عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 25

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

نهشته های پرمین در ناحیه قیمازخان شامل سازندهای روته و نسن است. در این ناحیه سازندهای روته ( 258 متر ) و نسن ( 108 متر ) از آهک های خاکستری تیره رنگ تشکیل شده است . تعداد 10 میکروفاسیس در توالی کربناته پرمین در این ناحیه وابسته به کمربندهای رخساره ای دریای باز، سدی و تالاب شناخته شده اند. سنگ های سازند روته و نسن در یک پلاتفرم کربناته از نوع رمپ هموکلینال نهشته شده اند.به منظور مطالعه و شناسایی میکروفسیل‌های روزنبران، جلبک ها، توالی رسوبی و رخساره‌های میکروسکپی سنگ‌های پرمین ...

مطالعه چینه شناسی منطقه مورد مطالعه در دستگرد واقع در غرب خوسف نشان می دهد که این سریها در ابتدا با آبرفت پوشیده شده و در انتها به آهک ختم می شوند و در مجموع 320 متر ضخامت دارند و شامل تناوبی از مارن ، ماسه سنگ ، کنگلومرا وآهکهای فسیل دار است . با مطالعه زیست چینه نگاری منطقه مورد مطالعه ، تعداد 18جنس و40 گونه مشخص گردید که از آن جمله می توان به گونه های ذیل اشاره نمود : Alveolina decipiens, Alveolina moussoulensis,Opertorbitolites complanatus, Orbitolites minimus, Coskin ...

سازند فهليان به سن بريازين- هوتريوين يکي از سنگ مخزن‌هاي نفت و گاز در جنوب غرب ايران است که به طور عمده از سنگ‌هاي کربناته ساخته شده است. اين مطالعه به منظور بررسي زيست‌چينه‌نگاري سازند فهليان در برش کوه گدون در 45 کيلومتري شمال شرق شيراز صورت گرفته است. در اين برش، قديميترين نهشته‌ها مربوط به سازند سورمه و جديدترين آن مربوط به سازند سروک است. ضخامت لايه‌هاي سازند فهليان در اين مقطع 325 متر مي‌باشد که به طور ناپيوسته بر روي سازند زيرين يعني سورمه قرار گرفته است و در بالاي آن ...

در این مطالعه 108 نمونه از نهشته‌های سازند گچساران در برش چینه شناسی دراک در جنوب غرب شیراز مورد بررسی قرار گرفت. در این برش چینه‌شناسی رخنمون‌های سازند گچساران با ضخامت 1030 متر شامل ژیپس، انیدریت، مارن و آهک مارنی نازک، متوسط و ضخیم لایه بصورت ناپیوسته و هم شیب روی سازند آسماری و زیر سازند آغاجاری قرار گرفته است. در این مطالعه از میان میکروفسیل‌های موجود، فرامینیفر‌های بنتیک با توجه به تنوع و فراوانی اهمیت بیشتری داشته و مبنای مطالعه بیواستراتیگرافی قرار گرفتند. از فرامینیف ...

در این مطالعه یک مقطع چینه شناسی از نهشته های سازند قم در برش چینه شناسی کوکیا در جنوب ارومیه واقع در شمال باختری ایران اندازه گیری شده است. ضخامت رخنمون سازندقم درمقطع کوکیا 820 متربوده و عمدتاً متشکل ازسنگ آهک، کنگلومرا و ماسه سنگ است. دربرش مذکور85 نمونه جهت مطالعه میکروپالئونتولوژی ومیکروفاسیس برداشت شده است. بررسی مقاطع نازک تهیه شده ازسنگهای دریایی الیگوسن– میوسن منجربه شناسایی23جنس و30 گونه مربوط به روزنبران بنتیک و3 جنس وگونه ازخانواده ی جلبکهای کورالیناسه آ و1جنس وگو ...

بر اساس پخش و پراکندگی چینه شناسی روزنبران پلانکتونیک شناسایی شده از برش مورد پژوهش 9 بیوزون شناسایی و معرفی شد که منطبق با بایوزون‌های استاندارد جهانی در قلمرو تتیس بوده و به ترتیب ازپایین به بالا شامل : بیوزون 1)Dicarinella concavata Interval zone (سانتونین پسین) بیوزون 2) Dicarinella asymetrica Total range zone ( کامپانین میانی) بیوزون 3) Globotruncanita elevata Interval zone ( کامپانین پیشین ) بیوزون 4)Globotruncana ventricosa Interval zone (کامپانین میانی ...

سازند کربناته فهلیان با سن کرتاسه زیرین ( بریازین- هایتریوین ) یکی از سنگ مخزن‌های گروه خامی بوده، که در حوضه رسوب گذاری زاگرس نهشته شده است. در این مطالعه سازند فهلیان در برش زیر سطحی چاه شماره 18 میدان نفتی خارک به منظور مطالعه میکروفسیل‌ها و تعیین زون‌های زیستی، آنالیز رخساره‌هاى میکروسکوپى و تعیین شرایط محیط رسوب گذاری و ارائه مدل حوضه رسوبی مورد مطالعه قرار گرفت. جمعاً تعداد880 مقطع نازک بدست آمده از حفاری چاه شماره 18 میدان نفتی خارک از عمق 12074 تا عمق 12954 فوت نسبت ب ...

سازند داریان در بخش بالایی گروه خامی جای دارد و به عنوان سنگ‌آهک اربیتولین‌دار در ایران شناخته شده است. این سازند با سن آپتین – آلبین در زون ساختمانی زاگرس چین‌خورده (جنوب-غرب ایران) واقع می‌باشد. منطقه مورد مطالعه در کوه خانه‌کت تقریباً در 90 کیلومتری شرق شیراز و در جنوب‌شرق شهرستان خرامه قرار دارد. سازند داریان با 225 متر ضخامت شامل سنگ‌آهک متوسط ‌تا خیلی ضخیم‌لایه به رنگ خاکستری تیره مایل به قهوه‌ای می‌باشد. مرز زیرین سازند داریان با سازند گدوان تدریجی و مرز بالایی با سازن ...

به منظور مطالعه میکروبیواستراتیگرافی، میکروفاسیس و بررسی سنگ شناختی سازندجمال در بخش شمالی ایران مرکزی و ناحیه بردسکن، برش علی بیگ انتخاب گشته و 100 نمونه برداشت گردید. ضخامت سازند جمال در این برش 590 مترمی باشد. مرز زیرین سازند جمال با سازند سردر به صورت ناپیوستگی فرسایشی موازی و مرز بالایی آن به توسط رسوبات آبرفتی پوشیده شده است . در ناحیه بردسکن شروع رسوبگذاری پرمین با واحدهای دولومیتی و آهک های دولومیتی به سن یاختاشین تا بلورین (Yakhtashian-Bolorian) است که همراه با تنا ...