عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 98

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در اکثر مطالعات وآزمایشات پزشکی و رشته های دیگر با متغیر پاسخ دوتایی روبرو هستیم به اینصورت که متغیر پاسخ(Y) فقط دو مقدار را می پذیرد. به عنوان مثال، در یک آزمایش پزشکی بعد از پایان دوره درمان بیمار یا بهبود خواهد یافت (Y=1)یا بهبود نخواهد یافت (Y=0) . بطور کلی در این مطالعات با دو برآمد " شکست " و" پیروزی" سرکار داریم.در این مواقع مدل رگرسیون خطی مناسب نبوده و از مدل رگرسیون لجستیک (که به دلایل انتخاب این نوع رگرسیون اشاره خواهیم کرد) استفاده میکنیم. مدل رگرسیون لجستیک، رابط ...

امروزه داده کاوی به عنوان یک ابزار و روش علمی جدید برای بررسی و تحلیل داده‌ها در پایگاه‌های بزرگ داده مطرح شده است. با استفاده از تکنیک‌های این روش می‌توان حجم وسیعی از داده‌های خام را به اطلاعات مفید و قابل استفاده تبدیل کرد. داده کاوی تکنیک‌ها و الگوریتم‌های متنوع و متفاوتی برای تحلیل داد‌ه دارد. از این بین می‌توان به معروفترین آن‌ها از جمله شبکه‌های عصبی، درخت تصمیم، رگرسیون لجستیک، قوانین انجمنی و آنالیز خوشه‌ای اشاره کرد. یکی از پرکاربردترین این روش‌ها، رگرسیون لجستیک ا ...

دنیایی که در آن زندگی می کنیم گاه و بیگاه شاهد چالشی جدید در عرصه سلامت انسانهاست. هر چند ارتقا سطح زندگی و کشف واکسن برای بیماری ها در جهان معاصر خطر اپیدمی ها را کاهش داده اما در مواردی برخی بیماری ها به ویژه در ماههای گرم سال از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشند. در این رساله رویکرد جدیدی برای شناسایی عامل خطر در هنگام اپیدمی وبا مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در فصل اول معرفی کامل بیماری وبا، روش تشخیص، درمان، پیشگیری، علائم بیماری و اهداف تحقیقاتی پروژه ارائه شده است. د ...

کمبود ویتامین D یک مشکل مهم بهداشتی جامعه است که در افراد مسن شایع‌تر است و ممکن است در افراد مسن ساکن خانه سالمندان نیز بیشتر باشد. تا کنون مطالعات متعددی بر روی کمبود ویتامین D با استفاده از مدل‌های آماری موجود انجام شده است. در این مطالعه، به منظور یافتن عوامل خطر ساز مرتبط با کمبود ویتامین D در افراد مسن ساکن خانه سالمندان و مقایسه آن با افراد مسن خارج خانه سالمندان از روش رگرسیون بخت‌های متناسب و رگرسیون استریوتایپ استفاده شد. روش بررسی: در یک مطالعه مورد-شاهدی با 140 ن ...

در مدل‌های رگرسیون آماری، پیوستگی متغیر پاسخ یک شرط اساسی است. بنابراین، هنگامی که متغیر پاسخ شرط پیوستگی را نداشته باشد، این مدل‌ها قابلیت کافی برای مدل سازی داده‌ها را نخواهند داشت. در چنین شرایطی یک رده‌ی مهم از مدل‌های آماری، برای مدل‌سازی و پیش‌بینی، مدل‌های رگرسیون لجستیک است. مدل‌های رگرسیون لجستیک آماری مبتنی بر چند فرض اساسی به‌ویژه دو شرط: الف) مشاهدات دقیق ب) روابط دقیق بین متغیرها، هستند. اما در عمل ممکن است که مشاهدات مربوط به برخی متغیرها، و/یا روابط بین متغیرها ...

رگرسیون لجستیک چندگانه با متغیرهای توضیحی به هم وابسته در دامنه وسیعی از علوم از جمله علوم اجتماعی، اقتصادی، مهندسی، کشاورزی و پزشکی کاربرد دارد. در مدل رگرسیون لجستیک چندگانه اگر متغیرهای توضیح دهنده وابسته باشند، آن گاه مدل ناپایدار شده و برآورد پارامترهای مدل، بسیار نادقیق می شود و حتی ممکن است تفسیر رابطه بین متغیر پاسخ و هر متغیر توضیح دهنده با استفاده از نسبت های بخت نادرست باشد. از طرفی افزایش تعداد متغیرهای توضیح دهنده موجب وجود همبستگی بین متغیرها می شود و لذا محق ...

آنالیز رگرسیون ابزاری بسیار مفید برای بررسی رابطه و همبستگی بین دو و یا چندمتغیر است و به علت قابلیت های خوب کاربردی، امروزه وسیله مفیدی برای رشته های مختلف علوم است. در آنالیز رگرسیون در حالت خاص با متغیر های وابسته ای که فقط 2 مقدار دارند سروکار داریم. در این حالت می‌توان از رگرسیون لجستیک و رگرسیون پروبیت برای آنالیز روابط بین متغیر وابسته و چند متغیر مستقل استفاده کرد. هدف این آنالیز تنظیم عوامل موثر، بخش بندی کواریت های مهم مربوط به متغیر وابسته و پیشگوئی مقدار متغیر واب ...

رگرسیون لوجستیک مدلی عمومی برای تحلیل داده های پزشکی و اپیدمیولوژیکی می باشد و اخیراً محققین معدودی تحقیقات خود را به تحلیل مدل های رگرسیون لوجستیک با وجود مقادیر گمشده در متغیرهای کمکی معطوف داشته اند. در بسیاری از پژوهش ها محققین با مجموعه داده هایی مواجه هستند که دارای مقادیر گمشده است. گمشدگی تهدید عمده ای برای درستی نتایج حاصل از مجموعه داده ها محسوب می شوند و اجتناب از آن بسیار مشکل است. تمامی روش های برآورد پارامترها بر پایه فرض کامل بودن مجموعه داده ها استوار است و ...

در مطالعات و آزمایشاتی که متغیر پاسخ گسسته است و دو یا بیشتر از دو مقدار را به خود اختصاص می‌دهد، مدل رگرسیون لجستیک به‌عنوان روش استاندارد آنالیز داده‌ها مطرح می‌شود. در این پایان‌نامه، ابتدا استفاده از پارامترهای میانگین جهت آنالیز رگرسیون پاسخ دو‌تایی چندگانه مطرح می‌شود. بدین صورت‌که با استفاده از نسبت‌های وابستگی تعریفشده در قالب پارامتر میانگین، ارتباط‌ها را مدلبندی می‌کنیم. نسبت‌های وابستگی، احتمال توأم موفقیت از تمام مرتبه‌ها هستند. این روش، مدل‌بندی انعطاف‌پذیری از ا ...