عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 7

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این مطالعه با هدف تعیین اثر‌بخشی آموزش گروهی شناختی- رفتاری با رویکرد اسلامی بر میزان اضطراب دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه در شهر اراک انجام شده است. این پژوهش، با روش پژوهشی نیمه تجربی با دو گروه آزمایش و کنترل به صورت پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری دو ماه انجام گرفت. نمونه‌گیری این مطالعه در دو مرحله انجام شد. در مرحله اول فراخوان برای انجام مداخله، جهت کاهش اضطراب، در دو دبیرستان دخترانه ارائه شد. از بین داوطلبان 30 نفر که دارای اضطراب متوسط یا بالاتر بودند به شیوه دسترس انت ...

هدف از این مطالعه، بررسی اثربخشی سوگ درمانی شناختی- رفتاری‌گروهی با رویکرد اسلامی بر آثار سوگ در خانواده‌های داغدیده بود. این پژوهش، یک مطالعه نیمه‌تجربی با استفاده از گروه کنترل و طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری بود. نمونه آماری شامل 16 خانواده داغدیده بود که به شیوه نمونه‌گیری مبتنی بر هدف، از بین خانواده‌های مراجعه‌کننده به مراکز درمانی و مشاوره شهرستان فلاورجان، انتخاب و بطور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه شامل 8 خانواده ) جایگیری شدند. سپس گروه آزمایش در 8 جل ...

هدف از انجام این پژوهش طراحی و سنجش الگوی فرهنگ سازمانی با رویکرد اسلامی با روش رویش نظریه هاست. این پژوهش در دو مرحله صورت پذیرفت. پژوهش در مرحله ی اول از نوع پژوهشهای کیفی و بنیادی و در مرحله دوم از نوع پژوهشهای کاربردی-توصیفی است که مدل حاصل از مرحله ی اول پژوهش را جهت شناخت و ارتقاء فرهنگ حاکم بر شرکت فولاد مبارکه اصفهان در معرض آزمون قرار می دهد.این پژوهش در دو مرحله صورت پذیرفت در مرحله ی اول با انجام یک پژوهش کیفی و استفاده از روش رویش نظریه با استفاده از نمونه بردار ...

سینمای ایران با وجود اهمیت و اعتباری که بویژه پس از انقلاب شکوهمند اسلامی یافته است، همچنان با مسائل و چالش‏های بسیاری روبروست. این مسائل هم ابعاد اقتصادی و سیاسی دارند و هم فرهنگی. اما مسئله‏ ای که بیش از همه شرایط فعلی سینمای ایران و بویژه چشم ‏انداز و آیندۀ آن را تحت‏ الشعاع قرار داده است، فقدان برنامه ‏های مدون و راهبردی دقیق و روشن با توجه به ویژگی های فرهنگ اسلامی و ایرانی کشور عزیزمان است. در واقع می‏توان گفت اهداف عالیۀ نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزۀ سینما، به عنوان ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش احترام والدین به فرزندان با رویکرد اسلامی در قالب محتوای الکترونیکی بر کاهش پرخاشگری پسران پایه ششم ابتدایی صورت گرفت.زیرا توسعه وحتی بقای یک جامعه مستلزم توسعه فرهنگی است به طوری که چهارچوب ها و قوانین وهنجارها وارزش های معینی ناظر بر رفتارهای فردی واجتماعی آحادجامعه قرار بگیرد . جامعه تحقیق شامل کلیه دانش آموزان پایه ششم ابتدایی پسرآموزش و پرورش ناحیه سه کرمانشاه در سال تحصیلی 92-1391می باشد؛ که ازاین جامعه 330 دانش آموزبه شیوه خوشه ا ...

چکیده پژوهش حاضر با هدف شناسایی و نقد رویکردهای تربیت اخلاقی، وضعیت و جایگاه مولفه‌های آنها در برنامه درسی فعلی و طراحی الگوی برنامه درسی، جهت تربیت اخلاقی در دوره ابتدایی انجام شده است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است. از منظر گردآوری و تحلیل داده‌ها، رویکرد یا پارادایم زیربنایی پژوهش، کیفی است. گرچه در پاره‌ای موارد از شاخص‌های کمی نیز استفاده شده است، لیکن رویکرد غالب کیفی بوده است. به منظور شناسایی وضعیت موجود تربیت اخلاقی در برنامه درسی دوره ابتدایی، با بهره‌گیری از ت ...

چکیده ندارد.
نمایه ها:
علم | 
وجود | 
ماهیت |