عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 121

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

جوشکاری زیر پودری از مهم ترین فرایندهای تولید لوله های فولادی قطور و پرفشار انتقال گاز طبیعی است. کاربرد این لوله ها عمدتا برای انتقال پیوسته و ایمن انرژی از محل تولید به مصرف کننده نهایی است. دراین تحقیق تاثیر تغییرات گرمای ورودی جوشکاری بر سهکمیت مهم (ریز ساختار، هندسه جوش و انرژی ضربه شارپی ناحیه جوش) در فولاد API X65 (فولاد خطوط انتقال انرژی ایران) ارزیابی شده است. به این منظور ابتدا تعداد 50 ورق فولادی API X65 با ضخامت 14/3 میلی متر تهیه شد. سپس بر روی این نمونه ها جوشکا ...

در این تحقیق تاثییر عملیات حرارتی بر ریز ساختار ابر آلیاژ‏‎Rene,80‎‏ با هدف تعیین محدود پایداری فازهای مختلف و چگونگی تغییرات احتمالی این فازها در حین سرویس یا عملیات حرارتی ، با استفاده از روش متالوگرافی ، آنالیز حرارتی و سختی سنجی بررسی شده است . پس از مطالعات انجام شده دامنه پایداری بعضی از فازهای موجود در این سوپر آلیاژ از قبیل .... و کاربیدها بدست آمده است . علاوه بر آن تاثیر سرعت سرد شدن پس از عملیات حرارتی انحلال بر مورفولوژی مرز دانه ها و نیز تغییرات فازی در حین عملیا ...

امروزه با پیشرفت روزافزون فن آوری، نیاز به قطعاتی که مقاومت به سایش زیاد در سطح و چقرمگی عالی در مغز داشته باشند، کاملا محسوس می باشد. میل لنگ ها، چرخدنده ها، محورها، بازوها و... نمونه هایی از قطعات مهندسی صنایع امروز که چنین نیازی در آنها احساس می شود، می باشند. یکی از روشهای دستیابی به هدف مذکور روش سخت کاری القایی سطحی می باشد. از آنجا که در کشورمان هیچ تحقیق علمی همراه با شبیه سازی عددی در این زمینه صورت نگرفته است، لذا در تحقیق حاضر به بررسی اثر متغیرهای سخت کاری القایی ...

فولادهای زنگ نزن به عنوان گروه مهمی از فولادها ، به دلیل کمک به افزایش عمر کاری قطعات ، کاهش مصرف مواد اولیه و نیز مصرف انرژی امروزه نقش مهمی را در صنایع مختلف ایفا می کنند. فولاد زنگ نزن ‏‎17-4 PH‎‏ به عنوان یک فولاد زنگ نزن رسوب سختی پذیر با داشتن خواص منحصر بفردی در زمینه سختی و مقاومت به خوردگی به صورت توامان کاربردهای وسیعی در صنایع شیمیایی ، نفت و گاز ، هوا و فضا و غیره یافته است . در تحقیق حاضر تاثیر افزودن مقادیر مختلفی از عنصر مولیبدن از 5/0 تا 5/2 درصد ، بر ریز ساخ ...

خواص یک قالب گچی از قبیل تخلخل ، استحکام و طول عمر و خواص ریخته‌گری دوغاب گچی از قبیل زمان گیرش و سیالیت به نوع گچ وابستگی شدیدی دارد. از طرف دیگر عواملی چون دما ، فشار و زمان پخت گچ و ناخالصیهای موجود در ژیپس اولیه روی نوع و مقدار فازهای بعد از پخت دارند. دراین پروژه سعی براین است که با یافتن بهترین شرایط پخت برای یک نوع گچ ژیپس مفروض ، به بهترین خواص دست یابیم. ضمنا افزودن ادیتیو می‌تواند در بهبود خواص موثر باشد که ادیتیوهای مناسب آزمایش خواهند شد. ...
نمایه ها:
تولید | 

در این تحقیق اثر اضافه سازی کلسیم بر ریزساختار ورفتار خزشی آلیاژ Mg-4%Sn در شرایط ریختگی مورد بررسی قرار گرفت. Ca در سه درصد وزنی 2، 3 و4 به آلیاژ پایه اضافه شد. ریز ساختار آلیاژهای مورد نظر، بوسیله میکروسکوپ نوری،SEM وXRD مورد بررسی قرار گرفت. بررسی‌های ریزساختاری نشان داد که عنصر کلسیم پایداری حرارتی آلیاژ پایه را افزایش می‌دهد. آزمون‌های خزش فروروندگی در دماهای 172 تا 202 درجه سانتیگراد تحت تنش‌های نرمال شده مختلف 0/02 تا 0/035 (سطوح تنشی 330 تا Mpa 530 برای آلیاژهای حاو ...

مواد اَبَر متخلخل آلی توجه بسیاری را در سال های اخیر به خود جلب کرده اند. در این تحقیق برای ساخت نمونه ها از رزین نوالاک به همراه هگزامین به عنوان مونومر اولیه در محیط اشباع از حلال استفاده شده است و به منظور عملیات خشک کردن ژل های آلی از روش خشک کردن در شرایط محیطی سود برده شده است. هدف از این پژوهش در مرحله اول بررسی ریز ساختار و ریخت شناسی نمونه های به دست آمده از این روش است. برای این منظور نمونه هایی با پنج غلظت متفاوت تهیه شد و از روش تخلخل سنج جیوه ای برای بررسی اندازه ...

به خوبی معلوم گردیده است که عملیات بهسازی با Sr تمایل به تشکیل ریز تخلخل را در آلیاژ A356 افزایش می دهد . به عبارت دیگرعناصر بهساز مورفولوژی مکها را تغییر می دهند . در این تحقیق اثر عنصر Sr بر ریز ساختار و خواص خستگی آلیاژ ‏‎‏‎A356‎‏ مورد بررسی قرار گرفته است . همچنین با استفاده از قالبهایی که از یک طرف به مبرد و از یک طرف به تغذیه وصل بودند ، تأثیر سرعت سرد شدن نیز بر رفتار خستگی این آلیاژ مورد برسی قرار گرفت . مشکل افزایش Sr ، افزایش تخلخل به میزان 2 تا 3 برابر می باشد . ا ...

فولادهای دو فازی خانواده جدیدی از فولادهای کم آلیاژ پر استحکام هستند که توسط ریز ساختاری شامل ذرات سخت و پراکنده مارتنزیت در زمینه نرم فریتی مشخص می شوند . در این پروژه خواص مکانیکی فولادهای دو فازی حاصل از عملیات حرارتی سرد پس کردن دو مرحله ای مورد بررسی قرار گرفته است . به این منظور فولاد 1020 ‏‎AISI‎‏ از آستنیته شدن کامل در دمای 920 سانتیگراد ، در دماهای 750 تا 850 درجه سانتیگراد برای مدت زمانهای 1 تا 15 دقیقه نگهداری و سپس سریعا در محلول آب نمک سرد گردید تا ساختار دو فازی ...