عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 634

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

ریخت‌شناسی قصه‌های عامیانه‌ی ایرانی، پژوهشی کاربردی با رویکرد ساختارگرایانه است که می‌کوشد واحدهای مشابه را از داستان‌های متنوع استخراج کند. بدین ترتیب مهم‌ترین هدف پژوهشی یعنی تعیین چارچوب علمی برای قصه‌های عامیانه تحقق می‌یابد. این شیوه تحلیلی از دهه‌های نخستین قرن بیستم با «ریخت‌شناسی قصه‌های پریان» ولادیمیر پراپ آغاز شد. وی که استاد مردم شناسی دانشگاه لنین گراد بود بیش از صد قصه پریان روسی را مورد تجزیه و تحلیل ساختاری قرار داد و به این نتیجه رسید که عناصر یکسان و مشابهی ...

ریخت‌شناسی اصطلاحی است که اول بار ولادیمیر پراپ برای بررسی ساختار قصّه‌های پریان به کار برد. به گفتۀ او «ریخت‌شناسی يعني توصیف قصّه‌ها بر پایۀ اجزای سازنده‌ی آنها و همبستگی این سازه‌ها با یکدیگر و با کل قصّه» (پراپ، 1386، ص 49). پراپ ساختار قصه‎هاي پريان را مورد بررسي قرار داد و براي رسيدن به ساختار كلي و الگوي حاكم بر اين قصّه‎ها عناصر ثابت و تكرار شونده‎ي آن‎ها را به دست آورد و اين عناصر را نقش ويژه ناميد. تذكرةاالاوليا از متون كهن عرفاني است كه با هدف بيان كرامت و تعظيم ب ...

ریخت‌شناسی رویکردی ساختار‌گرا در مطالعه‌ی آثار روایی است و در پی یافتن عناصر سازا و نظامِ حاکم بر انواع آثار روایی و ساختار آن‌هاست. ولادیمیر پراپ ، مردم شناسِ صورت‌گرایِ روس ، با مطالعه‌ی ریخت‌شناسانه‌ی قصه‌های پریان روسی در 1928 ، آغاز‌گر روایت شناسی نوین بود. او الگوی حاکم بر این قصه‌ها را استخراج کرد و نشان داد قصه‌های پریان ، به رغم تکثر و تنوع ظاهری ، از نظر انواع قهرمانان و عملکرد آنها ، دارای نوعی وحدت و همانندی است. او تلاش داشت تا با شناساییِ ساختار رواییِ قصه‌های پ ...

شناخت فاکتورهای مؤثر بر جوانه‌زنی بذر بلوط ایرانی و همچنین شناخت صحیح از خصوصیات فیزیولوزیکی و ریخت‌شناسی نهال‌های آن در مدیریت و احیاء جنگل‌‌های زاگرس نقش مهمی را ایفا میکنند. در این تحقیق، به منظور مطالعۀ اثرات فرم پایه‌های مادری، ترکیب خاک و عمق کاشت بر رویش بذر و برخی صفات ریخت‌شناختی و فیزیولوژیکی نونهال‌هاي بلوط ايراني (Quercus brantii) بذرهای این گونه از جنگل‌های کال علیا شهرستان مریوان با ارتفاع (1300-1250 متر) جمع آوری و در یک مطالعه‌ای گلدانی در قالب آزمایش فاکتوریل ...

بررسی و مطالعه حرکات و دگرشکلی های پوسته زمین و مخاطرات ناشی از آنها، همواره مورد توجه محققان علوم زمین بوده است. در طول چند دهه گذشته، علم ژئودزی و کاربرد آن در زمینه کینماتیک و دینامیک دگرشکلی پوسته زمین جایگاه ویژه ای در میان محققان علوم زمین از جمله ژئوفیزیکدانان یافته است. زیرا با پیدایش و گسترش تکنیک های ژئودتیکی و به دنبال آن امکان تعیین موقعیت بسیار دقیق می توان تغییرات مکانی نقاط سطح زمین را در طول زمان پایش کرد. سیستم تعیین موقعیت جهانی (GPS) یکی از تکنیک های ژئودتی ...

جنسAstragalus L. با بیش از 2500 گونه در ایران بزرگترین جنس در تیرهFabaceae است. بخش‌های Anthylloidei و Malacothrix از بخش‌های این جنس می‌باشند. مطالعه بیوسیستماتیکی بر روی گونه‌های مختلف این جنس به منظور تعیین روابط بین گونه‌ای و قرابت گونه‌ها با استفاده از ویژگی‌های ریخت‌شناسی، ریزریخت‌شناسی و کروموزومی صورت گرفت. داده‌های حاصل از هر مطالعه توسط نرم‌افزا‌های MVSP 3.1 و SPSS 9.0 مورد آنالیز قرار گرفت. در مطالعه ریخت‌شناسی 80 ویژگی کمی و کیفی مربوط به اندام‌های رویشی و زایشی ...

برای مطالعه فراوانی مجموعه جانوری روزنبران کف‌زی در حوضه خلیج گرگان، سه مغزه رسوبی تا ژرفای 8/3 متری برداشت گردید و مطالعات رسوب شناسی (شامل آزمایش‌های دانه‌بندی، سنجش ماده آلی و سنجش کربنات کلسیم) و مطالعات فسیل شناسی (شامل جداسازی، شمارش، شناسایی و فراوانی روزنبران کف‌زی) بر روی نمونه‌ها انجام شد. مطالعات رسوب‌شناسی نشان می‌دهد که رسوبات خلیج گرگان از نظر دانه‌بندی در محدوده ماسه‌ی سیلتی قرار دارد. میزان ماده آلی موجود در رسوبات، بین 1/25 تا 31 درصد تغییر می‌کند.این تغییر ...

در دهه‌های اخیر رشد جمعیت کلان شهرهای ایران با شتاب بیشتری صورت گرفته است، از این رو موضوع حمل و نقل شهری به صورت مسئله‌ای مهم درآمده است. احداث خطوط مترو شهری به خصوص خطوط زیرزمینی (تونلی) یکی از روش‌های اساسی حل مشکل ترافیک چنین کلان شهرهایی به شمار می‌آید. حفر تونل مترو در زمین‌های سست مناطق شهری اثرات جانبی متعددی در پی دارد. تبریز یکی از شهر‌های بزرگ ایران است که در آن برای احداث مسیر مترو به حفر تونل در قسمتهای مرکزی شهر نیاز می‌باشد. در این شهر مترو در امتداد 4 خط اصلی ...

یکی از موضوعات مهم در مطالعه کواترنری حوضه ها، بررسی رسوبات تجمع یافته در پای کوهها و دره ها است .با شناسایی ویژگیهای مکانی و محیطی این رسوبات می توان به تغییرات زمین ریخت شناسی حوضه ها پی برد . اهدف مورد نظر در این تحقیق، بررسی تغییرات ریخت شناسی حوضه سیروان دردوره کواترنرو اهدافی هم مشتمل بر مطالعه تکوین و تحول مورفولوژیک حوضه سیروان در دوره کواترنر ، شناسایی فرایندهای مورفولوژیک فعال کنونی در حوضه سیروان و شناسایی عوامل اصلی دخیل در زایش لندفورمها در دوره کواترنراست. در ای ...