عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 104

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

امروزه در دنیا، آب و منابع آب، یکی از پایه‌های اصلی توسعه پایدار به‌شمار می‌رود. تغییر و تحول کمی و کیفی منابع آب تحت تأثیر فعالیت‌های مختلف در هر حوضه هیدرولوژیکی رخ می‌دهد که با توجه به محدودیت منابع آب، جلوگیری از آن بسیار مهم و حیاتی می‌باشد. در زمینه تبخیر از تشتک مدل‌های زیادی ارائه شده است که بیشتر این مدل‌ها نیازمند پارامترهای ورودی هستند که ‌یا دسترسی به آنها مشکل است و ‌یا اندازه‌گیری آنها محتاج صرف هزینه و زمان زیادی می‌باشد. در این تحقیق از دو مدل، شبکه عصبی مصنوع ...

در پژوهش حاضر تلاش شده است به مقایسه قدرت پیش‌بینی الگوی شبکه‌های عصبی و تکنیک رگرسیون خطی در پیش‌بینی بازده سهام در دو بازار بورس اوراق بهادار تهران و بازار بورس اوراق بهادار نیویورک و همچنین مقایسه دو بازار مذکور با بهره گیری از نتایج هر تکنیک پرداخته‌شود. برای این منظور در گام اول با مطالعه پژوهش‌های مختلف در این زمینه، به شناسایی عوامل پیش‌بینی کننده بازده سهام در دوبازار یاد شده پرداخته‌شد. در گام بعدی، با بهره گیری از تکنیک تحلیل اجرای مستقل، متغیرهای منتخب در گام اول غ ...

پایش تغییرات گیاهی نقش اساسی در برنامه‌ریزی و مدیریت محیط زیست دارد. دادههای ماهواره‌ای کارایی بالایی در آشکارسازی و تجزیه و تحلیل تغییرات زیست محیطی دارند. روشهای متعددی برای آشکارسازی تغییرات یک منطقه با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای وجود دارد که هر کدام دارای مزایا و محدودیتهای هستند. تحلیل بردار تغییر (Change Vector Analysis) یکی از این روشهاست. این روش بر پایه آشکارسازی تغییرات رادیومتریک بین دو سری زمانی داده ماهواره‌ای استوار است. مشخص شدن محدوده تغییرات در کنار ماهیت ت ...

در این پایان نامه ابتدا مروری بر مفاهیم فازی و رگرسیون خطی خواهیم داشت و سپس مدل رگرسیون خطی فازی با داده های ورودی وخروجی فازی و ضرایب قطعی مورد مطالعه قرارمی گیرد. یک مدل برنامه ریزی خطی براساس روش برنامه ریزی آرمانی برای برآورد ضرایب این رگرسیون اراِئه میشود.مدل ارائه شده از مراکز داده های فازی به عنوان یک ویژگی مهم و نیز گستره های آنها در روند ساختن مدل استفاده می کند. همچنین این مدل داده های مثلثی و ذورنقه ای را مورد بررسی قرار می دهد ویک مثال عددی به منظور نشان دادن ...

رگرسیون چندکی یک ابزار آماری مفید برای برآورد توابع چندکی شرطی است. پس از معرفی رگرسیون چندکی توسط کونکر وباست (1987)، این موضوع توسط محققین بسیاری از جمله کونکر و هالوگ (2003) لیو و استندر (2003)، مورد مطالعه قرار گرفته است. رگرسیون چندکی در رشته های مختلف توسط افرادی مانند کول وگرین (1992) و هیگرتی وپیپ (1999) در پزشکی، یانگ (1999) و کونکر و جلینگ (2001) در آنالیز بقا و هندریکس و کونکر (1992) و کونکر و هالوگ (2001) در اقتصاد، به کار برده شده است. چن و همکاران (1996 ...

رگرسیون فازی تعمیمی از رگرسیون کلاسیک است که برای محاسبه رابطه بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته تحت تئوری فازی استفاده می شود. در روش های قدیمی )مانند کمترین مربعات و برنامه ریزی ریاضی( تجزیه و تحلیل مدل های رگرسیون فازی هنگامی که مشاهدات، متغیرهای فازی LR هستند با مشکلاتی روبرو می شود که برای برازش مدل وقتی با داده های کم با جامعه نامعلوم روبه رو هستیم، از بازنمونه گیری استفاده می کنیم. یکی از کارآمدترین روش های بازنمونه گیری، بوت استرپ است. با الهام از روش های قدیمی، مدل ر ...

اين پژوهش به منظور تعیین اثر تغيير کاربري اراضي از مرتع به دیم‌زار بر برخي از مهم ترين ويژگي هاي فيزيکي و شيميايي خاک از قبيل ذخيره کربن آلي ذره اي در بخشی از مراتع استان کرمانشاه (حوزه لیله و حوزه روانسر) و استان کردستان (حوزه رازآور در محدوده روستای کلوچه و گردنه مروارید) انجام گرفت. براي نمونه برداري از خاک و پوشش گیاهی در هر کاربري، از طرح آزمایشی کاملا تصادفی و آزمون تی مستقل استفاده شد. نتايج نشان داد که بر اثر تغيير کاربري اراضي از مرتع به دیم‌ (نخودزار) در حوزه ليله م ...

یک روش نسبتاً جدید برای غلبه بر مسئله هم خطی، رگرسیون کمترین توان های دوم جزیی است. همانند سایر روش های رگرسیونی، نتایج حاصل از این روش می تواند به طور اساسی به وسیله ی یک یا تعدادی از نقاط موثر که اغلب به وسیله ی روش حذف نمونه کشف نمی شوند، تغییر یابد. در این رساله، ضمن مطالعه ی هم خطی و رگرسیون کمترین توان های دوم جزیی در مدل های رگرسیون خطی، برای کشف مشاهدات موثر به مطالعه ی تأثیر موضعی اغتشاشات کوچک روی براوردگر رگرسیون کمترین توان های دوم جزیی با آزمودن مشتقات دوم روی ر ...

نفوذپذیری و ظرفیت تبادل کاتیونی از مهم ترین پارامترهای فیزیکی و شیمیایی خاک، به حساب می آیند که اندازه گیری مستقیم آنها دشوار است و نیاز به وقت و هزینه زیادی دارد. با توجه به مشکلات اندازه گیری مستقیم اين پارامترها در سالهای اخیر استفاده از روشهای غیرمستقیم مانند شبکه عصبی مصنوعی برای برآورد این خصوصیات مورد توجه قرار گرفته است. امروزه روش شبکه عصبی مصنوعی با کارایی بالا در مدل سازی مسایل غیر خطی کاربرد روزافزون آن را سبب شده است. در این پژوهش 100 نمونه خاک جمع آوری شده از من ...