عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 292

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در ریخت‌شناسی (Morphology) تأثیر محتوا بر ساختار و شکل ظاهری آثار و نیز تأثیر ساختمان اثر بر محتوا و مضمون مورد بررسی قرار می‌گیرد. ساختار هر اثر ارتباط تنگاتنگی با مضمون آن دارد به طوری که هر مفهومِ خاص در قالبی خاص گنجانده می‌شود. خاوران‌‌نامه، از حماسه‌های دینی قدیم شیعه است که موضوع اصلی آن داستان‌هایی است که از سفرها و حملات حضرت علی(ع) به سرزمین خاوران به همراهی مالک اشتر و ابوالمحجن و جنگ با قباد، پادشاه خاور زمین و امرای دیگری مانند تهماسپ‌شاه و جنگ با دیو و اژدها و ا ...
  
یکی از رویکردها ونگره‌هایی که در چند دهه‌ی اخیر مورد توجه جامعه‌ی علمی،به خصوص جامعه بزرگ ادبیات قرار گرفته است، تحلیل ریخت شناسانه‌ی قصه‌هاوحکایت-هاست. این نگاه در بررسی‌های خود در وهله‌ی اول به شناخت و کشف کوچکترین عناصر سازنده قصه و حکایت می‌پردازد؛ سپس شناسایی روابط بین این عناصر و خط سیر قصه در ظاهر آن مطمح نظر این نگره می‌باشد. این نوع بررسی و تحلیل می‌تواند بر هر یک از قصه‌های موجود در ادب کلاسیک پارسی و ادب روایی و داستانی هر یک ازملل دیگر مترتب باشد. در این پایان ...
 
تیره‌ غلات (Poaceae) گیاهان علفی یکساله ، اغلب دارای ریزوم یا استولون با برگ‌هایی متناوب، باریک و خطی در دو ردیف و دارای غلاف که ساقه را می‌پوشاند، هستند. غلات جز مهمترین گیاهان تامین کننده غذا در کره زمین که حدود 70% از غذای مردم را تامین می‌کند و شامل گیاهانی نظیر گندم، جو، برنج، چاودار، یولاف، ذرت، سورگوم و انواع ارزن‌ها می‌باشد. سالیانه عوامل بیماری‌زای گیاهی زیادی به غلات خسارت وارد می‌کنند که از نظر گسترش جغرافیایی، شدت خسارت، اندام‌های مورد حمله و گسترش آنها توسط عوامل ...

یکی از رویکردها ونگره‌هایی که در چند دهه‌ی اخیر مورد توجه جامعه‌ی علمی،به خصوص جامعه بزرگ ادبیات قرار گرفتهاست، تحلیل ریخت شناسانه‌ی قصه‌هاوحکایت‌هاست. این نگاه در بررسی‌های خود در وهله‌ی اول به شناخت و کشف کوچکترین عناصر سازنده قصه و حکایت می‌پردازد؛ سپس شناسایی روابط بین این عناصر و خط سیر قصه در ظاهر آن مطمح نظر این نگره می‌باشد. این نوع بررسی و تحلیل می‌تواند بر هر یک از قصه-های موجود در ادب کلاسیک پارسی و ادب روایی و داستانی هر یک ازملل دیگر مترتب باشد. در این پایان ن ...

چرای دام در مراتع کشور به‌عنوان رویشگاهی که تأمین‌کننده بخش فراوانی از علوفه موردنیاز دام در طول سال است، مطرح هست. مطالعه حاضر از دو جنبه تأثیر چرای دام بر خصوصیات ریخت‌شناسی و کیفیت علوفه چندگونه شاخص پهن‌برگ و گندمیان در مراتع نیمه‌خشک لرستان صورت پذیرفت. نمونه‌برداری از پوشش گیاهی در مرحله گلدهی کامل (اواسط خرداد) انجام شد. با توجه به شرایط یکسان توپوگرافی در هر دو منطقه مطالعاتی (چرا شده و چرا نشده)، در ایستگاه چرا نشده، 2 ترانسکت 200 متری و در منطقه چرا شده نیز به همین ...

این تحقیق نتیجه‌ی مطالعه روی Mauremys caspica caspica است که به لاک‌پشت خزری معروف است. تعداد 125 نمونه متعلق به استان‌های گلستان (77 نمونه) و مازندران (48 نمونه) مورد مطالعات ریخت‌شناسی، شامل صفات اندازشی، شمارشی، ویژگی‌های ظاهری و کاریولوژیک قرار گرفتند. نتایج نشان می‌دهد که این گونه دارای پوست بدن زیتونی تیره با خطوط موازی زرد رنگ در اندام‌های حرکتی، گردن و دم است. لاک پشتی نسبتا? تخت و دارای دو سپر روی دمی بوده و پل بین لاک‌های پشتی و شکمی استخوانی است. لاک شکمی دارای 6 ج ...