عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 647

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

رزماری از جمله گیاهان دارویی مهم است که کاشت آن در مناطق خشک و نیمه‌خشک که به نوعی دارای مشکل شوری هستند گسترش دارد. در خاک‌های آهکی مناطق مرکزی کشور که اغلب با مشکل شوری مواجه هستند، حلالیت عناصر کم‌مصرف پایین بوده و گیاهان رشد کرده در این اراضی از کمبود عناصر کم‌مصرف نظیر روی و مس رنج می‌برند. در این مطالعه تأثیر تغذیه روی و مس بر رشد و عملکرد و ویژگی‌های فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و آنتی‌اکسیدانی رزماری به دو صورت آبکشت و کشت خاکی مورد بررسی قرار گرفت. در آزمایشات آبکشت سه س ...

تردد وسائل نقلیه باعث آلودگی خاک و گیاهان اطراف جاده به عناصر سنگین می‌شود. این مطالعه به منظور بررسی مقادیر عناصر سرب، کادمیوم، مس و روی در خاک و گیاهان حاشیه جاده ساری-قائمشهر که ناشی از تردد وسائل نقلیه می‌باشند، انجام شد. نمونه‌برداری از سه نوع خاک حاشیه جاده (خاک بستر علف هرز، خاک برنج و خاک مرکبات) و سه نوع گیاه ذکر شده انجام شد. نمونه‌برداری از خاک از فواصل 4، 8، 16، 32، 64 و 100 متری و از دو عمق 0-5 و 5-15 سانتی‌متری از سطح خاک و در دو جهت جاده انجام شد. نمونه‌برداری ...

بررسی غلظت و پیامد‌های زیست محیطی فلزهای سنگین در آب‌های‌ زیرزمینی، خاک‌ها و گیاهان اطراف شرکت ملی سرب و روی زنجان فعالیت کارخانه‌های تولید فلز باعث پخش آلودگی فلزهای سنگین در منابع طبیعی گردیده است. در بخش نخست از این مطالعه مقدار فلزهای سنگین آهن، کبالت، نیکل، مس، روی، کادمیم و سرب درآب‌های زیرزمینی اطراف شرکت ملی سرب و روی ایران به روش پلاروگرافی تپی تفاضلی اندازه‌گیری شد. داده‌های به‌دست‌آمده با استاندارهای ایران (ISIRI) و سازمان بهداشت جهانی (WHO) مقایسه شدند. کبالت در ...

نانوذرات روی و اکسید‌روی به دلیل خواص منحصر بفردشان درکاربردهای متنوعی مورد استفاده قرار می‌گیرند. این امر لزوم شناسایی و ارائه روش‌های تولید با قابلیت تجاری‌سازی را آشکار می‌سازد. در پژوهش حاضر از یک روش تحت عنوان چگالش بخار تعلیق الکترومغناطیسی جهت تولید نانوذرات روی و اکسید‌روی استفاده شد. طراحی کویل مناسب جهت تعلیق روی به کمک شبیه‌سازی المان محدود انجام گردید. تاثیر دبی گاز خنثی، دبی اکسیژن، دمای گاز خنثی، نوع گاز خنثی و فشار محفظه روی اندازه، توزیع اندازه و مورفولوژی نان ...

نگرانی جهانی در رابطه با سمیت فلزات سنگین در محیط زیست وجود دارد. آلودگی خاک به عناصر سنگین می‌تواند به طور مستقیم و غیرمستقیم بر سلامتی موجودات زنده اثر گذارد. با افزایش غلظت فلزات در خاک، احتمال ورود آن‌ها به گیاهان نیز افزایش می یابد. در نتیجه، تجمع آن‌ها به خصوص در محصولات کشاورزی برای سلامتی انسان مخاطره‌آمیز خواهد بود. هدف از این مطالعه، تعیین توزیع مکانی کادمیوم، روی و وانادیوم در خاک سطحی استان همدان، ارزیابی وضعیت آلودگی این فلزات در خاک و تعدادی از محصولات کشاورزی و ...

به منظور بررسی اثرات روی آلی و غیر آلی بر عملکرد، سیستم اسکلتی بدن و ایمنی مرغ های تخم گذار تحت شرایط تنش گرمایی و همچنین خصوصیات کیفی تخم مرغ، آزمایشی به مدت 9 هفته با استفاده از 54 قطعه مرغ تخمگذار لوهمن LSL انجام شد. مرغ ها در دو سالن آزمایشی با دمای طبیعی (C°23 و رطوبت نسبی 10 ±50%) و دمای بیش از حالت معمول (C°32 و رطوبت نسبی 10 ±45 %) قرار داده شدند. در هر سالن 3 تیمار قرار گرفت، که هر تیمار شامل 3 تکرار و هر تکرار شامل 3 مرغ بود. تیمار های آزمایشی شامل تیمار شاهد (جیر ...

رهاسازی روی فاکتور مهمی در تعيين قابليت دسترسی روی در خاک های آهکی است. به منظور تعيين الگوی آزاد شدن روی، سينتيک آزاد شدن روی از ۲۵ نمونه خاک جمع آوری شده از استان گلستان با ويژگی‌های متفاوت با استفاده از محلول دی اتيلن تری آمين پنتا استيک اسيد (DTPA) مطالعه گرديد. معادلات سينتيکی مختلف (مرتبه صفر، ديفيوژن پارابوليکی، الوويچ ساده شده و تابع توانی) برای توصيف سرعت رهاسازی روی از خاک بوسيله محلول DTPA استفاده شدند. مقايسه ضرايب تبيين (۲R) و خطاهای معيار تخمين (SE) نشان داد که ...

بررسی ارتباط وضعیت تغذیه و سطح سرمی روی و آهن مادران باردار در نیمه اول بارداری و وزن کم هنگام تولد نوزاد . 538 خانم باردار با حاملگی کم خطر در این مطالعه طولی آینده نگر شرکت داشتند . مطالعه در درمانگاه مراقبت بارداری 10 بیمارستان دولتی شهر تهران انجام شد . وضعیت تغذیه مادران باردار در سن بارداری کمتر از 20 هفته توسط نسخه ایرانی پرسشنامه بسامد خوراک ارزیابی شد .سطح سرمی روی و آهن در فاصله 20-14 هفته بارداری اندازه گیری و افراد تا زمان زایمان پیگیری شدند . اطلاعات مربوط به با ...

افزایش روز افزون قیمت کود‌های شیمیایی، آلودگی آب‌های زیر‌زمینی و تخریب ساختمان خاک در اثر مصرف بی‌رویه و نا‌آگاهانه کود‌های شیمیایی، مشکلاتی است که باید با روش‌های مناسب، آن‌ها را حل نمود. تغذیه برگی، روشی در کاهش مصرف کود‌های شیمیایی و آلودگی محیطی است. محلول‌پاشی عناصری مانند روی و بُر به منظور افزایش کمیّت و کیفیت محصول، تسهیل روش کاربرد آن و کاهش سمیّت ناشی از تجمع این عناصر در خاک مناسب می‌باشد. این پژوهش در سال‌های 1389- 1388، بر روی سه رقم زیتون (کرونیکی، میشن و کایلت) ...