عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

سرطان مثانه يکي از شايع ترين سرطان ها در دنيا مي باشد. در ايران نيز اين سرطان سومين سرطان شايع در بين مردان و دهمين سرطان شايع بين زنان مي باشد: در نتيجه انجام تحقيقات در مورد اين سرطان و يافتن مارکرهايي براي تشخيص زود هنگام سرطان و يا حتي براي درمان آن لازم و ضروري به نظر مي رسد. microRNA ها (miRNA ها ) RNA هاي کوچک غير کد کننده اي هستند که با خاموش کردن بيان ژن ها در سطح پس از رونويسي نقش بسزايي در اکثر فرآيند هاي سلولي از جمله تکثير,تمايز و مرگ سلولي دارند.يکي از miRNA ه ...