عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 902

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اهمیت و ضرورت ریز مغذی های روی و آهن بر رشد و سلامتی انسان توسط مطالعات متعدد کاتملا مشخص شده است . اگر چه گوشت قرمز منبع اصلی غذایی روی و آهن در تغذیه انسان است ولی احتمال داده می شود که روی رژیم غذایی جذب آهن را کاهش دهد . درکشورهای پیشرفته غربی نتایج بررسی ها حاکی از آنستکه مقدار روی و آهن دریافتی و سطح سرمی آنها در زنان در سنین باروری کمتر از مقدار توصیه شده و نرمال است . با توجه به اینکه بر طبق گزارشات سازمان بهداشت جهانی در ایران کمبود روی و آهن شابع است لذا در این برر ...

به منظور بررسی سطح سرمی عناصر کم مقدار سلنیم ، مس و روی در مادران و نوزادان در دو گروه زایمان ترم و پره ترم از 40 مادر با زایمان ترم و نوزادان آنها و 40 مادر با زایمان پره ترم و نوزادانشان نمونه خون گرفته شد . از نوزادان خون بند ناف تهیه شد . نوزادانی که قبل از پایان هفته سی و هفتم بارداری به دنیا آمده بودند، پره ترم محسوب شدند. برای نمونه گیری به بیمارستانهای میزا کوچک خان ، شهید اکبر آبادی و مهدیه تهران مراجعه شد . ...

روی zinc یکی از ریز مغذی های روری در سلانت انسان است و کمبود ان از شایع ترین اختلالات غذایی در جهان می باشد. با توجه به مصرف گسترده گندم َ، تلاش برای افرایش سطح روی در گندم می تواند نقش بزرگی را در کاهش جهانی کمبود روی ایفا کند. با در نظر گرفتن نتایج تحقیقات مولکولی و بیومتری در شناسایی مکان های زنی بزرگ اثر کنترل کننده مقدار روی ، اهمیت شناسایی این QTL ها در گندم نان و شناسایی نشانگر های مولکولی تاثیرگذار در این QTL ها در پیشبرد برنامه های اصلاحی کشورمان بسیار سودمند است. در ...
نمایه ها:
روی | 
گندم | 

با تثبیت فلزات در رسوبات، توانایی تخریب محیطی آنها کم شده و غلظت آنها در آب تحت تاثیر حلالیت تغییر می یابد. فلزات سنگین بوسیله اندامهای مختلف آبزیان جذب شده و در مقادیر مختلف در آنها تجمع می یابد. در تحقیق حاضر غلظت فلزات سنگین مورد نظر در رسوبات منطقه جاسک مورد بررسی قرارگرفت است. پس از نمونه برداری از هفت ایستگاه و هضم اسیدی رسوبات، فلزات سرب و روی و نیکل با دستگاه جذب اتمی سنجش شد. میانگین غلظت عناصر سرب، روی و نیکل در ایستگاههای مختلف به ترتیب 121، 71 ،و 85 میلی گرم در کی ...
نمایه ها:
جاسک | 
سرب | 
نیکل | 
روی | 

روی (Zn) یک عنصر کمیاب ضروری است که در تمام مایعات و بافت های بدن یافت می شود. آن دارای یک نقش مهم، در سنتز کراتین اپی درم می باشد. عملکرد بیوشیمیایی روی، در ارتباط با نقش آنزیم ها به عنوان یک کوفاکتور می باشد. مطالعه ی حاضر جهت تعیین سطح سرمی روی، در سگ های شهری و روستایی منطقه اهواز، بر اساس آنالیز بیوشیمیایی و به روش اسپکتروفتومتری، انجام گردید. در مجموع نمونه‌های سرمی از تعداد 250 قلاده سگ شهری و روستایی (سالم از نظر بالینی)، در سنین مختلف و به‌صورت تصادفی، در فاصله بین س ...

خلاصه : محیط رسوبی و دیاژنزسنگهای کربناته حاوی سرب و روی معدن آهنگران (ملایر) به‌منطور مطالعه محیط رسوبی و بررسی دیاژنز سنگهای کربناته حاوی سرب و روی در جنوب شرق ملایر، 235 نمونه از سه مقطع چینه‌شناسی برداشت گردید. فراوانی اجزاء آلی و تغییرات ضریب اندازه تخریبی درنمونه‌های تهیه شده به‌روش پیشنهادی کاروزی)Carozzi , 1958(مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت و نتایج حاصل ازاین بررسیها منجربه تشخیص و تفکیک 5 رخساره میکروسکپی (کلسی‌لوتایت لامینه‌ای کلی‌سیلتایت بایوکلتی، کالکارنایت گل افزون ...

فریت های منگنز -روی گروهی از فریت های اسپینلی نرم هستند که به دلیل داشتن خصوصیات مغناطیسی و الکتریکی مطلوب مانند نفوذپذیری مغناطیسی و مقاومت الکتریکی بالا و تلفات مغناظیسی کم، کاربردهای فراوانی در صنایع الکترونیک و مخابرات پیدا کرده اند. در این تحقیق ساخت و دستیابی به فرآیند بهینه ساخت هسته های فرتی و تاثیر پارامترهای مختلف در تلفات آنها مورد بررسی قرار گرفته است. نقش عواملی چون کنترل اتمسفر کوره در حین تفجوشی نهایی، حداکثر دمایی تفجوشی نهایی و زمان نگهداری در این دما، اندازه ...

شرار دایزینگ پوشش آلیاژی آهن - روی است که بروش نفوذی ایجاد شده است . کاربرد عمده این پوشش افزایش مقاومت بخوردگی قطعاتی است که محتاج دقت ابعادی بالا و در عین حال حفظ خواص مکانیکی هستند. طریقه عمل شباهت زیادی به روش سمانتاسیون بسته‌ای دارد. در این تحقیق از ترکیب پودری مختلف ، زمان و دماهای گوناگون در دو روش شرار دایزینگ ثابت و دوار استفاده شد. پس در هر مورد بررسیهای متالوگرافی، میکروسکوپ الکترونی، ضخامت‌سنجی، بررسی کیفیت پوشش ، آنالیز XRD و ... صورت پذیرفت . در مواردی از این پر ...

فاسد شدن روی بمنظور بررسی، نمونه‌های بتنی مسلحی ساخته شد که الکترودهای فولادی آنها قبلا به نحو مطلوبی با فلز روی پوشش داده شده و در نسبت‌های متفاوتی از نرمه سیلیس و کلرور سدیم قرار گرفتند. این نمونه‌ها برای چندین ماه در شرایط هوای رطوبی قرار داشتند. این نمونه‌ها برای چندین ماه در شرایط هوای رطوبی قرار داشتند. در طی این مدت ترکیبات الکترولیت منافذ نمونه‌ها مورد بررسی و تجزیه قرار گرفته و سرعت خوردگی الکترودهای داخل نمونه‌های بتنی با روش پلاریزاسیون خطی مشخص شدند. از این بررسیه ...