عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 6

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پايه‏هاي همگروه گلابي (Pyrus communis L.) نسبت به پايه‏هاي همگروه به (Cydonia oblonga Mill.) داراي برتري‏هاي متعددي از جمله تحمل به بيماري آتشک هستند. اين تحقيق با هدف تعيين پروتکل مناسب و تکثير درون شيشه‏اي دو پايه هيبريد گلابي OH×F69 و OH×F333 در قالب چهار آزمايش مجزا انجام شد. طي آزمايش اول، اثر محيط‏هاي پايه MS،QL وQL تغيير يافته روي صفات رويشي شامل طول گياهچه، تعداد شاخه، تعداد برگ، توسعه برگ، طول ميانگره و ميزان نکروز بررسي شد. در بين اين محيط‏ها، محيط کشت QL تغيير يا ...

آنتوریوم (Anthurium andraeanum) از خانواده Araceae بوده و بومی کلمبیا می‌باشد. ازدیاد سنتی شامل جدا کردن پا‌جوش و قلمه‌زدن می باشد. امروزه کشت بافت آنتوریوم به علت تکثیر سریع و حذف بیماری‌ها، اهمیت خاصی دارد. در این پژوهش ریز‌ازدیادی آنتوریوم با استفاده از روش باززایی غیر‌مستقیم و مستقیم مورد بررسی قرار گرفته است. این تحقیق در آزمایشگاه کشت بافت گیاهی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی در طی سال‌های 91-90 انجام شد. رقم مورد استفاده در این پژوهش، آنجلا (Anjela) و ریز‌نمو ...
نمایه ها:
کالوس | 

آلاله (Ranunculus asiaticus L.)از گیاهان علفی چند ساله است که علاوخ بر کاربرد آن به عنوان گیاه گلدانی وگل بریده ، بیشتر برای تزیین حاشیه ها در فضای سبز مورد استفاده قرارمی گیرد. آلاله از گونه های آلوگام است وحفظ خصوصیات آنها از طریق تکثیر رویشی امکان پذیر می باشد. روش متداول تکثیر در گیاه آلاله استفاده از بذر به ویژه بذر هیبرید است که از تلاقی لاینهای والد انتخاب شده بدست می آید. در ایران به دلیل عدم تولید بذر F1 هر ساله مقدار زیادی بذرهیبرید از خارج به کشور وارد می گردد. اس ...
نمایه ها:
آلاله | 

به منظور بررسی روش های مختلف ازدیاد غیر جنسی ارقام نطنز، سبری و شکری گلابی، آزمایشاتی شامل قلمه گیری و ریزازدیادی از سال 1386 تا 1388 در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. در بخش اول قلمه های خشبی و نیمه خشبی در دو آزمایش بصورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار و در هر تکرار 6 قلمه، تیمار نوع قلمه در دو سطح قلمه بن شاخه و سر شاخه و تیمار های هورمونی در سال اول شامل هورمون ایندول بوتریک اسید در 3 سطح 0و2و3 میلی گرم در لیتر و تیمار هورمونی 2 میلی گرم ...
نمایه ها:
گلابی | 
قلمه | 
نطنز | 

این مطالعه بر روی پامچال گونه بومی شمال ایران (Primula heterochroma Stapf.) انجام گرفت. هدف از این پژوهش استقرار و ایجاد پروتکلی قابل تکرار برای تولید و تکثیر درون شیشه‌ای این گیاه از نوک شاخساره است. بذر جمع آوری شده از خاستگاه‌های طبیعی در معرض تیمارهای مختلف قرار گرفتند. نتایج حاصل از جوانه‌زنی بذور نشان داد که خراش‌دهی بذور تاثیر معنی‌داری (P<0.01) روی تاخیر جوانه‌زنی و درصد جوانه‌زنی در مقایسه با سایر تیمارها دارد. سپس، نوک شاخساره گیاهچه‌های به دست آمده از کشت بذور در ...

گیاه آلوئه به دلیل برخورداری از جنبه‌های کاربردی فراوان، مورد توجه بسیاری از شرکت‌های فعال در حوزه‌های غذا، دارو، مواد آرایشی و بهداشتی و غیره ‌می‌باشد. اولین گام در بهره‌مندی از پتانسیل‌های این گیاه ارزشمند، ایجاد امکان کشت گسترده آن است. از آنجا که تکثیر بذری این گیاه (به دلیل وجود نرعقیمی گسترده) از کارایی اندکی برخوردار است، تثبیت مزارع تجاری آلوئه مبتنی بر تکثیر جنسی تقریبا ناممکن می‌باشد. ازاینرو، توجه محققان به تولید پایه‌های تکثیر غیرجنسی این گیاه برای پاسخ به نیاز صن ...