عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 6

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

رئالیسم جادویی به عنوان سبک و شیوه ای نوین در داستان نویسی در نیمه ی قرن بیستم، زمانی که سخن از مرگ رمان بود، پدید آمد. اگرچه این سبک داستان نویسی با ویژگی های که اکنون از آن می شناسیم با نام آمریکای لاتین پیوندی ناگسستنی یافته است؛ اما به زعم منتقدان این شیوه تنها مختص به این منطقه از جهان نیست. رئالیسم جادویی دارای قواعد و مولفه هایی است که در دو سطح فرم و محتوا قابل تحلیل و بررسی هستند. در سطح محتوایی مولفه هایی همچون تخیل تقلیل ناپذیر، دوگانگی (تقابل) و رمز و نمادپردازی و ...

سعی بر آن بوده تا با تعریف و بررسی دقیق ویژگی‌های فرمی و محتوایی این سبک، چارچوبی منسجم از آن بدست آید و بر این اساس، سه اثر از رضا براهنی مورد بررسی واقع شود. مهمترین پرسش‌ها: رئالیسم جادویی چیست؟ آیا می‌توان از روزگار دوزخی آقای ایاز به عنوان یکی از آغازگران نوعی از رئالیسم جادویی ادبیات معاصر ما نام برد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، شباهت و تفاوت رئالیسم جادویی این اثر و دو اثر دیگر براهنی (آواز کشتگان و رازهای سرزمین من) با آثار رئالیسم جادویی جهانی در چیست؟ آثار رئالیستی‌جادو ...

به دلیل طبیعت دوگانه رئالیسم جادویی، معمولا از آن به عنوان گونه ای یاد می شود که دو الگوی متفاوت واقعی و جادویی را به هم می آمیزد. روش همیشگی این بوده که بر این همنشینی دو الگو، بر اساس قواعد مساوی تمرکز شود. اما، اگر مطالعات صرفاً بر زمینه و بدون تعریف عملکرد خاص رئالیسم جادویی درمتن تمرکز کنند، خواه این زمینه ها انسان شناسانه و پسااستعمارگرایانه باشند، خواه ویژگی های هستی شناسی پسامدرن ، تعاریف رئالیسم جادویی مبهم و بی نتیجه خواهند ماند. هدف این تحقیق آن است که متن رئالیسم ...

رئالیسم جادویی شیوه‌ای نوشتاری است که در آن نویسنده، واقعیت‌ها را با خیالاتی که برگرفته از ذهن او و باورهای خرافی جامعه هستند در می‌آمیزد. این خیالات که اغلب از باورهای بومی نشات می‌گیرد، خواننده را با دنیایی از تضادها رو به رو می‌سازد. این شیوه به وسیله‌ی نویسندگان آمریکای لاتین به جهانیان عرضه شد. جنوب ایران از لحاظ اقلیمی و مسائل سیاسی اجتماعی بی‌شباهت به کشورهای امریکای لاتین نبود؛ در نتیجه اکثر نویسندگان این ناحیه به پیروی از نویسندگان آمریکای لاتین، باورهای محلی خود را ...

اصطلاح «رئالیسم جادویی» برای نخستین بار در قرن بیستم و در توصیف سبک نقاشی پست اکسپرسیونیسم به کار رفت. سپس نویسندگان، تحت تأثیر مفاهیم نظری مطرح شده پیرامون این اصطلاح قرار گرفتند و از آن به عنوان تکنیکی در بیان داستان سود جستند.این تکنیک، مبتنی بر تلفیق واقعیت و عناصر فراواقعی است، اما شیوهء بیان نویسنده به گونه‌ای است که عناصر تخیلی و فراواقعی موجود در داستان‌های این سبک، به شکلی طبیعی و واقعی جلوه‌گر شده است. این پژوهش در پی آنست تا با بررسی حکایات مطرح شده در تذکره الاولی ...

مترجمان ایرانی کتاب های ادبی متعددی را ترجمه و چاپ می کنند، اما تنها تعداد معدودی از این کتابها مورد پذیرش خوانندگان ایرانی قرار می گیرند و تجدید چاپ می شوند. از طرفی به نظر می رسد تعداد قابل توجه ای از مترجمان ایرانی با عوامل مهم و تاثیرگذاری که در پذیرش ترجمه نقش دارند آشنا نمی باشند. با این وجود، ترجمه های عبدالله کوثری گویای توجه زیاد وی به زبان و فرهنگ زبان مقصد است. ترجمه های ایشان در جامعه ایران با استقبال فراوانی روبرو شده است و چنین به نظر می رسد که ترجمه های وی پیرو ...