله بستگی به مخاطرات ژئوتکنیکی و زمین‌شناسی نظیر زمین لغزش ، روانگرایی و تشدید حرکات زمین به علت اثر شرایط ساختگاهی دارد. شرایط ساختگاهی نقش مهمی را در میزان تخریب سازه‌ها ایفا می‌کند. یکی از روشهای بررسی و پیش‌بینی به ...

تغییرات ساختگاهی به شدت بر جنبش سطحی زمین ناشی از زلزله اثر می‌گذارند. تغییرات محلی شرایط زمین‌شناسی و ژئوتکنیکی (شرایط ساختگاهی) باعث گوناگونی خصوصیات دینامیکی لایه‌های سطحی گشته و در هر نقطه‌ای از سطح زمین امواج زلزله رسیده از سنگ بستر، متناسب با خواص لایه‌های خاک واقع بر سنگ بستر دستخوش تغییرات و دگرگونی می‌شوند. در مقاله حاضر برای تحلیل دینامیکی منطقه جنوب‌شرقی تهران ابتدا با بررسی لرزه‌خیزی منطقه محتوای شتابنگاشت احتمالی منطقه تعیین گردیده سپس وضعیت ساختگاهی و مشخصات رسو ...
  
هدف از این پروژه نقشه جدید پهنه‌بندی لزره‌ای کشور به منظور استفاده در استاندارد 2800 زلزله ایران می‌باشد. در این نقشه کشور به گستره‌هایی با چهار رنج خطر نسبی زمینلرزه بسیار زیاد، متوسط و کم تقسیم شده است . ...

بطورکلی براساس تجربیات بدست آمده از زلزله های گذشته و بررسی میزان و نحوه توزیع آسیبهای ناشی از آنها برای ایمنی در مقابل مخاطرات ناشی از زلزله، دو عامل اساسی ایمنی سازه و ایمنی ساختگاه یا محل احداث سازه در نظر گرفته می شود. ایمنی ساختگاه در هنگام زلزله بستگی به مخاطرات ژئوتکنیکی و زمین شناسی نظیر زمین لغزش، روانگرایی و تشدید حرکات زمین به علت اثر شرایط ساختگاهی دارد. شرایط ساختگاهی نقش مهمی را در میزان تخریب سازه ها ایفا می کند. یکی از روشهای بررسی و پیش بینی به منظور اجتناب ی ...

چکیده ندارد.