عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 21

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

رکود تورمی پدیده ای است که با سیطره بر فعالیت های اقتصادی در دوره های زمانی معین، منجر به عوارض و پیامدهای نامطلوب می گردد. بیکاری گسترده، تورم شتابان (Hyper In Flation)، کمبودها و نارسایی های تولید و عرضه کالاها و خدمات، نا عادلانه تر شدن توزیع درآمدها، تسری فقر با ابعادی گسترده بر آحاد جامعه، بحران های اجتماعی، مشکلات فرهنگی و ... برخی از پیامدهای این پدیده نامیمون در جامعه اند که خود ضمن آن که معلول رکود تورمی هستند، به عنوان علت برای هزاران معضل دیگر عمل کرده و عواقبی ناگ ...
نمایه ها:
رکود | 
تورم | 

طرح پژوهشی حاضر درصدد است ابتدا به شرح واژه‌های استنباط فقاهت و اجتهاد پرداخته و ارتباط آنها را با پویایی فقه به دست آورد، سپس به بیان ادوار مختلف تاریخ فقه شیعه پس از رحلت پیامبر تاکنون بپردازد. پس از آن علل رکود پویایی فقه در این ادوار را تجزیه و تحلیل نماید و در پایان نتیجه حاصل از آن را ارائه دهد. ...
نمایه ها:
فقه | 
تشیع | 
شناخت | 
رکود | 

بنه و کلخونگ ، دو گونه پسته‌وحشی بومی ایران هستند که به جز اقلیم‌های مرطوب خزری، کویرها، بیابان‌ها و بخش‌های پست و کم‌ارتفاع مناطق خلیج‌فارس و دریای عمان در اکثر مناطق خشک ، نیمه‌خشک و نیمه‌مرطوب کشور پراکنده می‌باشند. پسته‌های وحشی علاوه بر اینکه به دلیل سازگاری با شرایط سخت محیطی از گونه‌های باارزش در جلوگیری از فرسایش خاک محسوب می‌گردند، به عنوان پایه برای ارقام پسته اهلی نیز استفاده می‌شوند. پایین بودن درصد تنژیدن بذرها و کندی رشد دانهال‌ها از مشکلات مهمی است که استفاده ا ...

در پژوهش حاضر هدف اصلی تحقیق بررسی آثار شرایط اقتصادی (رونق ورکود و رکود تورمی) بر سودآوری بانک پاسارگاد طی سالهای 1386 الی 1390 می باشد. در این پژوهش با استفاده از مدل خطی تاثیر متغیرهای مستقل را بروی متغیر وابسته که سودآوری بانک می باشد بررسی نمودیم. متغیرهای وابسته ای که به عنوان شاخص عملکرد سودآوری بانک ها قلمداد شدند، عبارت بودند از بازده کل دارایی ها(ROA)و بازده سرمایه صاحبان سهام (ROE ) و متغییرهای مستقل عبارتند ازعوامل داخلی و عوامل بیرونی که از عوامل داخلی می توان ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.
نمایه ها:
نظارت | 
فرهنگ | 
رکود |