عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 20

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

همه افراد با مفهوم واژه رکورد آشنا هستند و خبر وقوع یک رکورد جدید، اغلب توسط افراد دنبال می‌شود. اولین کسی که به این مفهوم جنبه ریاضی داد چندلر در سال 1952 بود. او مفهوم ساده رکورد، وقتی مشاهدات مستقل و از یک توزیع یکسان آمده باشند را بیان کرد. استارت کاربرد تعداد رکوردها در استنباط آماری را مورد بحث قرار داد. رنیی قضایای حدی در رکوردها را بیان کرد و دیگر آماردانان در این راه کوشش بسیار کردند. در فضای دوبعدی تعریف رکورد کار نسبتا پیچیده‌ای است و تعاریف متفاوتی وجود دارد که در ...

در این پایان‌نامه تعدادی از توزیع‌های پیوسته، بر‌اساس امید شرطی تابعی از مقادیر رکورد‌ و خصوصیات امید‌های شرطی آماره‌های ترتیبی سانسور شده‌ی پیش‌رونده نوع دوم مشخص می‌شوند، توزیع‌های مختلف ممکن است آنتروپی رنی یکسانی داشته باشند، بنابراین یک توزیع به‌طور منحصر‌به‌فرد، به‌وسیله آنتروپی رنی مشخص نمی‌شود، در این متن خصوصیات آنتروپی رنی آماره‌های ترتیبی را توصیف نموده و تعدادی از مشخص‌سازی‌ها را بر اساس آنتروپی رنی آماره‌های ترتیبی و رکورد‌ها مورد بررسی قرار گرفته و همچنین برخی ...

فرض کنید {Xi ,i≥1} یک دنباله از متغیرهای تصادفی مستقل و هم‌توزیع باشد. به مشاهده بزرگتر (کوچکتر) از مشاهدات ماقبل خود رکورد بالا (پایین) گویند. این طرح به مدل کلاسیک رکورد معروف است. حال فرض کنید رکوردهای حاصل از دنباله Xk، ... ، X2، X1 را مشاهده کنیم، که K یک متغیر تصادفی صحیح و نامنفی و مستقل از Xiها است، در این صورت مدل تصادفی رکورد داریم. اگرK دارای توزیع هندسی باشد، گویند مدل تصادفی هندسی رکورد داریم که در این پایان نامه بیشتر مورد مطالعه قرار می‌گیرد. با استفاده از مفه ...

وقتی با آزمایش‌های دنباله‌ای سر و کار داریم، گاهی اوقات مواردی که مقادیر آن‌ها از مشاهدات ما قبل خود بزگتر یا کوچکتر هستند مورد توجه قرار می‌گیرند که به مقادیر رکورد معروفند. در برخی موارد محقق حدس اولیه ای در مورد پارامتر مورد بررسی دارد که این حدس ممکن است با استفاده از آزمایش یا موارد مشابه به دست آمده باشد که در برآورد پیش آزمون از این حدس اولیه استفاده میشود. علاوه بر این با ترکیب اطلاعات نمونه مشاهده شده و اطلاعات پیشین و استفاده از برآورد انقباضی برآوردگر قابل توجیهی ...

رکوردر سه قلمه: در نیروگاهها پستهای فشار قوی و کارخانجات صنعتی جهت کنترل موثر عوامل مختلف اصلی نیاز به مونیتورینگ و ثبت اطلاعات مربوطه امری ضروری می‌باشد. اگر چه در سیستمهای پیشرفته فعلی کامپیوترهای بکار گرفته شده قادر به نمایش ، ثبت و پردازش سیگنالهای دریافتی (از قبیل دما، فشار، رطوبت ، ولتاژ و...) می‌باشد ولی در بسیاری از مراکز موجود در کشور ثباتهای کاغذی بطور گسترده مورد استفاده واقع می‌شوند. و لذا گروهی از کارشناسان نیروگاه شهید رجائی قزوین با کمک سازمان اقدام به ...

در مورد وجود دوره رکورد در بذر علف هرز جودره (Hordeum spontaneum C. Koch) گزارش های متناقضی در کشور وجود دارد. به منظور مقایسه جوانه زنی بذرهای جمع آوری شده از مناطق مختلف استان فارس علف هرز جودره آزمایشی به صورت کرت های دوبار خرد شده در قالب طرح کاملا تصادفی (CRD) با 4 تکرار در آزمایشگاه دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز انجام شد. کرت اصلی شامل منطقه جمع آوری (ارسنجان، استهبان، سعادت شهر، شیراز و مرودشت)، کرت فرعی شامل وجود یا عدم پوسته بذر و کرت فرعی شامل دماها ...
نمایه ها:
جودره | 
دما | 
رکورد | 
منطقه | 

نظر به این که با اطلاعات موجود می‌توان عملکرد یک سیستم را پیش بینی کرد، دانستن شکل و نوع از کارافتادگی سیستم یا مولفه‌ای از آن، بسیار حایز اهمیت است، از آنجا که در واقعیت با موارد زیادی مواجه هستیم که توزیع طول عمر داده‌ها U شکل‌اند، به معرفی وایبل نمایی پرداخته شده است، به این جهت که گونه‌های متنوعی از اشکال را در تابع نرخ از کارافتادگی و تابع چگالی داراست. همچنین با ارایه و بیان مفاهیم رکورد و سانسور به لحاظ اهمیت کاربرد آن‌ها در مبحث قابلیت اطمینان، استنباط‌هایی برای توزیع ...

چکیده ندارد.
نمایه ها:
رکورد | 
تورم | 

در این پایان‌نامه، تحت چارچوب بیزی، برآورد پارامترهای مورد نظر، بر اساس داده‌های k-رکورد در کلاس کلی از توزیع‌های طول عمر بررسی می‌شود. برآورد بیز پارامترها تحت توابع زیان متعادل از قبیل تابع زیان مربع خطای متعادل و تابع زیان خطی-نمایی متعادل ارائه می‌گردد. در بعضی حالت‌ها روایی یا ناروایی برآوردگرهای خطی مطالعه می‌شود. برآوردگرهای گاما-مینیماکس تأسف پسین و گاما-مینیماکس شرطی در تحلیل بیز استوار، معرفی می‌گردد و روابط برآوردگرهای گاما-مینیماکس تأسف پسین و گاما-مینیماکس شرطی ب ...