عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر درصدد شناسایی عوامل پیشایندی برای بروز رفتار کارآفرینانه در دانشگاه خوارزمی و ارزیابی پسایند‌های حاصل از این رفتار است. ...