عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 7349

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

فلسفه تحلیلی معاصر به دست ریاضی‌دانانی چون فرگه و راسل بنیان گذشته شده است ، ولی بحث درباره ماهیت قضایای ریاضی و دلیل قطعیت آنها هنوز خاتمه نیافته است . در نظام فلسفی ویلردون آرمن کواین پایگاه اپیستمولوژیک قضایای ریاضی و قضایای علوم تجربی اصولا" فرقی ندارند. به نظر او "سخن گفتن از محتوای تجربی یک قضیه منفرد (صرفنظر از بستگی آن با سایر قضایای کل نظام) گمراه‌کننده است . ما نمی‌توانیم بین قضایای ترکیبی که صحت آنها به تجربه بستگی دارد و قضایای تحلیلی که هرچه پیش آید صادق‌اند، مرز ...

طرحهای هندسی بکار رفته در بناهای تاریخی اسلامی ایرانی موسوم به طرحهای اسلامی به گونه‌ای، گروههای ایزومتری موجود در فضای دوبعدی اقلیدسی (صفحه - کره) می‌باشند که علاوه بر ساختار گروهی، ساختار دیفرانسیل -پذیری هم می‌پذیرد مثلا به کمک ریاضیات می‌توان ثابت نمود که هفده گروه سازنده از چندضلعیهای منظم در صفحه اقلیدسی بیشتر وجود ندارد. گروه ایزومتریهای حافظ جهت اقلیدسی E ...

این پژوهش با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر پیشرفت ریاضی دانش‌آموزان ایرانی شکل گرفت. در راستای رسیدن به این هدف، با استفاده از داده‌های حاصل از مطالعۀ اخیر انجمن بین‌المللی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی یعنی تیمز 2011، و هم‌چنین با استفاده شیوۀ پیشرفتۀ آماری تحلیل عاملی بر روی متغیرهای پرسشنامۀ دانش‌آموزی تیمز، عوامل همبسته با پیشرفت دانش‌آموزان ایرانی مورد بررسی قرار گرفت. در بررسی اولیه، با استفاده از شواهد پژوهشی، فهرستی آزمایشی از 59 گویه از پرسشنامه دانش‌آموزی، برای تجزیه و تحلیل د ...

هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین نگرش به درس ریاضیات و پیش‌رفت تحصیلی در ریاضیات بود. به این منظور ابتدا یک پرسش‌نامه مقدماتی در زمینه سنجش نگرش به درس ریاضی با 76 ماده تهیه شد. این پرسش‌نامه به 100 نفر از دانش‌آموزان دختر و پسر کلاس پنجم داده شد. پس از تحلیل مواد پرسش‌نامه با توجه به واریانس هر ماده و همبستگی آن با نمره کل، یک پرسش‌نامه با 40 ماده تهیه شد. این پرسش‌نامه به 438 نفر از دانش‌آموزان کلاس پنجم ابتدایی دختر و پسر نواحی چهارگانه آموزش شیراز داده شد. تحلیل عاملی پرس ...

باید اذعان کرد که تامل در سیر تاریخ تحول و تکامل مفاهیم و قضایای ریاضی و عبرتها و آموزه های ناشی از آن چندان مورد عنایت معلمان و دانش پژوهان ریاضیات نمی باشد. هرچند که تاریخ ریاضیات نه صرفاً به عنوان یک علم، با روش شناسی خود بلکه به مثابه یک میراث علمی- فرهنگی سرشار از اندیشه ها و اندیشیدنها، خلاقیتها، نوآوریها، روشها و تلاشهای ریاضیدانان گذشته است و می تواند گستره فهم و ژرف اندیشی ما را در عرصه آموزش و یادگیری دانش ریاضی توسعه و تحکیم بخشد. کیفیت تجربه علمی و پژوهشی عالمان ر ...

اشکال هندسی استقرار یافته در معماری "قصرالحمراء" که نمایشگر 17 گروه بلورگونه (کریستالوگرافی) است نخستین بار توسط ریاضی‌دانان مسلمان قرن سیزدهم در قصر الحمراء شهر "گرانادای" اسپانیا به‌کار گرفته شد. در این پروژه با ارائه شواهدی از ده مجموعه بلورگونه و ارائه تصویر گروه‌ها و منشا اصلی آن‌ها سعی شده است تا جلوه‌ای از عظمت تمدن اسلامی به نمایش گذاشته شود. امید است این طریق قدم‌های اساسی در جهت احیای علوم و فنون اسلامی برداشته شود. فعالیت‌های انجام شده در مورد این پروژه در کتابی به ...

ریاضیات 1، 2، 3 هر کدام در چهار واحد تدریس می شوند و به ترتیب هر کدام پیش نیاز دیگری است و هر درس به دلیل تعداد زیاد دانشجو به وسیله چند استاد و یا چند سلیقه تدریس می شوند لذا درس پیش نیاز مجددا، با چند استاد و چند سلیقه متفاوت تدریس می گردد و سومی نیز همان طور بررسی تاثیر سلیقه ها و درصد مطالب تدریس در نمرات امتحانی دانشجویان و آثار بعدی در ترغیب به ادامه تحصیل مورد توجه است تلاش برای تحصیل جوانان و سرمایه گذاری مادی آن باید طوری باشد که درجهت مطلب و با سرعت بیشتر به هدف تح ...

راه‌اندازی آزمایشگاه ریاضی جهت انجام -1 پروژه‌ای تحقیقاتی مربوط به شیوه‌های آموزشی جدید -2 پروژه‌های تحقیقاتی دانشکده ریاضی -3 پروژه‌های تحقیقاتی در مورد کاربرد ریاضیات در دانشگاه -4 همکاری متقابل با آزمایشگاههای ریاضی داخل و خارج -5 همکاری متقابل با آزمایشگاههای دانشکده‌های کامپیوتر ...
نمایه ها:

نقوش هندسی کاشی‌کاریها، قالیهای برجسته ایران، بررسی و تحلیل اساس هندسی برخی از تجهیزات صنعتی، اثبات برخی از قضایای جبر و آنالیز، چند قضیه هندسی و نتایج هندسی منتنج از آن، از موضوعات اصلی این طرح پژوهشی می‌باشد که به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته‌اند. طرح مذکور در راستای بزرگداشت سال جهانی ریاضیات در دانشگاه هرمزگان اجرا گردیده است . ...