عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 31

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

نور یکی از مهمترین عوامل محیطی‌ است که بسته به شدت، کیفیت و مدت تابش بر استقرار، رشد و بقای گونه‌های مختلف درختی تاثیر می‌گذارد. این عامل، از نظر اکولوژیکی و مدیریتی یکی از عوامل فیزیکی قابل کنترل در جنگل است که عملیات پرورشی جنگل از قبیل آزاد کردن، پاک کردن، تنک کردن و روشن کردن به آن بستگی دارد. با توجه به لزوم شناخت فرآیندهای مورفولوژیک و فیزیولوژیک گیاه و کیفیت واکنش گیاهان نسبت به فاکتورهای محیطی از جمله نور، تحقیق حاضر برای بررسی تأثیر نور بر پاسخ‌های رشد، مورفولوژیک و ...

نور به عنوان یکی از بهترین عوامل بوم‌شناختی قابل کنترل در جنگل، تأثیر قابل توجهی در رشد و زنده‌مانی نهال‌ها دارد. بنابراین هدف اولیه عملیات پرورشی جنگل، بهینه‌سازی این منبع برای نهال‌های کف جنگل است. در این تحقیق پاسخ‌های مورفولوژیک و فیزیولوژیک نهال‌های یک‌ساله بلند مازو نسبت به یک رژیم نوری مورد بررسی قرار گرفت. هدف از این تحقیق علاوه بر شناخت پاسخ‌های مورفولوژیک و فیزیولوژیک، آگاهی از تأثیر مبدأ بذر بر این پاسخ‌ها و تعیین دامنه شدت نور مناسب برای رشد نهال‌های یک‌ساله بلند ...

کارهای تجربی این پایان نامه شامل ثبت الگوهای برجسته سطحی نانوخودسامانده بر روی فیلم پلیمری آزو تحت تابش پالسی است. رنگینه آزو به صورت جانبی به زنجیره پلیمری متصل است. فیلم نازک پلیمری روی زیر لایه شیشه ای به روش لایه نشانی چرخشی محلول پلیمری آماده شده است. برای ثبت الگوها از طول موج 532 نانومتر تک باریکه لیزر دیودی استفاده شده است. برای کنترل پهنای پالسها (مدت زمان روشنایی) و سرعت تکرار آنها از چاپگر مکانیکی استفاده شده است. جهت گیری مولکولهای استوانه ای شکل آزو نسبت به قطبش ...

در این تحقیق به منظور بررسی اثرات تریپتوفان، ملاتونین و رژیم تاریکی بر عملکرد و فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی تحت تنش گرمایی130 قطعه جوجه گوشتی آرین (هر دو جنس) در قالب طرح کاملا تصادفی با تکرار نامتعادل و 10 پرنده در هر واحد آزمایشی مورد استفاده قرار گرفت. تیمارها شامل گروه شاهد، ملاتونین به میزان mg/kg 40 جیره از روز‌های 30تا 40 پرورش، تریپتوفان به میزان 0/04 درصد جیره از 10 تا 40 روزگی و گروه تاریکی از 10 تا 40 روزگی بودند. همه تیمارها از سن 40-35 روزگی، روزانه به‌مدت 6 ...

كنه ميوه خشك L. Carpoglyphus lactis علاوه بر اینکه از آفات مهم و اقتصادی برخی محصولات انباری به شمار می‌رود به عنوان یک طعمه جایگزین نیز برای پرورش انبوه کنه‌های شکارگر به صورت تجاری مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این تحقیق پارامترهای جدول زندگی كنه میوه خشک روی مخمر نان در شرایط آزمایشگاهی و با سه دماي مختلف (20، 25 و 30 درجه سلسیوس) در شرایط نوری تاریکی کامل و سه رژیم نوری (تاریکی کامل، روشنایی کامل و 8 : 16 (تاریکی : روشنایی)) در دمای 30 درجه سلسیوس و رطوبت نسبی 5±70 درصد ب ...

نور يکي از عوامل محيطي بسيار تأثير گذار بر عملکرد طيور است که اغلب بويژه در پرورش جوجه‌هاي گوشتي مورد کم توجهي قرار مي‌گيرد. علي رغم گذشت چند دهه از توسعه مرغ لاين گوشتي (آرين) در کشور، تا کنون برنامه نوري مناسب براي جوجه‌هاي گوشتي تجاري اين سويه تدوين نشده است. لذا در اين آزمايش با استفاده از طرح کاملاً تصادفي تأثير چهار برنامه نوري در هشت تکرار شامل: 1- نور دائم (متداول) 2- کاهش- افزايش ناگهاني 3- کاهش- افزايشي تدريجي و 4- متناوب (1 ساعت روشنايي:3 ساعت تاريکي) بر عملکرد، بی ...

زنبور پارازیتوئید Trissolcus grandis Thomsonمهم‌ترین پارازیتوئید انفرادی تخم سن گندم،Eurygaster integriceps Puton است که به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل کنترل بیولوژیک این آفت مطرح است. تغذیه حشرات کامل زنبورهای پارازیتوئید در دیدگاه حفاظتی و حمایتی و نیز تکثیر انبوه و رهاسازی آن‌ها در طبیعت در قالب برنامه‌های کنترل بیولوژیک نقش قابل توجهی دارد. در این تحقیق، اثر غلظت‌های قندی همراه با آمینواسید پرولین بر طول عمر حشرات کامل نر و ماده، باروری، بارآوری، نسبت جنسی، طول عمر تولی ...

با توجه به تخریب شدید رویشگاه‌های بلندمازو، در سال‌های اخیر حجم این گونه در رویشگاه‌های طبیعی در حال کاهش است و استقرار زادآوری آن نیز با مشکل مواجه است. به طوری که برای رفع این مشکل باید احیا رویشگاه‌های آن از طریق افزایش کمی نهال‌های بلندمازو به وسیله جنگلکاری و در کنار آن ایجاد بستر مناسب افزایش برای کیفیت نهال این گونه‌ با توجه به شرایط نوری انجام شود. از آنجایی که نور یکی از عوامل اکولوژیک اساسی تعیین کننده وضعیت و موفقیت تجدیدحیات گونه ها می باشد، این تحقیق به دنبال ب ...

پایه های رویشی Gisela به عنوان یکی از پایه های بسیار مناسب برای گیلاس شناخته شده است وسالانه چند صد هزار اصله از این پایه ها به روش کشت بافت در اروپا تولید می شود.(1) هدف از این تحقیق نیزافزایش راندمان تکثیر این پایه ها از طریق کشت بافت می باشد. این پایه دارای خصوصیات مطلوبی نظیر: زودرسی میوه و عملکرد بالای محصول، مقاوم به ویروس های PDV و PNRSV، مناسب برای شرایط نامساعد خاکی و ویژگی منحصر به فرد پاکوتاهی می باشد. (2) در این آزمایش ازجوانه های جانبی و انتهایی شاخساره های جو ...