عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 6888

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این پایان‌نامه، تکنیک نسبتا جدید روش توابع پایه‌ای شعاعی را برای حل معادلات دیفرانسیل از مرتبه کسری به کار می‌بریم. این روش در ریاضیات کاربردی، برای به دست آوردن جواب‌های تقریبی برای انواع مختلف از معادلات دیفرانسیل کسری می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. نتایج عددی نشان می‌دهد که روش مذکور در حل معادلات دیفرانسیل از مرتبه کسری، ساده می‌باشد. ...

یکی از مهمترین عوامل تأثیر گذار بر عملکرد معلمان ریاضی ، نقش تاریخ ریاضیات در برنامه ی درسی کارشناسی پیوسته دبیری ریاضی می باشد. به طوریکه در سالهای اخیر این شاخه از دانش ریاضی مانند سایر شاخه های آموزش ریاضی رشد و تکامل یافته و دستورالعمل های زیادی راجع به نحوه و چگونگی استفاده از آن در تدریس ریاضی ارائه شده است. در این پژوهش در حد توان سعی شده برخی ضرورتها در آموزش دبیر ریاضی برای بهره جستن از تاریخ ریاضی و برخی راهکارهای عملی جهت این حصول آورده شود و اینکه چه نقشی در به ...

در جهان مالی، اختیارهای قیمت، فعالیتی رایج می‌باشند. ریاضیات مالی، مجموعه تکنیک‌های علوم ریاضی می‌باشد به‌ طوری که بتوان کاربردهایی را در امور مالی جستجو نمود همچنین‎ ریاضیات مالی شامل بعضی کاربردهای عالی از احتمال و تئوری بهینه‌سازی می‌باشد. ‎‎‎امروزه بسیاری از تحقیقات مالی به‌ کار برده شده، روی کاربرد مدل‌های ریاضیات در سازمان مالی رخ می‌دهد. در این پایان‌نامه به معرفی بعضی از مفاهیم پایه‌ای مالی و به‌ کارگیری آن در ریاضیات اشاره می‌کنیم. سپس مدل‌های رایج مالی را مطرح کرد ...

ریاضیات مالی شاخه‌ای از ریاضیات است که برای جریان پول و سرمایه در بازارهای مالی،مدل‌های ریاضی طراحی نموده وبه بررسی آن می‌پردازد.یکی از دستاوردهای مهم ریاضیات مالی، بهینه‌سازی سبد سهام است. در این پایان‌نامه ابتدا به معرفی ریاضیات فازی می‌پردازیم. سپس به دلیل اهمیت مدل مارکویتز به معرفی آن پرداخته و با در نظر گرفتن داده‌های فازی، مدل مارکویتز را تعمیم داده و آن را حل می‌کنیم.در ادامه با افزودن دارایی بدون ریسک به این مدل و در نظر گرفتن داده‌های فازی، مساله را بررسی و حل می‌نم ...

در این پایان‌نامه به حل معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی ‎(PDE)‎ غیر خطی از مرتبه‌ی چهار می‌پردازیم و برای حل این نوع معادلات استفاده از روش لی در نظر گرفته شده است، زیرا با استفاده از ویژگی‌های گروه لی تعداد متغیرهای مستقل در معادله‌ی اصلی کاهش داده می‌شود که نسبت به معادله‌ی اصلی مفیدتر و قابل استفاده‌تر می‌باشد. برای حل معادله، تقارن‌های معادله‌ی اصلی را یافته و با استفاده از گروه‌های متقارن جبری و ویژگی‌های گروه‌های لی به حل معادلات می‌پردازیم.‎\\‎ مطالعه‌ی روش‌های جدی ...

امروزه با پیشرفت علم ریاضیات کاربردی، اکثر مس ئل مهندسی و مدیریت به صورت خیلی کارآمد مورد بحث و تحلیل می باشند. برنامه ریزی مخروطی و مخصوصا برنامه ریزی نیمه معین و همچنین بهینه سازی ترکیبیاتی یکی از گرایشات مهم ریاضیات کاربردی هستند که برای تحلبل بسیاری از مسائل مهندسی به کار می روند. در این پایان نامه، ایتدا این دسته از مسائل مطرح می شوند. سپس شرایط پایایی آنها مورد بحث قرار گرفته و در نهایت، نتایج حاصل از پیاده سازی این مدل ها روی شبکه های OFDMA مطرح می گردند. ...

امروزه اکثر مسائل علوم و مهندسی را با توجه به پیچیدگی مدل مربوطه، با روشهای تقریبی حل میکنند. تقریب تابع یکی از مهمترین مسائل در زمینه ریاضیات کاربردی و مهندسی می باشد.این تقریب ها باید به گونه ای باشند تا حجم عملیات کاهش پیدا کرده، در عوض دقت تقریب افزایش پیدا کند. از جمله ی این تقریبها می توان به انواع درونیاب ها (چندجمله ای , مثلثاتی , کسری و غیره) , چند جمله ای های تیلور (برای تقریب یک تابع به اندازه ی کافی مشتق پذیر، حول یک نقطه ی مشخص) و انواع مسائل بهترین تقریب، اشاره ...

هدف اصلی در این پایان نامه بدست آوردن جواب های دقیق ماعداله زاخارف کوزنتسو (1+2)-بعدی ut+3au2ux+b(uxxt+uxxy)=0 با استفاده از آنالیز روه لی است. در این کار ابتدا جواب های معادله (1،0) را بدست می اوریم و جواب های بدست آمده از این معادله شامل مباحث توپووژیکی و مباحث غیرتوپولوژیکی است. در حالت کلی روال کار چنین است که ابتدا یک معادله PDE را به یک معادله ODE تبدیل می کنیم و سپس به تحلیل جواب های معادله ODE می پردازیم. مطالعه روش های جدید برای حل معادلات دیفرانسیل موضوع مورد علاقه ...

در این پایان نامه، تکنیک نسبتاً جدید، روش انالیز هموتوپی را برای حل معادلات دیفرانسیل جزئی از مرتبه کسری به کار می بریم. این روش در ریاضیات کاربردی، برای بدست آوردن جوابهای تحلیلی تقریبی برای انواع مختلف از معادلات دیفرانسیل کسری می توانند مورد استفاده قرار گیرند. این روش، جواب را به شکل یک سری همگرا فراهم می کند که مولفه های آن به آسانی قابل محاسبه هستند. نتایج عددی نشان می دهد که روش مذکور در حل معادلات دیفرانسیل جزئی از مرتبه کسری، ساده و دقیق هستند. ...