عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 6888

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در ریاضیات کاربردی به ویژه برای تعیین جواب تقریبی انتگرال، معادلات دیفرانسیل معمولی و جزئی ، با مسائلی روبه رو می شویم که اگر چه از نظر تئوری دارای جواب یکتا هستند، ولی در عمل با گسسته سازی آنها ، جواب های عددی متفاوتی برای مسأله به دست می آیند. در چنین مواردی باید به طریقی از بین جواب های تقریبی، جوابی را که به جواب واقعی نزدیک تر است انتخاب کرد. پس از گسسته سازی این نوع مسائل ، تقریباً همه آنها منجر به حل یک دستگاه معادلات خطی می شوند . ماتریس ضرایب این دستگاه ها بدوضع بوده ...

یکی از مهمترین عوامل تأثیر گذار بر عملکرد معلمان ریاضی ، نقش تاریخ ریاضیات در برنامه ی درسی کارشناسی پیوسته دبیری ریاضی می باشد. به طوریکه در سالهای اخیر این شاخه از دانش ریاضی مانند سایر شاخه های آموزش ریاضی رشد و تکامل یافته و دستورالعمل های زیادی راجع به نحوه و چگونگی استفاده از آن در تدریس ریاضی ارائه شده است. در این پژوهش در حد توان سعی شده برخی ضرورتها در آموزش دبیر ریاضی برای بهره جستن از تاریخ ریاضی و برخی راهکارهای عملی جهت این حصول آورده شود و اینکه چه نقشی در به ...

در جهان مالی، اختیارهای قیمت، فعالیتی رایج می‌باشند. ریاضیات مالی، مجموعه تکنیک‌های علوم ریاضی می‌باشد به‌ طوری که بتوان کاربردهایی را در امور مالی جستجو نمود همچنین‎ ریاضیات مالی شامل بعضی کاربردهای عالی از احتمال و تئوری بهینه‌سازی می‌باشد. ‎‎‎امروزه بسیاری از تحقیقات مالی به‌ کار برده شده، روی کاربرد مدل‌های ریاضیات در سازمان مالی رخ می‌دهد. در این پایان‌نامه به معرفی بعضی از مفاهیم پایه‌ای مالی و به‌ کارگیری آن در ریاضیات اشاره می‌کنیم. سپس مدل‌های رایج مالی را مطرح کرد ...

ریاضیات مالی شاخه‌ای از ریاضیات است که برای جریان پول و سرمایه در بازارهای مالی،مدل‌های ریاضی طراحی نموده وبه بررسی آن می‌پردازد.یکی از دستاوردهای مهم ریاضیات مالی، بهینه‌سازی سبد سهام است. در این پایان‌نامه ابتدا به معرفی ریاضیات فازی می‌پردازیم. سپس به دلیل اهمیت مدل مارکویتز به معرفی آن پرداخته و با در نظر گرفتن داده‌های فازی، مدل مارکویتز را تعمیم داده و آن را حل می‌کنیم.در ادامه با افزودن دارایی بدون ریسک به این مدل و در نظر گرفتن داده‌های فازی، مساله را بررسی و حل می‌نم ...

در این پایان‌نامه به حل معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی ‎(PDE)‎ غیر خطی از مرتبه‌ی چهار می‌پردازیم و برای حل این نوع معادلات استفاده از روش لی در نظر گرفته شده است، زیرا با استفاده از ویژگی‌های گروه لی تعداد متغیرهای مستقل در معادله‌ی اصلی کاهش داده می‌شود که نسبت به معادله‌ی اصلی مفیدتر و قابل استفاده‌تر می‌باشد. برای حل معادله، تقارن‌های معادله‌ی اصلی را یافته و با استفاده از گروه‌های متقارن جبری و ویژگی‌های گروه‌های لی به حل معادلات می‌پردازیم.‎\\‎ مطالعه‌ی روش‌های جدی ...

امروزه با پیشرفت علم ریاضیات کاربردی، اکثر مس ئل مهندسی و مدیریت به صورت خیلی کارآمد مورد بحث و تحلیل می باشند. برنامه ریزی مخروطی و مخصوصا برنامه ریزی نیمه معین و همچنین بهینه سازی ترکیبیاتی یکی از گرایشات مهم ریاضیات کاربردی هستند که برای تحلبل بسیاری از مسائل مهندسی به کار می روند. در این پایان نامه، ایتدا این دسته از مسائل مطرح می شوند. سپس شرایط پایایی آنها مورد بحث قرار گرفته و در نهایت، نتایج حاصل از پیاده سازی این مدل ها روی شبکه های OFDMA مطرح می گردند. ...

تجزیه چندجمله ای ها یکی از ابزارهای قوی در هندسه ی جبری و جبر محاسباتی است. کاربردهای این مفهوم در ریاضیات و صنعت (به ویزه در زمینه ی حل دستگاه معادلات چندجمله ای) اهمیت مطالعه ی این موضوع را بیشتر می کند. ارائه ی روشهایی برای محاسبه تجزیه یک چندجمله ای روی حلقه چندجمله ای ها و میدان ها همواره مورد توجه ریاضیدانان بوده است. در این پایان نامه روش برلکمپ را برای تجزیه یک چندجمله ای تک متغیره روی میدانهای متناهی ارائه می کنیم. این الگوریتم، اولین الگوریتم کاربردی در زمینه تجزیه ...

آنالیز روی کره واحد به‌صورت بخشی از آنالیز فوریه ظاهر می‌شود. این بخش به‌طور وسیع مورد مطالعه قرار گرفته و در حل طیف گسترده‌ای از مسایل همچون ریاضیات کاربردی از آنالیز عددی گرفته تا علوم زمین و مهندسی به‌کار برده شده است. در این اثر, به معرفی نتایجی کلاسیک پیرامون تقریب توابع π 2-متناوب می‌پردازیم و سپس سعی می‌کنیم آن‌ها را به کره‌هایی از مراتب بالاتر تعمیم دهیم. هارمونیک‌های کروی کلاسیک روی کره واحد 2-بعدی در فضای اقلیدسی را می‌توان به‌عنوان توسیعی از توابع مثلثاتی روی دای ...

در حدود دو دهه است که تحقیقات بر روی استفاده از تکنولوژی و استفاده از نرم افزار در کلاس درس ریاضیات با کانون موضوعات یادگیری و استفاده از تکنولوژی و نرم افزار برای دانش آموزان صورت گرفته است. باید فرصت های مناسبی فراهم کرد تا معلمان و دانش آموزان تجربیات جدید خود را با استفاده از تکنولوژی، هم از نظر تکنیکی و هم پداگوژیکی آزمایش کنند. در این پایان نامه با معرفی تکنولوژی و بیان اینکه چهارمین قله ی تاریخ ریاضیات استفاده از تکنولوژی است، سیستم های هندسی پویا، DGS را برای کلاس ر ...