عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 74

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

گونه چکچک شمالی (Oenanthe oenanthe) گونه‌ای متعلق به جنس چکچک می‌باشد که به دلیل گستره‌ی پراکندگی منحصر به فرد که تمام ناحیه جغرافیایی پالئارکتیک و نئارکتیک را در بر می‌گیرد و پوشش خاکستری رنگ در ناحیه پشت بدن از سایر گونه‌های این جنس جدا می‌شود. این گونه در حال حاضر دارای پنج زیرگونه به نام‌های O. o. oenanthe, O. o. libanotica, O. o. leucorhoa, O. o. seebohmi و O. o. phillipsi می‌باشد. برخی پرنده‌شناسان با تکیه بر خصوصیات ریخت شناسی، معتقدند زیرگونه O. o. phillipsi گونه‌ای ...

بررسی اتولیت ساجیتای 10 گونه از شگ ماهیان خلیج فارس و دریای عمان طی سال های 86 تا 87 شامل مطالعه رابطه بین اندازه اتولیت (طول، عرض، وزن) و اندازه ماهی ( طول استاندارد و وزن کل)، توصیف کلیدهای تشریحی و مقایسه خصوصیات ریختی در طی رشد و همچنین مقایسه پارامترهای ریخت سنجی اتولیت ساجیتا (طول، عرض، وزن، محیط، مساحت و تعداد دندانه ها) در تمامی گونه ها انجام گرفت. بین اتولیت ساجیتا راست و چپ در تمامی گونه ها اختلاف معنی داری وجود ندارد(R> 0.8 )، جر دو گونه A. chacunda و گونه N. nasu ...

تحلیل رفتار هیدرولیکی و هیدرولوژیکی رودخانه‌ها نقش مهمی در مدیریت بهینه آن‌ها ایفا می‌کند. بر همین اساس، بررسی عوامل مؤثر طبیعی و دخالت‌های انسانی بر تغییر رفتار رودخانه‌ها از اهمیت به‌سزایی برخوردار است. برداشت مصالح شن و ماسه از بستر رودخانه‌ها باعث تغییر ویژگی‌های هیدرولیکی و هندسی رودخانه‌ها می‌شود که مشکلات متعددی را به‌همراه دارد. حال آن‌که مطالعات مربوط به تأثیر معادن مختلف برداشت شن و ماسه بر رفتار رسوبی رودخانه‌ها کم‌تر مورد توجه قرار گرفته است. لذا پژوهش حاضر به برر ...

سه گونه گلخورک ‌Boleophthalmus dussumieri Valenciennes, 1837 (گلخورک دوسومیر)، Periophthalmus waltoni Koumans 1941 (گلخورک ‌والتونی) و Scartelaos tenuis (Day, 1876) (گلخورک ‌باریک اقیانوس ‌هند) در سواحل جنوبی ایران پراکنش دارند. جمعیت‌های گلخورک ‌والتونی جمع‌آوری شده از هشت ایستگاه خلیج ‌فارس و دریای عمان با استفاده از روش‌های ریخت‌سنجی، ریخت‌سنجی‌هندسی و دو نشانگر میتوکندریایی سیتوکروم B (100 نمونه) و ناحیه‌ کنترل D (109 نمونه) با یکدیگر مقایسه شدند. نتایج هر سه روش به طور م ...

در این تحقیق به منظور مطالعه‌ی سیر تکوین اولیه ی سیستم اسکلتی بخش سر ماهی از روش رنگ آمیزی آلسیان بلو و آلیزارین رد استفاده شده است. رنگ "آلسیان بلو" با اتصال به ترکیبات پروتئوگلیکانی ماتریکس خارج سلولی کندروسیتها، موجب رنگ شدن بافت غضروفی به رنگ آبی می‌گردد. رنگ "آلیزارین رد" نیز به کلسیم‌های آزاد و کلسیم‌های خاص موجود در بافت استخوانی متصل می‌گردد و باعث تغییر رنگ آن به رنگ قرمز- بنفش می‌شود. این تکنیک به عنوان روشی مناسب برای مطالعه‌ی سیر تکوین اسکلت گونه‌های مختلف ماهی ...

جنس چکچک (Oenanthe) با 22 گونه بخش مهمی از گونه‌هاي پرندگان بومی بیابانی و خشک را از آفریقا گرفته تا فلات چین و تبت، در نقطه پالئارکتیک به خود اختصاص داده است. گونه‌های این جنس شباهت‌هاي زیادی را از نظر رنگ آمیزی، رفتار و زیستگاه نشان مي‌دهند. در این مطالعه آنالیزهای لازم بر روی 21 متغیر ریخت‌سنجی مربوط به 22 گونه چکچک و داده‌هاي مولکولی ژن COX1 با 694 نوکلئوتید برای 67 نمونه از 17 گونه چکچک انجام شد. در این مطالعه کلید صفر و یک صفات ریخت سنجی تهیه شد و کلادوگرام مربوط به آن ...

مقدمه: یکی از مهمترین جنبه های علم آنتوژنی، مطالعه فرآیند تولید مثل است، که در آن تناوب نسل یک موجود زنده امکان پذیر می گردد. تولیدمثل به دو نوع جنسی که در آن موجود تازه از سلول های جنسی ناشی از نر و ماده به عرصه ظهور میرسد و غیر جنسی که در آن تنها یک اصل زاینده نقش دارد ، تقسیم بندی می گردد. با توجه به این که زالوی طبی از گونه های با ارزش خانواده ی زالوها به شمار می آید و به دنبال کاربرد فراوان این حیوان در پزشکی و صنعت دارو، بررسی سیکل های تولید مثلی زالو و مطالعات بافت شنا ...

گونه چکچک کردی (Oenanthe xanthoprymna) در بخش‌های جنوب شرق ترکیه و در ایران در درون کوههای زاگرس در غرب و جنوب غرب ایران زادآوری دارد و گونه چکچک ایرانی (Oenanthe chrysopygia) بیشتر در شمال شرق و بخش‌های شرقی ایران و افغانستان زاد آوری دارد. محدوده پراکنش این دو گونه در شمال غرب و غرب ایران به یکدیگر نزدیک است و احتمال داده می‌شود این دو گونه در این ناحیه (غرب ایران) با یکدیگر تماس داشته باشند و هیبرید ایجاد کنند. روابط فیلوژنتیکی هیبرید احتمالی، چکچک ایرانی و چکچک کردی با اس ...

به منظور بررسی اثر نانوذرات‎نقره در جیره‌های حاوی ذرت و سورگوم بر ریخت‌سنجی روده، قابلیت هضم ایلئومی مواد‌ مغذی و سیستم ایمنی جوجه‌های گوشتی این آزمایش به صورت فاکتوریل 2×2 در قالب یک طرح کاملاً تصادفی به مدت 42 روز و با استفاده از 320 قطعه جوجه یک‎روزه گوشتی (مخلوط دو جنس) اجرا شد. عامل اول؛ غله پایه جیره در دو سطح ذرت و سورگوم و عامل دوم؛ 0 یا ppm4 نانوذرات نقره با چهار تکرار و بیست پرنده در هر تکرار مورد مطالعه قرار گرفت. در پایان دوره آزمایشی، جوجه‌های تغذیه شده با جیره ح ...