عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 6

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این تحقیق در مورد مقایسه و بررسی رژیم حقوقی دریای خزر قبل و بعد از فروپاشی شوروی می باشد. در این تحقیق ابتدا به بررسی مشخصات و خصایص فیزیکی و محیطی دریای خزر پرداخته شده است و همچنین اهمیت دریای خزر ذکر گردیده است. دریای خزر و به عبارت صحیح تر دریاچه خزر تا قبل از فروپاشی شوروی سابق بر طبق قراردادهای بسته شده میان ایران و شوروی (قراردادهای 1921و 1940)تحت رهبری دو کشور ایران و روسیه اداره می گردید و این دو کشور هرکدام سهم 50 درصدی را بر اساس رژیم حقوقی مشاء از این دریا بهره بر ...

دریای خزر، بزرگترین پهنه آبی بسته در کره زمین‌ می‌باشد. حوزه خزر به لحاظ ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک از جمله مناطق مهم جهان به حساب می آید که بعد از فروپاشی رژیم شوروی با توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی و وجود ذخایر غنی نفت و گاز بر اهمیت بیشتر این منطقه افروده شده است. با سر برآوردن کشورهای مستقل شاهد اعتراض این دولت ها در تقسیم این دریاچه می باشیم. تکثر کانون های قدرت و ابهام رژیم حقوقی دریای خزر از جمله مباحث مورد توجه در این منطقه است. وضعیت ابهام رژیم حقوقی دریای خزرمتاثر از رو ...

در زمینه بهره برداری از منابع فرامرزی نفت و گاز یک چارچوب حقوقی در حقوق بین الملل وجود دارد.امکان وجود این منابع در مناطق مورد اختلاف کشورها واهمیت اقتصادی بهره برداری از منابع مشترک نفت وگاز ،یک عامل بالقوه در تقویت همکاری بین کشورها در توسعه مشترک آنها توسط دولتهای ذیربط محسوب می گردد.یک قاعده عرفی در حقوق بین الملل وجود دارد که از دولت ها می خواهد که در زمینه بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز یا میادین مورد اختلاف با حسن نیت با یکدیگر مذاکره نمایند یا اینکه قبل از نیل ...

در تمام مدت تاریخ ، دریای خزر یک منبع غذا و یک وسیله برای تجارت دریایی برای جمعیت هایی بوده است که در ساحلآن می زیسته اند. برخی از آنها به ماهیگیری یا حمل کالا از کنار دریا به دیگر سواحل دریا ، مشغول بوده اند. در تاریخ اخیردریای خزر ،ایران و اتحاد شوروی سابق ، نقش عمده ای در ایجاد اصول حاکم بر استفاده از دریا ،بازی می کرده اند. اگر چه پاره ایرویه های عرفی برای استفاده از دریا وجود داشت ، (ولی ) اساس اصول حقوقی حاکم بر دریا از موافقت نامه های منعقده به وسیلهاین دو دولت ...

بحث چگونگی بهره برداری از منابع زیر بستر دریای خزر، پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بین کشورهای ساحلی این دریا آغاز شد و همچنان یکی از پیچیده ترین مباحث منطقه است که بدون راه حلی مشخص باقی مانده و هر یک از کشورهای حاشیه دریای خزر به دنبال اعمال راه حل مورد نظر خود در مورد نحوه استفاده از این منابع سرشار میباشند و هر یک ادعایی مختص به خود در مورد مالکیت منابع دارند . در این نوشتار سعی بر این است که با بهره گیری از اصول مستخرج از منابع پذیرفته شده در حقوق بین الملل اولا تا ج ...

درياي خزر که بزرگترین دریاچه جهان محسوب می‌شود، در سال‌های اخیر بدلایل متعددی از جمله منابع نفتی آن مورد توجه خاص قرار گرفته است. در این بین، کشورهای ساحلی برای توسعه فعالیت‌های نفتی خود در پهنه آبی دریای خزر اولویت خاصی قائل هستند. علیرغم توسعه این فعالیت‌ها که در سال‌های اخیر سرعت زیادی نیز پیدا کرده است،‌ راجع به مبانی حقوقی این فعالیت‌ها دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد. علاوه بر اقدامات کشورهای ساحلی در زمینه اکتشاف و تولید نفت و گاز از دریای خزر، ‌مساله ساخت خطوط لوله ان ...